Newyddion a Digwyddiadau

10
Tach

Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr addysg uwch

Bob blwyddyn, rydym yn dathlu llwyddiant ein myfyrwyr addysg uwch gweithgar wrth iddynt gwblhau eu rhaglenni lefel uwch.

O reoli digwyddiadau i beirianneg ac o iechyd a gofal i dechnoleg gyfrifiadurol, dylai myfyrwyr addysg uwch ar draws pob cwrs fod yn falch iawn o’u gwaith caled a’u hymroddiad sydd wedi eu helpu i gyflawni eu cymwysterau yn llwyddiannus.

09
Tach

Creu 3,000 o brentisiaid newydd yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe

Mae Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru David TC Davies wedi cwrdd â phobl ifanc sydd ar fin elwa ar fenter newydd gwerth £30m i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu.

09
Tach
Gardd newydd Coleg Gŵyr Abertawe i roi help llaw i natur

Gardd newydd Coleg Gŵyr Abertawe i roi help llaw i natur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael pecyn gardd newydd gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus.

Maent yn un o’r colegau cyntaf yn y wlad i elwa ar gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur eleni.

08
Tach

Myfyrwyr cerddoriaeth y Coleg yn ysgubo Gŵyl Ymylol

Yn ddiweddar fe berfformiodd myfyrwyr Cynhyrchu a Pherfformio Cerddoriaeth Coleg Gŵyr Abertawe ar eu llwyfan eu hunain yng Ngŵyl Ymylol Abertawe. 

29
Hyd
Diweddariad pwysig ar ganllawiau hunanynysu - 29 Hydref

Diweddariad pwysig ar ganllawiau hunanynysu - 29 Hydref

Ar ddydd Gwener 29 Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i’r canllawiau hunanynysu o ganlyniad i lefel uchel barhaus o achosion Covid-19 positif yng Nghymru.

Mae’r canllawiau newydd yn berthnasol i bawb, hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn neu o dan 18 oed.

28
Hyd

Coleg Gwyr Abertawe yn harddu’r gymuned mewn partneriaeth â chwmni a chynghorwyr lleol

Yn ddiweddar, fe wnaeth Coleg Gŵyr Abertawe gomisiynu artist i beintio tri blwch telathrebu ger eu campysau, dau flwch yn Sketty Green, a’r llall yn Nhycoch.

25
Hyd

Coleg yn cael partner blaenllaw yn Tsieina

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Sefydliad Peirianneg Galwedigaethol Changzhou (CZIE), Tsieina.

Mae CZIE yn goleg galwedigaethol o’r radd flaenaf yn Tsieina, a sefydlwyd yn gyntaf ym 1958. Gwnaethpwyd y cyflwyniad i’r sefydliad gan Lywodraeth Cymru, Shanghai, a helpodd i drefnu’r digwyddiad hefyd.

20
Hyd

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu pedwar myfyrwyr ysgoloriaeth rygbi newydd

Croeso cynnes iawn i'n myfyrwyr ysgoloriaeth rygbi eleni:

20
Hyd

Gwybodaeth bwysig am ein nosweithiau agored mis Ionawr 2022

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gynnig gyfres o nosweithiau agored rhithwir ym mis Ionawr.

Os ydych yn ystyried mynychu, cofrestrwch eich diddordeb o flaen llaw ar ein tudalen we ddynodedig.

Y dyddiadau yw:

19
Hyd

Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau 2022 

Rydym yn gobeithio eich bod yn mwynhau dechrau’r flwyddyn academaidd newydd gyda ni.

Gan fod hanner cyntaf y tymor yn dod i ben, rydyn ni’n teimlo mai dyma’r cyfle i roi gwybod i chi am y cynlluniau asesu sydd ar waith ar gyfer y cymwysterau rydych chi’n eu hastudio. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed