News and Events

05
Jan

Coleg yn cael ei enwebu am wobr tennis

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr gan Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA) Cymru.

05
Jan

College wins tennis award

Gower College Swansea has won an award from the Lawn Tennis Association (LTA) Wales region.

04
Jan

Myfyrwyr yn cael blas ar fyd tecstilau

Bu criw o fyfyrwyr Celf a Dylunio, Llwyn y Bryn yn ddigon ffodus i gael ymweld â melin wlân Melin Tregwynt mewn rhan anghysbell o arfordir Sir Benfro. Trefnwyd y daith gan Anna Davies, Hyrwyddwr Dwyieithrwydd a Lucy Turtle, Swyddog Mentergarwch Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r felin wedi bod yn nheulu Amanda ac Eifion Griffiths ers 1912 ac mae’n cyflogi dros 30 o bobl.

04
Jan

Sesiynau blasu Cymraeg yn y brifysgol

Yn dilyn cais llwyddiannus Coleg Gŵyr Abertawe am arian prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, trefnwyd diwrnod blasu i'r myfyrwyr hynny a hoffai ddilyn gyrfa ym maes nyrsio neu fydwreigiaeth.

17
Dec

University taster sessions offered in Welsh

Following Gower College Swansea’s successful bid for Coleg Cymraeg Cenedlaethol project money, a taster day was organised for students interested in following a career in nursing or midwifery.

17
Dec

Students experience a flavour of the textile world

A group of Art and Design students from Llwyn y Bryn were fortunate enough to recently visit the Melin Tregwynt woollen mill in a remote part of the Pembrokeshire coast. This visit was organised by Gower College Swansea's Bilingual Champion Anna Davies and Enterprise Officer Lucy Turtle.

15
Dec

Students put on 'Ready Steady Cook' night for young renal patients

College students and young renal patients from Swansea have come together for a cooking demonstration evening with a difference.

11
Dec

Students support White Ribbon campaign

A group of Health and Social Care students from Gower College Swansea have been working hard to raise awareness of domestic abuse issues.

The Level 2 Diploma students were inspired to act following a recent tutorial session delivered by the local multi-agency domestic abuse ‘One Stop Shop.’

11
Dec

Rory yn cyrraedd y rhestr fer

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yw’r cyntaf o sefydliad addysgol yng Nghymru i gael ei roi ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth Economegydd Ifanc y Flwyddyn Cymdeithas Frenhinol Economeg.

Cafodd Rory Daniels, myfyriwr-lywodraethwr sy’n astudio Safon Uwch ar gampws Gorseinon, ei roi ar y rhestr fer derfynol o 20 a gafodd eu dewis allan o 2000 o gystadleuwyr.

10
Dec

A Welsh first for Rory

A Gower College Swansea student has become the first from a Welsh educational institution to be shortlisted in the Royal Economic Society’s Young Economist of the Year competition.

Rory Daniels, who is studying A Levels at the Gorseinon campus and is a student governor, made the final shortlist of just 20 taken from an initial 2000 entries.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed