Newyddion a Digwyddiadau

20
Ebr
Cyflwyno Bwrdd Cynghori Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Cyflwyno Bwrdd Cynghori Ysgol Fusnes Plas Sgeti – Llunio’r Dyfodol

Mae Ysgol Fusnes Plas Sgeti wedi cyhoeddi ei bod yn ffurfio Bwrdd Cynghori – ffigurau allweddol o fyd diwydiant a fydd yn helpu i lunio dyfodol addysg a hyfforddiant ar draws De Cymru a thu hwnt.

Yn ddiweddar, gyda chymorth Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi trawsnewid yr adeilad Sioraidd annwyl yn Ysgol Fusnes gyfoes.

14
Ebr

Diweddariad ar fesurau covid ar ôl y Pasg

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r Tîm Rheoli Digwyddiad lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gennym fesurau yn eu lle i gadw ein myfyrwyr i ddysgu a chymuned y Coleg yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys:

08
Ebr
Health-and-Social-Care-Team-GCS

Coleg Gŵyr Abertawe ar y brig yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC ledled y DU

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod am ei ddarpariaeth ragorol ym maes prentisiaethau yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC y DU 2022. 

07
Ebr
Scott Tavner yn eistedd wrth desg gyda offer electroneg.

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe ar y llwybr carlam i Lyon!

Mae myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, Scott Tavner, wedi cael ei roi ar y llwybr carlam i gystadlu yng ngharfan WorldSkills Lyon ar ôl ei berfformiad rhagorol yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK 2021.

07
Ebr
Logo'r Coleg

Profion covid myfyrwyr a staff – y diweddaraf

Fel y byddwch chi’n gwybod, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi codi’r rhan fwyaf o gyfyngiadau covid-19 ac rydyn ni’n symud yn araf yn ôl i fywyd fel yr oedd cyn y pandemig.

Fodd bynnag, dylai ysgolion a cholegau barhau i weithredu gan ddilyn y mesurau iechyd a diogelwch sydd eisoes ganddynt. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gallwn ni barhau i addysgu pawb.

05
Ebr
Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu Wythnos Enfys

Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu Wythnos Enfys

Mae myfyrwyr a staff yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn cymryd rhan yn Wythnos Enfys, digwyddiad sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion LGBTQ+ ac yn dathlu cynwysoldeb ac amgylchedd diogel a chefnogol y Coleg. 

25
Maw

Diweddariad Covid gan y Pennaeth Mark Jones, Dydd Gwener 25 Mawrth

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan Brif Weinidog Cymru, sy’n amlinellu bod achosion yng Nghymru yn parhau i godi ac y dylai’r cyfyngiadau mewn ysgolion barhau tan y Pasg, gallwn ni gadarnhau y bydd y Coleg yn parhau â’i fesurau diogelwch cyfredol. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

25
Maw
Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cipio 20 medal yn y gyfres ddiweddar o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

25
Maw

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn rocio unwaith eto

Mae dwy flynedd o gyfyngiadau Covid wedi cael effaith enfawr ar y diwydiant cerddoriaeth. Gyda pherfformiadau’n cael eu gwahardd neu eu cyfyngu’n drwm, bu’n gyfnod anodd i ddarpar gerddorion ifanc.

22
Maw

CGA a Chi - ein strategaeth iechyd a lles newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu iach i wella bywydau a dyfodol ei gymuned.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed