university

Buddsoddi mewn doniau ifanc

Mae cynlluniau ar droed i feithrin sgiliau a doniau pobl ifanc leol a rhoi hwb i'r gweithlu GIG a gwyddorau bywyd lleol.

Estynnwyd gwahoddiad yn ddiweddar i dros 200 o ddisgyblion Blwyddyn 11 o Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt i gynhadledd gyrfaoedd arbennig oedd yn hoelio sylw ar yr amrywiaeth o swyddi yn y GIG a'r sector gwyddorau bywyd, fel gwaith labordy a phrofi gwyddonol i helpu i ddiagnosio a thrin salwch.

Cynhaliwyd y Gynhadledd Elevate gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe yn gynharach y mis hwn ac roedd yn llwyddiant mawr gyda disgyblion Llandeilo Ferwallt.

Category

A Level and GCSE

Investing in young local talent

Plans are well underway to nurture the skills and talent of local youngsters and boost the local NHS and life sciences workforce.

Over 200 pupils in Year 11 from Bishopston Comprehensive were invited to a recent special careers conference highlighting the variety of jobs in the NHS and life science sector, such as laboratory and scientific testing to help diagnose and treat illnesses.

The first Elevate Conference was held at Swansea University earlier this month and it proved a huge success with the Bishopston pupils.

Category

A Level and GCSE

Llongyfarchiadau i'n graddedigion AU 2015!

Aeth myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i seremoni graddio arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn y ddinas i ddathlu ennill eu cymwysterau addysg uwch a phroffesiynol.

Roedd bron 100 o fyfyrwyr wedi gwisgo’u capiau a’u gynau i gasglu tystysgrifau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys AAT Cyfrifeg, Peirianneg, Trin Gwallt a Harddwch, TG, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu, Busnes, Chwaraeon ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Congratulations to our 2015 HE graduates!

Gower College Swansea students have attended a special graduation ceremony at the city’s National Waterfront Museum to celebrate the achievement of their higher education and professional qualifications.

Almost 100 students donned their cap and gowns to collect certificates in a range of disciplines including AAT Accounting, Engineering, Hair and Beauty, IT, Children’s Care, Learning and Development, Business, Sport and Leadership and Management.

Dyfodol disglair i ddosbarth Technoleg Peirianneg 2015

Mae adran Technoleg Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe (Tycoch) wedi dathlu ei gohort BTEC Lefel 3 mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn.

O ddosbarth graddio 2015, mae saith yn mynd i rai o’r prifysgolion gorau ledled gwledydd Prydain gan gynnwys Abertawe, Manceinion, Swydd Gaerhirfryn a Bryste, i astudio am radd mewn Peirianneg Gemegol, Peirianneg Sifil, Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur, Pensaernïaeth a Roboteg.

Category

Engineering

Bright futures for Engineering Technology 'class of 2015'

Gower College Swansea’s Engineering Technology department (Tycoch) has celebrated its most successful Level 3 BTEC cohort to date.

From the graduating class of 2015, seven are heading to top universities around the UK including Swansea, Manchester, Lancashire and Bristol, to study degrees in Chemical, Civil, Mechanical, and Computer Aided Engineering, Architecture and Robotics.

A further 14 students have secured apprenticeships with established companies including Tata Steel, 3M, Quartzelec, Wall Colmonoy, Lyte Ladders and A.I.R Precision.

Category

Engineering

Gower College Swansea A / AS level results 2015

Gower College Swansea is celebrating an overall 98% pass rate at A Level - which is above the Welsh national average -with 1548 separate exam entries.

Of these passes, 81% were at the higher grades of A*-C and 57% were at grades A*-B, both increases on the results of 2014.

The overall pass rate at AS level was 90%, with 66% of those passes being grades A-C and 42% being grades A or B, again increasing on 2014’s results.

There were 3066 separate exam entries for AS in total.

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - university