News and Events

19
Nov

Global Enterprise Week 2015 – Making It Happen!

Staff and students at Gower College Swansea have celebrated Global Enterprise Week with a range of events and activities.

The week kicked off with ‘Get Involved’, where students were set a number of challenges including ‘Picture your Future’ and ‘Guess the Product’ in the company of two local entrepreneurs - singer Ayesha Jeffries and Surfability’s Ben Clifford.

16
Nov

Cydnabyddiaeth Frenhinol i ddisgyblion Glan-y-Môr

Cafodd disgyblion Ysgol Glan-y-Môr Charlie Hall, Lewis Ellar a Bradley Webb eu trin fel un o'r teulu brenhinol yr wythnos ddiwethaf pan gawson nhw wahoddiad i dderbyniad ym Mhalas Buckingham yng nghwmni Ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog.

16
Nov

Sue Poole wedi'i henwi'n Addysgwr Menter y flwyddyn IOEE

Mae Sue Poole o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei henwi'n Addysgwr Menter y Flwyddyn IOEE yn dilyn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Nhŷ'r Arglwyddi.

12
Nov

Sue Poole named IOEE Enterprise Educator of the Year

Gower College Swansea's Sue Poole has been named the IOEE Enterprise Educator of the Year following a recent presentation ceremony at the House of Lords.

11
Nov

Royal recognition for Glan-y-Môr pupils

Ysgol Glan-y-Môr pupils Charlie Hall, Lewis Ellar and Bradley Webb were treated like royalty last week when they were invited to a reception at Buckingham Palace with HRH The Duke of York.

09
Nov

Ail fyfyriwr yn camu i’r llwyfan ar gyfer Frantic Assembly

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyriwr y Celfyddydau Perfformio o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ddewis i gymryd rhan mewn perfformiad arddangos gyda’r cwmni theatr arobryn Frantic Assembly.

05
Nov

Penodi myfyrwyr ffotograffiaeth newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi dau fyfyriwr ffotograffiaeth newydd sbon i helpu i ddal y gweithgareddau a digwyddiadau niferus sy’n digwydd drwy gydol y flwyddyn academaidd.

05
Nov

Second student takes to the stage for Frantic Assembly

For the second consecutive year, a Performing Arts student from Gower College Swansea has been selected to take part in a showcase performance with the award-winning Frantic Assembly theatre company.

05
Nov

New student photographers appointed

Gower College Swansea has appointed two brand new student photographers to help capture the many activities and events that take place throughout the academic year.

03
Nov

Buddsoddi mewn doniau ifanc

Mae cynlluniau ar droed i feithrin sgiliau a doniau pobl ifanc leol a rhoi hwb i'r gweithlu GIG a gwyddorau bywyd lleol.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed