Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA)

Cafodd darpariaeth Addysg Uwch y Coleg ei adolygu ym Mai 2016 gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.  Mae dolen i'r adroddiad i'w gweld isod.

Yn dilyn yr adolygiad hwn, mae'r Coleg wedi datblygu cynllun gweithredu a gaiff ei ddiweddaru'n gyson, a bydd ein myfyrwyr Addysg Uwch yn cael eu hannog i wneud awgrymiadau a chynnig sylwadau arno maes o law.  Bydd y barnau hyn yn llywio'r gwaith parhaus o ddatblygu’r cynllun gweithredu.  Yn y cyfamser, gallwch e-bostio unrhyw sylwadau at ein Rheolwr Addysg Uwch (ryan.jarvis@gcs.ac.uk)

Adroddiad QAA

Cynllun Gweithredu QAA