Newyddion a Digwyddiadau

14
Gorff

Diwrnod Iechyd a Lles 2020 - y flwyddyn yr aeth yn rhithwir!

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ei drydydd Diwrnod Iechyd a Lles blynyddol - ei ddiwrnod rhithwir cyntaf erioed!

Roedd dros 400 aelod o staff wedi mwynhau’r sesiynau lles a oedd yn gyfuniad o sesiynau fideo byw a recordiwyd ymlaen llaw ar YouTube a gweminarau byw ar Zoom a Microsoft Teams.

Roedd y sesiynau'n cynnwys:

14
Gorff
Enwebiad gwobr am broses arbed papur

Enwebiad gwobr am broses arbed papur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Di-bapur y Sector Cyhoeddus 2020.

Mae’r Coleg wedi cyrraedd rhestr fer y categori Prosesau am ei waith yn lleihau’r gwaith papur sy’n gysylltiedig â’i ddatgeliadau iechyd myfyrwyr a’i weithdrefnau cynlluniau gofal.

09
Gorff

Myfyrwyr yn cynhyrchu arddangosfa ffasiwn rithwir

Roedd arddangosfa Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau eleni yn wahanol iawn i’r arfer. Roedd y cyfyngiadau ar symud yn golygu na allai myfyrwyr gynnal sioe gorfforol, ac felly fe wnaethant arddangos eu gwaith trwy dudalen Instagram bwrpasol.

09
Gorff
Prosiect arbennig y cyfnod clo ar gyfer band jazz y Coleg

Prosiect arbennig y cyfnod clo ar gyfer band jazz y Coleg

Mae aelodau a chyn-aelodau o fand Jazz Abertawe wedi cydweithio ar brosiect arbennig yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.

Mae’r prosiect ‘Locked Down Chicken’ yn berfformiad o ‘The Chicken’, cân enwog gan y cerddor Americanaidd, Jaco Pastorius.

07
Gorff
Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfedd i bawb ond mae un peth heb newid – sef disgleirdeb ein dysgwyr a’n cleientiaid.

Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn academaidd anghyffredin a heriol iawn, roedd Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gynnal ei seremoni Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir gyntaf.

02
Gorff

Ymunwch â ni yn Niwrnodau Agored Rhiwthwir Cymru

Oherwydd Covid-19, mae llawer o ddigwyddiadau a oedd wedi’u cynllunio a’u hamselenni, megis diwrnodau agored, bellach wedi’u canslo.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig y mae diwrnodau agored yn gallu bod i chi o ran eich helpu i ddod i benderfyniad ynghylch eich camau nesaf, felly rydym yn gweithio gyda Llywodraeh Cymru i ddod â’n diwrnod agored i chi.

30
Meh

Neges wedi’i ddiweddaru gan y Pennaeth, Mark Jones: Gorffennaf

Mae’n dair wythnos bellach ers i mi ddiweddaru myfyrwyr, rhieni a gwarcheidwaid ynglŷn â sut y mae’r Coleg yn paratoi - ar gyfer dychwelyd ar ôl cyfyngiadau’r coronafeirws ac ar gyfer mis Medi - ac mae llawer wedi digwydd yn y cyfamser.

22
Meh
Sector addysgu bellach yn ymateb i argyfwng Covid-19 gyda hyforddiant â chymhorthdal llawn i gyflogwyr

Sector addysgu bellach yn ymateb i argyfwng Covid-19 gyda hyforddiant â chymhorthdal llawn i gyflogwyr

Mewn ymateb i effaith barhaus Covid-19 ar les economaidd Cymru, mae colegau ar draws y sector addysg bellach wedi tynnu ynghyd â WEFO (Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru) i ddatblygu pecyn cymorth er mwyn helpu a chynorthwyo bunsesau yn ystod y cyfnod hwn.

22
Meh

Arddangosfa Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe yn mynd yn rhithwir

Gan fod campysau ar gau oherwydd Covid-19, mae ein Arddangosfeydd Celfyddydau Gweledol blynyddol yn mynd yn rhithwir!

18
Meh

Coleg yn paratoi ar gyfer mis Medi ar ei newydd wedd

Gydag iechyd a diogelwch ein cymunedau wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn paratoi i groesawu myfyrwyr o fis Medi, yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed