Newyddion a Digwyddiadau

16
Mai
Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

15
Mai
Tri myfyriwr yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobrau VQ 2019

Tri myfyriwr yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobrau VQ 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn hynod falch o gael nid un, nid dau ond tri myfyriwr sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau VQ 2019.

Yn gyntaf mae Reagan Locke, sy’n cael ei ystyried ar gyfer teitl Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn.

14
Mai

Coleg ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Cyfrifol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Cyfrifol gan Fusnes yn y Gymuned Cymru (BITC).

Mae’r Coleg yn cael ei ystyried ar gyfer Gwobr Lles yn y Gwaith Dŵr Cymru Welsh Water i gydnabod ei seminar ‘menopos yn y gweithle’ a gynhaliwyd ar Gampws Tycoch ym mis Tachwedd 2018.

07
Mai

Myfyrwyr celf yn anelu’n uwch am leoedd Prifysgol

Mae myfyrwyr ar Gampws Llwyn y Bryn y Coleg yn anelu’n uwch am leoedd prifysgol, gyda rhai hyd yn oed yn dilyn yn ôl-traed Stella McCartney.

Ar hyn o bryd maen nhw i gyd yn astudio Diploma Sylfaen Celf a Dylunio, tra bod cyfleoedd yn dod i mewn o golegau celf arbenigol a’r prifysgolion gorau ar draws y DU.

03
Mai

Datganiad: digwyddiad yn y Coleg ar Ddydd Iau 2 Mai

Hwyr brynhawn ddoe (Dydd Iau 2 Mai) bu Coleg Gŵyr Abertawe dderbyn gwybodaeth anhysbys.

Oblegid natur y wybodaeth hon a’n blaenoriaeth ni i sicrhau ein bod yn gwneud pob beth o fewn ein gallu i ddiogeli iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, cysylltwyd yn syth â Heddlu De Cymru i gael cyngor.

02
Mai

NODYN BWYSIG AM NOSWAITH DYDD IAU 2 MAI

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, rydym wedi cau ein Campws Tycoch y noswaith yma.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu postio mor gynted ag sy’n bosib

30
Ebr
Coleg yn cael ei ystyried am wobr Ddi-bapur

Coleg yn cael ei ystyried am wobr Ddi-bapur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Di-bapur y Sector Cyhoeddus 2019…

29
Ebr
Gwybodaeth bwysig ar gyfer dydd Mawrth 30 Ebrill

Gwybodaeth bwysig ar gyfer dydd Mawrth 30 Ebrill

Bydd Campws Tycoch (gan gynnwys Canolfan Broadway a’r Ganolfan Chwaraeon) ar agor fel arfer ar ddydd Mawrth 30 Ebrill yn dilyn ein gollyngiad dŵr yn ddiweddar.

Ond, bydd mynediad i fwyd poeth yn gyfyngedig ar y Campws yn ystod y dydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

29
Ebr

Gwybodaeth bwysig ar gyfer Dydd Llun, Ebrill 29

Oherwydd gollyngiad dŵr, mae campysau Tycoch, Boradway a’r Ganolfan Chwaraeon ar gau heddiw.

A fydd y staff cystal â dod o hyd i gampws arall er mwyn gweithio, neu weithio gartref, os gwelwch yn dda.

Bydd diweddariadau ynglŷn ag yfory (Dydd Mawrth 30 Ebrill) yn cael eu rhoi yma, maes o law.
 

18
Ebr
Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Mae pedwar myfyriwr o Lwyn y Bryn wedi cael eu derbyn i astudio yn UAL (Prifysgol y Celfyddydau Llundain), y sefydliad ail orau yn y byd ar gyfer celf a dylunio. Y myfyrwyr yw:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed