health and childcare

Prif Weinidog yn cydnabod gwaith myfyriwr Abertawe

Nid bob dydd rydych chi’n derbyn llythyr personol gan Brif Weinidog Prydain ond dyna’n union beth ddigwyddodd i Sophie Billinghurst, myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar.

Roedd Sophie, sy’n astudio Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws Tycoch, wedi synnu ar ôl darganfod ei bod wedi cael ei dewis fel un o ‘Points of Light’ y DU i gydnabod ei gwaith yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iaith arwyddion.

Category

Health and Childcare

Swansea student named as a UK Point of Light

It’s not every day that you receive a personal letter from the British Prime Minister but that’s exactly what happened to Gower College Swansea student Sophie Billinghurst recently.

Sophie, who is studying a Level 3 Extended Diploma in Health and Social Care at the Tycoch campus, was astonished to find out that she’d been chosen as a UK Point of Light in recognition for her work in raising awareness of the importance of sign language.

Category

Health and Childcare
Subscribe to RSS - health and childcare