News and Events

08
Oct

Former student Curtis inspires next generation

Curtis Cana, a former award-winning student and Enterprise intern at Gower College Swansea, recently returned to the Tycoch campus to inspire the next generation of Health & Social Care students.

08
Oct

College awarded 'Associate' status by Royal Society

Gower College Swansea has been awarded ‘Associate’ status by the Royal Society, the UK’s national science academy.

The Royal Society’s Associate Schools and Colleges scheme is a network of enthusiastic teachers who share their experience in order to help promote excellence in science and mathematics teaching.

01
Oct

'Big Ideas' baritone visits Beauty students

Big Ideas Role Model and multi-talented Welsh baritone Mark Llewellyn Evans delivered a day of workshops recently at the Broadway Centre.

01
Oct

Important information - exam entry applications

ENTRY APPLICATIONS FOR BMAT EXAMINATIONS:
The deadline to enter BMAT examinations is midday today - 1st October 2015 - as previously notified. Late applications will not be accepted.

01
Oct

Achrediad i’r tîm Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i gael ei staff Gwasanaethau Cyfrifiadurol wedi’u hachredu gan Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.

Daw hyn ar ôl asesiad diweddar o’r holl dechnegwyr a staff technegol o fewn yr adran.

01
Oct

Syr Terry yn cefnogi partneriaeth unigryw sy'n mynd i'r afael a'r diffyg sgiliau digidol yn yr ardal

Mae Syr Terry Matthews wedi lleisio ei gefnogaeth i bartneriaeth newydd a sefydlwyd i fynd i'r afael â'r diffyg sgiliau digidol yn Ninas-Rhanbarth Bae Abertawe.

01
Oct

Accreditation for Computer Services team

Gower College Swansea has become the first organisation in Wales to have its Computer Services staff accredited by the British Computer Society (BCS), The Chartered Institute for IT.

This comes after a recent assessment of all technicians and technical staff within the department.

29
Sep

Gwybodaeth bwysig am gasglu tystysgrifau (BTEC, City & Guilds ac ati)

TYSTYSGRIFAU: BTEC / CITY & GUILDS / EAL / VTCT / CACHE / NCFE / IFS

Bydd tystysgrifau nifer o gyrff dyfarnu ar gael cyn bo hir i’w casglu o’r coleg (gweler diwedd yr hysbysiad hwn i gael manylion penodol). Bydd cerdyn yn cael ei bostio atoch sy’n rhoi manylion yr amserau casglu ac yn eich hysbysu o’r prosesau casglu. Bydd y cardiau yn darllen fel a ganlyn:

**

29
Sep

100% pass rate for International A Level students

International A Level students at Gower College Swansea celebrated an overall 100% pass rate in 2015, with 67% achieving A*- A grades.

28
Sep

Apprentice earns top award

A Gower College Swansea Electronics apprentice has scooped a prestigious award from the Institution of Engineering and Technology (IET).

Thomas Eynon, an apprentice with Zeta Alarms Systems, has claimed an IET Local Network Award which aims to ‘reward excellence’ in students.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed