Facilities

Cyfleuster newydd sbon i fyfyrwyr wedi’i lansio ar Gampws Gorseinon

O ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £2m gan Goleg Gŵyr Abertawe, yn fuan bydd myfyrwyr ar Gampws Gorseinon yn gallu cymryd hoe rhwng dosbarthiadau mewn lle cymdeithasol newydd sbon – Y Cwtsh Coffi.

Mae Cwtsh Coffi Gorseinon, a agorwyd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn estyniad i’r bloc ffreutur ar y llawr cyntaf.

Mae’n cynnwys siop goffi Costa, ac mae’n cynnig lle golau ac awyrog i fyfyrwyr ymlacio gyda’i gilydd a chael rhywbeth i fwyta.

Brand new student facility launched at Gorseinon Campus

As a result of a £2m investment by Gower College Swansea, students at the Gorseinon Campus will soon be able to take a break between classes in a brand new social space – the Coffee Hut.

The Gorseinon Coffee Hut, which has been officially opened by Secretary of State for Wales, Alun Cairns MP, is a first floor extension to the existing refectory block.

Featuring a Costa Coffee retail outlet, it is a light and airy space for students to relax together and have a bite to eat.

Pages

Subscribe to RSS - Facilities