Newyddion a Digwyddiadau

12
Hyd
Dathlu Diwrnod Shwmae

Dathlu Diwrnod Shwmae

Yr wythnos hon mae bob campws wedi dathlu Diwrnod Shwmae mewn steil. 

Bisgedi, sticeri, ‘selfies’ gyda’r bathodyn ‘Cymraeg’ oren, adnoddau i staff a fwy pwysig na dim, cwrdd a siarad Cymraeg gyda bobl o gwmpas y lle.  DRos y pum diwrnod diwethaf rydym wedi cyfarch miloedd o fyfyrwyr gyda ‘Shwmae’!

11
Hyd
Photo of a class of adult learners, with the Adult Learners' Week logo and the following text: "Wythnos Addysg Oedolion. Dal Ati i Ddysgu" and "Adult Learners' Week. Never Stop Learning."

Sesiynau rhad ac am ddim ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion!

Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu yng Nghymru, a gydlynir gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Nod yr ymgyrch yw ysbridoli mwy o bobl i ddarganfod angerdd am ddysgu, dablygu sgiliau a dangos nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu!   

10
Hyd
Agor cyfleoedd byd-eang

Agor cyfleoedd byd-eang

Mae’r Swyddfa Ryngwladol wedi derbyn newyddion ardderchog – roedd ei chais i Raglen Taith Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus.

21
Medi
Myfyrwyr cerddoriaeth yn perfformio yng ngŵyl y Mwmbwls

Myfyrwyr cerddoriaeth yn perfformio yng ngŵyl y Mwmbwls

Fe wnaeth myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe gamu i’r llwyfan yn ddiweddar fel rhan o Ŵyl Cerddoriaeth a’r Celfyddydau y Mwmbwls.

13
Medi

Diweddariad pwysig: Dydd Llun 19 Medi

Yn dilyn marwolaeth drist ein Brenhines a’r cyhoeddiad y bydd gŵyl banc gyhoeddus ar gyfer ei hangladd, rydyn ni’n cadarnhau y bydd y Coleg ar gau ddydd Llun 19 Medi.

Bydd yr holl gampysau yn aros ar gau ac ni fydd addysgu’n digwydd.

Ni fydd taliadau LCA yn cael eu heffeithio ar gyfer y diwrnod hwn.

08
Medi
Adeiladu dyfodol gwyrddach  i’n cymunedau campws

Adeiladu dyfodol gwyrddach i’n cymunedau campws

Rydym bob amser yn meddwl am y dyfodol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, yn enwedig wrth i’r tymor newydd ddechrau.

08
Medi

Sefydliad City & Guilds a Choleg Gŵyr Abertawe yn lansio prosiect arloesol gwerth £100k i helpu pobl ifanc mewn perygl i gael gwaith

Mae Sefydliad City & Guilds a Choleg Gŵyr Abertawe wedi ymrwymo i bartneriaeth strategol newydd i gynorthwyo dysgwyr sydd mewn perygl o roi’r gorau i addysg, goresgyn rhwystrau a dod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o ennill sgiliau a gwaith parhaus.

02
Medi
Croesawu siaradwyr Cymraeg i’r Coleg

Croesawu siaradwyr Cymraeg i’r Coleg

Cynhaliwyd Diwrnod Croeso yng Ngholeg Gwyr Abertawe i’r bobl ifanc hynny sy’n siarad Cymraeg ac sy’n ymuno efo ni fis Medi.  Bwriad y diwrnod yma oedd croesawu myfyrwyr i un o gampysau’r coleg fel eu bod yn dod i nabod y lleoliad, cwrdd a siaradwyr Cymraeg eraill, cwrdd a rhai o’n staff cyfrwng Cymraeg, a dysgu am y cyfleo

01
Medi
Cyfarfod diweddar o’r Bwrdd

Hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o fod yn rhan o Fwrdd Cyflogwyr Diwydiannau Creadigol.

Sefydlwyd yn 2021 gyda thros 30 o gyflogwyr, mae’r Bwrdd yn ceisio meithrin talent, nodi cyfleoedd i bobl ifanc, hyfforddi a mentora, a dathlu cyflawniad.

24
Awst
Group of students having a chat in a library

Sut rydym yn cefnogi dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon gan y Pennaeth, Mark Jones

Cefnogi dysgwyr i wireddu eu huchelgeisiau mewn amgylchedd ôl-bandemig 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed