News and Events

23
Jun

ILS students celebrate work placement success

Independent Living Skills students at Gower College Swansea have celebrated the end of the academic year by enjoying a delicious buffet at the Vanilla Pod.

22
Jun

Students perform a Greek tragedy - in Welsh

As part of their final few weeks of classes before the Summer break, AS Level Drama students at Gower College Swansea were given the opportunity to prepare a bilingual production of Sophocles' Electra.

19
Jun

Gwobrau 2015 yn cydnabod llwyddiant rhagorol ein myfyrwyr

Mae myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu yn seremoni Gwobrau Blynyddol 2015 Coleg Gŵyr Abertawe.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno yn Stadiwm Liberty, gyda'r myfyrwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd coleg, o gelf, chwaraeon a pheirianneg i fenter, ieithoedd a lletygarwch.

18
Jun

Laura yn newid ei bywyd trwy ddysgu

Mae merch 21 oed o Abertawe sy'n dweud bod dysgu 'wedi achub ei bywyd' wedi ennill gwobr o fri.
Cyflwynwyd Gwobr Addysg Oedolion i Ddysgwyr Ifanc i un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, Laura John o Townhill, yn y seremoni Gwobrau Ysbrydoli! yn ddiweddar fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion 2015.

18
Jun

2015 awards recognise outstanding student achievement

Outstanding students have been honoured at the Gower College Swansea 2015 Annual Awards ceremony.

The awards were handed out at the Liberty Stadium, with recipients representing every aspect of college life from art, sport and engineering to enterprise, languages and hospitality.

15
Jun

Cardiff salon’s artistic director named VQ Learner of the Year runner up

The artistic director at Ocean Hairdressing in Cardiff was runner up at the VQ (Vocational Qualifications) Awards in Wales last week.

15
Jun

Laura changes her life through learning

A 21-year-old from Swansea who says learning 'saved her life' has won a major award.

Gower College Swansea student Laura John, from Townhill, was presented with the Young Adult Learner Award at the recent Inspire! Awards, as part of Adult Learners’ Week 2015.

15
Jun

Events and activities for Adult Learners' Week 2015

There are taster sessions available across the Swansea area for this year's Adult Learners' Week, with topics including family history, watercolours, jewellery making and photography.

Join in the Swansea Learning Festival! More details are available on the attached brochure.

15
Jun

Students face ‘squashed tomato’ challenge

Gower College Swansea’s Reaching Wider team recently played host to Dylan Thomas Community School, where Year 9 pupils took part in a practical engineering-focused activity called ‘The Squashed Tomato Challenge.’

08
Jun

Tîm Prosiect Enduro yn wynebu prawf dycnwch

Mae'r tîm y tu ôl i Brosiect Enduro – dylunwyr a chynhyrchwyr y prototeip o'r beiciau mynydd lawr llethr pedair olwyn arbenigol - yn wynebu un o'u heriau mwyaf.

Yn dechrau am 12pm ar 17 Mehefin yn Antur Stiniog, Eryri, byddant yn gwneud ymgais i gael record byd newydd am feicio i lawr y nifer fwyaf o fetrau fertigol mewn 24 awr.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed