Hwyl fawr i ddosbarth Rhyngwladol 2019


Updated 16/07/2019

Yn ddiweddar aeth rhai o’n myfyrwyr rhyngwladol Safon Uwch i ginio graddio ym Mhlas Sgeti cyn gadael.

Roedd y cinio’n dathlu cyfnod y myfyrwyr yn y Coleg ac roedd yr holl westeion wedi mwynhau pryd o fwyd Prydeinig traddodiadol.

Ar hyn o bryd, mae ein myfyrwyr U2 yn dal cynigion gan 20 o’r 24 Prifysgol Russel Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Mae’r adran Ryngwladol yn ffarwelio’n annwyl â phob un o’n myfyrwyr U2 ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol.  

 

Tags: