Skip to main content

Newyddion y Coleg

Myfyrwyr yn sicrhau cyfleoedd prentisiaeth

Mae dau fyfyriwr Technoleg Peirianneg ar Gampws Tycoch Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn creu argraff yn y diwydiant peirianneg, diolch i gymorth y cyn-fyfyriwr David McRae.

Cwblhaodd David ei radd Peirianneg Adeiladu ym Mhrifysgol Abertawe ac aeth ymlaen wedyn i fod yn Brif Beiriannydd yn CB3 Consult. Yn ddiweddar, cysylltodd â’i gyn-diwtor, Coral Planas, i chwilio am brentisiaid i ymuno â chynllun prentisiaeth Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Darllen mwy
 

Prentis yn ennill yr Ail Wobr yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn Lloriau CFA 2024

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi bod Dale Dee-Ray, prentis Lefel 2 mewn Gorchuddio Lloriau, wedi ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn Lloriau CFA 2024.

Derbyniodd Ganmoliaeth Uchel ar ôl dangos angerdd am y diwydiant lloriau, awydd am ragoriaeth, ac ymroddiad cadarn i’w daith pentisiaeth.

Darllen mwy
Grŵp o bobl yn yr heulwen, yn dal gwobr

Addysgwyr ysbrydoledig yn ennill gwobr addysgu genedlaethol nodedig

Mae tîm o ddarlithwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Arian ar gyfer Tîm AB y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson. Cawsant eu dewis o blith miloedd o enwebeion, ac mae’r wobr yn tynnu sylw at yr effaith ryfeddol y maen nhw’n ei chael ar lywio bywydau y bobl ifanc yn eu gofal.

Darllen mwy
 

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill dwy wobr InsideOut

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi ei lwyddiant go arbennig yn seremoni wobrwyo InsideOut yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd yn y Troxy, Llundain. 

Fe wnaeth y Coleg sicrhau dwy wobr nodedig a derbyn cydnabyddiaeth Canmoliaeth Uchel yn y digwyddiad gwobrwyo iechyd meddwl blynyddol, a bwerwyd gan Uwchgynadleddau InsideOut LeaderBoard a Lles yn y Gwaith.

Darllen mwy

Prif Swyddog Gweithredol Coleg Gŵyr Abertawe Mark Jones yn Derbyn MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi bod ei Brif Swyddog Gweithredol, Mark Jones, wedi derbyn MBE i gydnabod ei wasanaethau i addysg yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin 2024. Mae’r anrhydedd mawreddog hwn yn tynnu sylw at gyfraniadau eithriadol Mark fel arweinydd addysg yng Nghymru a ledled y DU.

Darllen mwy
Celf ar y wal, gyda rhywun yn cerdded heibio

Myfyrwyr yn mynegi eu barn trwy gelf a cherddoriaeth

Bydd gwaith ein myfyrwyr rhyfeddol o dalentog o feysydd celf a dylunio, ffotograffiaeth a cherddoriaeth – a chreadigaethau gwych disgyblion ysgolion uwchradd lleol – yn syfrdanu’r torfeydd y mis hwn trwy gyfres o arddangosfeydd a pherfformiadau ar draws Abertawe.

Darllen mwy
Grŵp o fyfyrwyr mewn gwisg parti ffurfiol

Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2024

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiannau chwaraeon gyda seremoni wobrwyo arbennig yn y Village Hotel.

Dan ofal Kev Johns MBE, roedd y digwyddiad hefyd yn yn cynnwys cyfraniadau gan y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol o Gymru a darlithydd Coleg Steven Jones, a’r seren bêl-droed Lee Trundle.

Darllen mwy
Staff At Gwyl Tawe Event

Staff yn hybu dysgu yn y Gymraeg yng Ngŵyl Tawe 2024

Dychwelodd gŵyl Menter Iaith Abertawe, Gŵyl Tawe, am ei hail flwyddyn i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Gwelodd yr ŵyl berfformiadau gan lu o artistiaid amgen, cyfoes sy’n defnyddio’r Gymraeg mewn ffyrdd amrywiol a chyffrous.


Roedd yr ŵyl rhad ac am ddim yn cynnwys perfformiadau gan oreuon y sin gerddoriaeth Gymraeg gan gynnwys Parisa Fouladi a Rogue Jones ar y prif lwyfan a noddwyd gan Cymru Greadigol a bandiau fel Ci Gofod, Bitw ac Alffa ar Lwyfan Coleg Gŵyr Abertawe.

Darllen mwy

Dysgwyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn dathlu llwyddiant

Cafodd dau ddysgwr arweinyddiaeth a rheolaeth eu gwobrwyo yn ddiweddar mewn seremoni arbennig yn Nhŷ Norton, Y Mwmbwls. Darllen mwy
Pupil at the Technocamps stall

Myfyrwyr a disgyblion yn cymryd rhan mewn digwyddiad mewnweledol gan Microsoft

Fe wnaeth dros 360 o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ac ysgolion uwchradd lleol, gan gynnwys Cwmtawe, Dylan Thomas, Penyrheol ac Ysgol Gellifedw gymryd rhan mewn digwyddiad mewnweledol yn ddiweddar (dydd Mercher 22 Mai). Cafodd y sesiwn ei gynnig gan Goleg Gŵyr Abertawe, ar y cyd â Microsoft.

Darllen mwy