Newyddion a Digwyddiadau

02
Maw
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Rwyf yn falch iawn fy mod i wedi fy ngwahodd i lansio’r ymgynghoriad ar gyfer ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-2024.

27
Chwef

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

13
Chwef
12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

Mae 12 myfyriwr Safon uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2020.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n ceisio darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

 

07
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Roedd grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi cael sesiwn holi ac ateb gydag Arglwydd Faer Abertawe, Y Cynghorydd Peter Black, ddydd Mercher 5 Chwefror.

06
Chwef
Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig i brentisiaid a chyflogwyr.

Cafodd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol ‘y gorau o’r goreuon’.

05
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yn nigwyddiad Gwobrau PQ Magazine eleni.

Mae’r Gwobrau PQ, sy’n cael eu cynnal yn Llundain ar 26 Chwefror, yn dathlu llwyddiannau ym myd dysgu ac addysgu cyfrifeg.

Y pedwar categori yw:

30
Ion

Blas rygbi ar ginio cyntaf y Pennaeth

Yn ystod y cyfnod yn arwain at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2020, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi gwahodd grŵp o arweinwyr busnes lleol i ginio ecsgliwsif  yng nghwmni’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Stuart Davies a’r gwestai arbennig James Hook.

28
Ion
Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth sgiliau Gwaith Fforensig

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth sgiliau Gwaith Fforensig

Mae dau fyfyriwr Gwyddoniaeth Gymhwysol o Goleg Gŵyr Abertawe yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth ranbarthol a fydd yn rhoi eu galluoedd ymchwilio fforensig ar brawf.

22
Ion

Pum myfyriwr yn cystadlu yn Rhaglen Ddoniau WorldSkills

Mae pum myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill lleoedd yng Ngharfan Hir WorldSkills ar ôl dod i’r brig yn eu meysydd yn y Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Tachwedd.

17
Ion

Symud Ymlaen i Addysg Bellach a thu hwnt

Mae’r cyn-fyfyriwr Technoleg Peirianneg Joe Snelling wedi symud ymlaen yn llwyddiannus i brentisiaeth gydag OEM Peirianneg yn Llansamlet.

Dechreuodd Joe yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar Raglen y Bont lle roedd wedi sefyll allan oherwydd ei ddoniau, ei etheg gwaith gadarn a’i agwedd aeddfed tuag at y Coleg a’i yrfa yn y dyfodol.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed