Newyddion a Digwyddiadau

13
Chwef
Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Mae cynddisgybl o Ysgol Tre-gŵyr a chynfyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo i dîm Dinas Caerdydd.

Astudioodd Danny Williams gwrs Lefel 3 Hyfforddi a Pherfformio Pêl Droed (Diploma mewn chwaraeon) yn y Coleg ac roedd yn aelod dawnus o’r Academi Bêl-droed. Mae wedi arwyddo cytundeb proffesiynol am 2.5 o flynyddoedd gyda’r clwb yn Uwch Gynghrair Lloegr.

13
Chwef
Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Yn ddiweddar, trefnodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad arbennig i ddisgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion uwchradd ar draws Abertawe.

Roedd lansiad rhaglen Sylfaen Seren yn Stadiwm Liberty wedi rhoi cyfle i bron 400 o bobl ifanc ddysgu rhagor am yr amrywiaeth o ddewisiadau addysg uwch y gallent eu harchwilio ar ôl cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch.

08
Chwef
Prentis y Flwyddyn yn trafod ei llwyddiant gyda disgyblion ysgol uwchradd

Prentis y Flwyddyn yn trafod ei llwyddiant gyda disgyblion ysgol uwchradd

Mae merch 19 oed o Bort Talbot yn annog disgyblion o’i chyn-ysgol uwchradd i ystyried prentisiaethau fel llwybr i yrfa lwyddiannus.

Roedd Sally Hughes yn ddisgybl yn Ysgol Cwm Brombil, Port Talbot, cyn mynychu Coleg Castell-nedd i wneud bioleg, cemeg a seicoleg Safon UG. Ar ôl cwblhau’i blwyddyn, aeth ymlaen i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. 

06
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â Grŵp Collab o Golegau

Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â Grŵp Collab o Golegau

Mae’r Grŵp Collab o Golegau yn falch o gyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe fel ei aelod mwyaf newydd.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r colegau addysg bellach mwyaf yng Nghymru,  mae ganddo enw da iawn a bydd yn ychwanegiad gwych i’n rhwydwaith o golegau blaengar.

05
Chwef
Myfyrwyr rhyngwladol yn dathlu’r cynigion prifysgol gorau

Myfyrwyr rhyngwladol yn dathlu’r cynigion prifysgol gorau

Mae ein myfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd yn dal cynigion gan rai o’r prifysgolion gorau yn y DU, gan gynnwys 20 o’r 24 o Brifysgolion Russell Group.

“Mae hyn yn dystiolaeth bellach o’r safon dysgu ac addysgu rhagorol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe,” dywedodd y Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh.

04
Chwef
Rhagor o fedalau sgiliau i fyfyrwyr SBA

Rhagor o fedalau sgiliau i fyfyrwyr SBA

Mae tîm o fyfyrwyr ILS Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medal Efydd yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol (Y Cyfryngau) a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw.

Roedd Connor Maddick, Megan Bevan a Courtney Collins wedi ffilmio, cynhyrchu a golygu ffilm ddwy funud yn seiliedig ar thema ramantus Santes Dwynwen.

01
Chwef
Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

01
Chwef

Mae'r Coleg ar agor fel arfer y bore 'ma - pob safle

Mae'r Coleg ar agor fel arfer y bore 'ma - pob safle

31
Ion

Rhybudd brys am dywydd garw dydd Iau 31 Ionawr

Oherwydd y tywydd garw a ddisgwylir heno (31 Ionawr) rydym wedi penderfynu canslo ein holl ddosbarthiadau nos rhan-amser ar bob campws - o 5pm.

Mae’r Noson Rieni oedd i fod i gael ei chynnal yng Ngorseinon heno (31 Ionawr) wedi cael ei gohirio a byddwn yn ad-drefnu hyn ar gyfer dyddiad arall.

29
Ion
Myfyrwyr ILS yn gwneud eu marc mewn cystadleuaeth sgiliau

Myfyrwyr ILS yn gwneud eu marc mewn cystadleuaeth sgiliau

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol yng Ngholeg y Drenewydd.

Roedd Callum East, sy’n astudio ar y cwrs Cyflwyniad i Addysg Bellach (Sgiliau Bywyd), wedi ennill y fedal Aur yn y gystadleuaeth Gwasanaethau Bwyty – Gosod Bwrdd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed