exam collection

Trefniadau ar gyfer casglu tystysgrifau 2019

Os ydych chi’n bwriadu casglu eich canlyniadau'r wythnos yma, cofiwch ddod â phrawf adnabod (ID) gyda chi ar y diwrnod!
Mae eich cerdyn myfyriwr yn ddelfrydol ond gallwn hefyd dderbyn pasbort neu drwydded yrru (sydd â llun).
Ni fyddwn yn gallu cyhoeddi eich canlyniadau heb prawf adnabod, fell mae’n hanfodol eich bod yn cofio hyn.

Tystysgrifau Galwedigaethol
Bydd dysgwyr yn cael eu hysbysu pan fydd eu tystysgrif ar gael i’w chasglu.

Arrangements for the collection of 2019 certificates

If you are planning on picking up your exam results this week, please don't forget to bring some ID with you!
Your student card is ideal but we can accept a passport or driving licence (with photo)
We cannot issue results without your ID so it's really important to remember this

Vocational Certificates
Learners will be notified when their certificate is available for collection.

Trefniadau casglu tystysgrifau arholiadau

Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dosbarthu cardiau post yn fuan i roi gwybod i fyfyrywr bod eu tystysgrifau’n barod i’w casglu.

Peidiwch â cheisio casglu’ch tystysgrif cyn derbyn eich cerdyn post. 

Bydd tystysgrifau’n barod i’w casglu o ddydd Llun 18 Medi yn ystod yr amserau ac o’r campws a nodir ar eich cerdyn post.

Rhaid i fyfyrwyr gofio i ddod â'u cerdyn hysbysiad a cherdyn adnabod â ffotograff gyda nhw.

Arrangement for the collection of examination certificates

Gower College Swansea will be issuing postcards shortly to let students know their certificates are ready to collect.

Please do not attempt to pick up a certificate before receiving your postcard.

Certificates will be ready to collect from Monday 18th September during the times and from the campus stated on your postcard.

Students must remember to bring their notification postcard and photographic ID with them.  

Subscribe to RSS - exam collection