annual awards

Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfedd i bawb ond mae un peth heb newid – sef disgleirdeb ein dysgwyr a’n cleientiaid.

Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn academaidd anghyffredin a heriol iawn, roedd Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gynnal ei seremoni Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir gyntaf.

Cynhaliwyd y Gwobrau Rhithwir ar ffurf fideo ar wefan y Coleg ac roeddent yn cynnwys cyfraniadau gan y cyflwynydd rheolaidd Kev Johns MBE a Chôr Cyfnod Clo y Coleg, a ganodd ddatganiad teimladwy o’r clasur Lean on Me.

Gower College Swansea Virtual Annual Student Awards 2020

It's been a strange year for everyone but one thing hasn't changed - and that's the brilliance of our learners and clients.

After what has been a very unusual and challenging academic year, Gower College Swansea was delighted to hold its first Virtual Annual Student Awards ceremony.

The Virtual Awards took the form of a video hosted on the College website and featured contributions from regular MC Kev Johns MBE and the College’s Lockdown Choir, who sang a moving rendition of the classic Lean on Me.

Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Mae digwyddiad Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, a drefnir gan y tîm Marchnata mewnol, wedi cael ei gymeradwyo’n uchel yng Ngwobrau mawreddog Rhwydwaith Marchnata Colegau / FE First am Ragoriaeth Marchnata.

Roedd y Gwobrau Blynyddol, sy’n darparu ar gyfer dros 200 o bobl ac yn digwydd bob mis Mehefin yn Stadiwm Liberty, wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Rheoli Digwyddiadau.

College event ‘highly commended’ at national awards ceremony

Gower College Swansea’s Annual Student Awards event, which is organised by the in-house Marketing team, has been highly commended in the prestigious College Marketing Network/FE First Awards for Marketing Excellence.

The Annual Awards, which caters for over 200 people and takes place every June at the Liberty Stadium, was shortlisted in the Events Management category.

Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Mae ein myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu yn seremoni Gwobrau Blynyddol Coleg Gŵyr Abertawe 2018.

Cynhaliwyd y seremoni yn Stadiwm Liberty, gyda’r enillwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd y coleg o letygarwch, busnes a chelf i ieithoedd a gofal.

Roedd troellwr Sain Abertawe Kevin Johns MBE wedi cyflwyno’r seremoni, lle cafodd myfyrwyr eu hanrhydeddu am eu llwyddiannau academaidd a phersonol, ac roedd siaradwr gwadd wedi ymuno ag ef hefyd – yr anturiaethwr, yr awdur a’r cyflwynydd teledu Tori James.

Gower College Swansea Annual Student Awards 2018

Our outstanding students have been honoured at the Gower College Swansea 2018 Annual Awards ceremony.

The ceremony took place at the Liberty Stadium, with recipients representing every aspect of college life from hospitality, business and art to languages and care.

Swansea Sound DJ Kevin Johns MBE hosted the evening, where students were honoured for their achievements both academic and personal, and he was joined by guest speaker – adventurer, author and TV presenter Tori James.

2016 awards recognise outstanding student achievement

Outstanding students from Gower College Swansea were honored at the 2016 Annual Awards ceremony at the Liberty Stadium, with winners representing every aspect of college life from art, sport and engineering to enterprise, theatre and hospitality.

BBC Wales Today weather presenter – and former student - Behnaz Akhgar hosted the evening where students were honored for their achievements both academic and personal.

She was joined by guest speaker, the legendary Eddie ‘the Eagle’ Edwards, Great Britain’s first Olympic ski jumper and subject of a recent inspirational movie.

Pages

Subscribe to RSS - annual awards