Diwrnod Agored Rhithwir
Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

 

Trosolwg

Bydd ein Diwrnod Agored Rhithwir yn gyfle i chi archwilio’r amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgyrsiau byw gyda’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs amser llawn, cwrs rhan-amser, prentisiaeth neu opsiynau addysg uwch, mae’r diwrnod agored hwn i chi.

Beth i’w ddisgwyl

  • Clywed anerchiad agoriadol gan Mark Jones, Pennaeth
  • Gwrando ar gyflwyniadau byw gan ein Dirprwy Bennaeth Nick Brazil a’r Deon Cyfadran Hayley Thomas
  • Sgyrsiau byw gyda staff ar draws pob maes y Coleg
  • Gwybod rhagor am gymorth myfyrwyr a chymorth dysgu
  • Archwilio ein hopsiynau cwrs

 Dydd Mercher 24 Mehefin 2020
 11am-2pm
 darperir yr holl gynnwys ar-lein

Cofrestru’ch diddordeb heddiw

Trwy ddarparu’ch manylion cyswllt, rydych yn caniatáu i Goleg Gŵyr Abertawe gadw’r rhain a’u defnyddio at bwrpas anfon gwybodaeth atoch am y Coleg. Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dileu’ch data erbyn Awst 2021. Hysbysiad preifatrwydd diwrnodau agored