Nosweithiau Agored Rhithwir​

 

Nosweithiau Agored Rhithwir

Tachwedd 2020

Gorseinon Dydd Llun 9 Tachwedd
Llys Jiwbilî Dydd Mercher 11 Tachwedd
Tycoch Dydd Llun 16 Tachwedd
Llwyn y Bryn Dydd Mawrth 17 Tachwedd

Amser:  5.30-7.30pm

Lleoliad: darperir yr holl gynnwys ar-lein

Trosolwg

Bydd ein Nosweithiau Agored Rhithwir yn gyfle i chi archwilio’r amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsio’n fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs amser llawn, mae’r nosweithiau agored hyn i chi.

Yr hyn sydd i’w ddisgwyl

  • Clywed anerchiad agoriadol gan y Pennaeth, Mark Jones
  • Gwrando ar gyflwyniadau byw gan ein staff ar draws y Coleg
  • Sgwrsio’n fyw â staff ar draws yr holl feysydd dysgu
  • Gwybod rhagor am gymorth myfyrwyr a dysgu
  • Archwilio ein hopsiynau cwrs

Cofrestrwch eich diddordeb isod!

 

Cofrestru’ch diddordeb heddiw

* Bydd pob noson agored yn rhithwir. Edrychwch ar y wefan i ddarganfod pa gyrsiau sy'n cael eu cynnig ar bob campws.

Trwy ddarparu’ch manylion cyswllt, rydych yn caniatáu i Goleg Gŵyr Abertawe gadw’r rhain a’u defnyddio at bwrpas anfon gwybodaeth atoch am y Coleg. Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dileu’ch data erbyn Awst 2021. Hysbysiad preifatrwydd diwrnodau agored