HR

Hormonau ‘hapus’ wedi eu hesbonio

Cafodd staff Coleg Gŵyr Abertawe wahoddiad yn ddiweddar i fynychu seminar ddiddorol ar sut i reoli’r menopos yn y gweithle.

Cafodd y sgwrs awr o hyd ei gynnal gan Nicki Williams yr arbenigwr maeth, awdur a sefydlydd Happy Hormones For Life.

Ar ôl methu â dod o hyd i gymorth meddygol ar faterion ei hun yn ei 40’au cynnar, rhannodd Nicki ei stori wrth i adrodd sut y defnyddiodd ddatrysiadau naturiol er mwyn gwyrdroi’r sefyllfa.

‘Happy’ hormones explained

Staff at Gower College Swansea were recently invited to a special seminar on managing the menopause in the workplace.

The hour-long talk was hosted by the award-winning nutritionist, author and Happy Hormones For Life founder Nicki Williams.

After failing to find medical help for her own issues in her early 40’s, Nicki shared her own experiences of how she turned things around using natural solutions.

System Adnoddau Dynol arloesol yn ennill gwobr genedlaethol

Mae system adnoddau dynol arloesol sydd wedi arbed amser ac arian i Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig gan HR Magazine.

Yn ddiweddar enillodd y system ‘All About Me/All About My Staff’ wobr am y Defnydd Mwyaf Arloesol o Dechnoleg Adnoddau Dynol yn seremoni Gwobrau Rhagoriaeth Adnoddau Dynol 2015 yn Llundain, gan guro cystadleuaeth gref gan gwmnïau mawr cenedlaethol a rhynglwadol fel Santander, Monster a Chymdeithas Adeiladu Nationwide.

Innovative HR system scoops national award for college

An innovative human resources system that has saved both time and money has seen Gower College Swansea scoop a prestigious national award from HR Magazine.

The ‘All About Me/All About My Staff’ system was recently named the Most Innovative Deployment of HR Technology at the HR Excellence Awards 2015 in London, beating stiff competition from national and international giants such as Santander, Monster and Nationwide Building Society.

Pages

Subscribe to RSS - HR