Diversity

Y Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2017

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda'r deuddegfed Ffair Amrywiaeth flynyddol a chyfres o weithdai codi ymwybyddiaeth.

Ymhlith yr adloniant eleni oedd perfformiad drymio Affricanaidd gan Gbubemi Amas, arddangosiad o grefft ymladd Capoeira Brazilian, dawns y glocsen Gymreig gyda Menter Abertawe ac - yn ôl eto eleni - dawns stryd hynod boblogaidd gan Arnold Matsena. Cafwyd cerddoriaeth fyw hefyd gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr talentog Llwyn y Bryn a Gorseinon.

College celebrates Diversity Week 2017

Staff and students across Gower College Swansea have celebrated Diversity Week with the twelfth annual Diversity Fayre and a series of awareness-raising workshops.

Among the entertainment on offer this year was an African drumming performance from Gbubemi Amas, a display of Capoeira Brazilian martial arts, Welsh clog dancing from Menter Aberatwe and - back by popular demand - fantastic street dance by Arnold Matsena. Live music was also provided by talented students from Llwyn y Bryn and Gorseinon.

Category

A Level and GCSE Catering and Hospitality ESOL and Adult Basic Education Humanities Independent Living International Music, Media and Performance Welsh Language

Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2016

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda’r unfed Ffair Amrywiaeth ar ddeg a gynhelir bob blwyddyn a chyfres o weithdai i godi ymwybyddiaeth.

Ymhlith yr adloniant eleni roedd drymio Affricanaidd, crefftau ymladd Brasilaidd, lliwio dwylo â henna ac arddangosfeydd dawns Bollywood, stryd a Tsieineaidd. Darparwyd cerddoriaeth fyw gan fyfyrwyr Llwyn y Bryn a Gorseinon*.

College celebrates Diversity Week 2016

Staff and students across Gower College Swansea have celebrated Diversity Week with the eleventh annual Diversity Fayre and a series of awareness-raising workshops.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, henna hand painting and displays of Bollywood, street and Chinese dance. Live music was provided by students from Llwyn y Bryn and Gorseinon*.

Carreg filltir i Ffair Amrywiaeth y coleg

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe newydd ddathlu carreg filltir liwgar iawn - degfed pen-blwydd ei Ffair Amrywiaeth.

Bob blwyddyn ers 2005, mae myfyrwyr, staff a grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd yn y coleg ar gyfer gwledd o gerddoriaeth a dawns.

Ymysg yr adloniant eleni roedd drymio Affricanaidd, crefft ymladd Brasil, arddangosiadau o ddawnsio Bollywood, dawnsio stryd a dawnsio Tsieineaidd. Darparwyd cerddoriaeth fyw gan fyfyrwyr o Lwyn y Bryn a Gorseinon yn ogystal â chôr Coleg Gŵyr Abertawe.

A milestone for college’s Diversity Fayre

Staff and students at Gower College Swansea recently celebrated a very colourful milestone – the tenth anniversary of its Diversity Fayre.

Every year since 2005, students, staff and community groups have gathered at the college for a carnival of music and dance.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, and displays of Bollywood, street and Chinese dance. Live music was provided by students from Llwyn y Bryn and Gorseinon as well as the Gower College Swansea choir.

College celebrates Diversity Week

Gower College Swansea will host its annual Diversity Fayres on Tuesday 21 October (Tycoch campus - main hall) and Thursday 23 October (Gorseinon campus - main hall / D4) from 10am to 2pm.

There is a packed programme on offer with African drumming, street dance, Indian Bollywood dance, Chinese dance, Capoeira (Brazilian martial arts) and live music and dance performances by students.

Students and community groups will be running stalls with various activities, competitions, demos and displays and there will also be an International buffet.

Category

A Level and GCSE Arts, Crafts and Photography Catering and Hospitality ESOL and Adult Basic Education International Music, Media and Performance
Subscribe to RSS - Diversity