Artist in Residency opportunity at Gower College Swansea in partnership with Mission Gallery


Updated 22/01/2015

This exciting residency opportunity is a partnership between Gower College Swansea and Mission Gallery.

With one residency beginning in February 2015 and the other May 2015, this is a fantastic opportunity for two emerging artists, from any discipline, to work with the resources and expertise at both organisations.

The successful applicants will be expected to develop their own work - leading workshops at Gower College Swansea, participating in an open studios event, culminating in an artist talk and final profile at Mission Gallery.

Deadline is 30 January 2015. Guidelines and applications form attached below.

***

Mae’r cyfle preswyl cyffrous hwn yn bartneriaeth rhwng Coleg Gŵyr Abertawe ac Oriel Mission.

Gydag un cyfnod preswyl yn dechrau ym Chwerfor 2015 a’r llall yn Mai 2015, dyma gyfle gwych i ddau artist newydd, o unrhyw ddisgyblaeth, i weithio gyda’r adnoddau a’r arbenigedd yn y ddau sefydliad.

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddatblygu eu gwaith eu hunain, arwain gweithdai yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cymryd rhan mewn digwyddiad stiwdios agored, gan orffen gydag anerchiad artist a phroffil terfynol yn Oriel Mission.

Guidelines in English and Welsh
Application form in English and Welsh

Tags:
art