Vanilla Pod - Cyfrinach i'w Rhannu

Dyna sut y disgrifiodd beirniad bwyd papur newydd y Vanilla Pod, a allwn ni ddim cytuno mwy! Yn y fan hon mae pen-gogyddion a staff gweini'r dyfodol yn dysgu eu crefft.

Mae'n hawdd anghofio eich bod chi'n bwyta yn ein bwyty hyfforddi gyda bwydlenni sy'n cynnig y bwydydd gorau, wedi'u coginio'n dda a gwasanaeth rhagorol, ond dyma ble rydym ni'n meithrin darpar ben-gogyddion seren Michelin y wlad!

Mae pob saig yn cael ei pharatoi, ei choginio a'i gweini gan ein myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo amser llawn, o dan lygad barcut y darlithwyr sydd wedi treulio blynyddoedd lawer yn dysgu eu crefft eu hunain yng ngheginau rhai o'r bwytai gorau.

Felly, mae'n bryd rhannu'r gyfrinach! Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu, a chysylltwch i gadw bwrdd nawr!

NEWYDD DDOD I LAW: Rydym yn falch bod ein bwyty hyfforddi, sef The Vanilla Pod, wedi cael ei enwi yn un o'r lleoedd bach gorau i gael bwyd yn Abertawe gan WalesOnline

Sample food
 

Cinio canol dydd dau gwrs o £7.50
Tri chwrs o £8.95

Sample food
 

Cinio gyda'r hwyr pedwar cwrs o £17.95
 

View some tasty sample menus | Sample Themed Event | Sample Christmas Menu

Arolygiad hylendid ardderchog i’r Vanilla Pod

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Vanilla Pod wedi ennill sgôr o 5 - y sgôr hylendid uchaf bosibl.

Nosweithiau Thema / Gourmet

I ddathlu digwyddiadau arbennig ar y calendr, bwyd o bob cwr o'r byd a bwyta mewn steil, rydych chi'n sicr o gael profiad gastronomegol ar y nosweithiau hyn. Gyda bwydlenni wedi'u cynllunio'n arbennig, diodydd a choctels hefyd weithiau, maen nhw'n werth gwych am arian. Pris nosweithiau gourmet yw £25 y pen ac mae prisiau nosweithiau thema yn dechrau o £20. Rydym ni wedi blasu bwyd o Gymru, Tsieina ac Iwerddon, wedi talu teyrnged i Fasnach Deg, ac wedi dathlu Dydd Santes Dwynwen a Dydd Sant Ffolant. Cewch flas o'r hyn sy'n cael ei gynnig yn ein bwydlenni enghreifftiol.

Food

Cadw Bwrdd Nawr

Cinio Canol Dydd

Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener
12-2pm (archebion olaf 1.15pm)

Cinio Gyda'r Hwyr

Dydd Iau
6-9pm (archebion olaf 6.30pm)

I gadw bwrdd yn y Vanilla Pod, ffoniwch 01792 284252/284218.
Mae'r bwyty ar agor yn ystod y tymor yn unig.

Vanilla Pod

Lleolir y Vanilla Pod ar gampws Tycoch.