Newyddion a Digwyddiadau

04
Hyd
Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

20
Medi
Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe wedi dod ynghyd i helpu myfyrwyr â chyflyrau sbectrwm awtistig wrth iddynt baratoi i bontio o’r coleg i’r brifysgol.

Maen nhw’n cydweithredu ar brosiect ymchwil am flwyddyn i ymchwilio i heriau posibl sy’n wynebu’r myfyrwyr hyn wrth newid o addysg bellach i addysg uwch.

20
Medi
Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Partner Dysgu Aur NEBOSH - sêl bendith swyddogol am addysgu cyrsiau iechyd a diogelwch.

18
Medi
Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 400 o ddysgwyr i Gampws Gorseinon ar gyfer lansio rhaglen HE+ ac Academi Seren 2019/20.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm HE+ Abertawe, sy’n gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

10
Medi
£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021.

Fel rhan o’r rhaglen ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’, caiff pum prosiect newydd eu darparu gan Goleg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

10
Medi
Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Cafodd myfyrwyr newydd gyfle i ddysgu rhagor am fywyd campws pan ddaethon nhw i Ffair y Glas Coleg Gŵyr Abertawe.

06
Medi

Coleg yn dathlu Medaliwn Rhagoriaeth i Tom

Yn ystod digwyddiad cystadleuaeth WorldSkills Kazan 2019 yn ddiweddar, o’r 19 o fedalau a enillwyd gan Team UK roedd dim llai na chwech ohonynt wedi dod o Gymru.

06
Medi
Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia.

Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl ifanc o dros 63 o wledydd yn cystadlu i ennill medalau yn eu sgiliau dewisol.

27
Awst
Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyriwr Rhyngwladol

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyriwr Rhyngwladol

Mae Jarrett Zhang yn dathlu ar ôl cael ysgoloriaeth £180,000 gan gwmni mwyngloddio Rio Tinto i astudio Daeareg yng Ngholeg Imperial Llundain.

27
Awst
Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel!

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel!

Mae 60% o’n myfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol wedi ennill graddau A* ac A yn eu harholiadau yn ddiweddar.

Ers hynny, mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn i astudio mewn prifysgolion Russell Group nodedig, gan gynnwys Caergrawnt.

Dyma rai o’r cyrchfannau prifysgol sydd wedi’u cadarnhau a’r myfyrwyr fydd yn mynd iddynt:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed