Mae'n bleser cyflwyno ein Gwobrau Prentisiaeth Rhithwir 202

Yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 8 Chwefror ar draws Twitter a LinkedIn

 

Ein Gwobrau 2021 yn llawn

Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Wilnelia De Jesus 
Prentis y Flwyddyn Canolfan Gyswllt – Helen Tapp 
Prentis y Flwyddyn Cerbydau Modur – Sam Morgan 
Prentis y Flwyddyn Cyfrifeg – Georgia Harris 
Prentis y Flwyddyn Diogelwch – Shane Rundle 
Prentis y Flwyddyn Electroneg – Rhys Watts 
Prentis y Flwyddyn Gofal Plant – Ruby Hitchings 
Prentis y Flwyddyn Gosod Brics – Chris Lafferty 
Prentis y Flwyddyn Gwaith Coed – Kim Smitham  
Prentis y Flwyddyn Gwasanaeth Cwsmeriaid – Carly Barber 
Prentis y Flwyddyn Gweinyddu Busnes – Sarah Hawker 
Prentis y Flwyddyn Gweithrediadau Adeiladu – Thomas Shaw 
Prentis y Flwyddyn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – Alina Klinka 
Prentis y Flwyddyn Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd – Michaela Janes 
Prentis y Flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Lee Esqulant 
Prentis y Flwyddyn Labordy a Gwyddoniaeth – Joshua Barlow 
Prentis y Flwyddyn Peintio ac Addurno – Caitlin Scott 
Prentis y Flwyddyn Peirianneg – Lewis Nekrews 
Prentis y Flwyddyn Plymwaith – Callum Bolton 
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau – Rhian Williams 
Prentis y Flwyddyn Sgiliau Adwerthu – Samantha Rose Lewis 
Prentis y Flwyddyn Tai – Kirsty Welch 
Prentis y Flwyddyn Technegau Gwella Busnes - Christopher Rock 
Prentis y Flwyddyn TG/Digidol – Kathryn Banfield 
Prentis y Flwyddyn Trin Gwallt – Harley Martone 
Prentis y Flwyddyn Trydanol – Philip Taylor 

Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (0-49 o weithwyr– Door Fabrications 
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (50-249 o weithwyr) – AMSS / JBT 
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (250+ o weithwyr) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 
Gwobr Arloesedd Prentisiaeth – Henshaws 
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn  Andrew Hubball​ 

Lloegr – Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn – University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust 
Lloegr - Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn – Airways Optical 
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lloegr) – Malgorzata Pajak 
Prentis y Flwyddyn Gwasanaethau Cysylltiedig â Chyflogaeth (Lloegr) – Caroline Waring 
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau (Lloegr Russell Knowles 
Prentis y Flwyddyn Technegau Gwella Busnes (Lloegr) – Edita Rimydyte 
Gwobr Cyflawniad Eithriadol Prentisiaeth – Rhys Watts 

Ein partneriaid darparu prentisiaeth

LogoLogoLogoLogoLogoLogo