Andy and Danny – myfyrwyr buddugol!


Updated 29/09/2017

Llongyfarchiadau mawr i’r myfyriwr Cerbydau Modur Andrew Tipton a’r myfyriwr Gradd Sylfaen Chwaraeon/Academi Pêl-droed Danny Williams a enillodd y gwobrau am Ddilyniant (6ed Dosbarth/Coleg) a Seren Chwaraeon yng Ngwobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Bae Abertawe yng Ngwesty’r Towers.
 

Tags: