part time

Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Rydym wedi trefnu’r sesiynau arweiniad canlynol i’r bobl sydd â diddordeb mewn cyrsiau rhan-amser yng Nghanolfan Broadway.

Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael rhagor o wybodaeth.

 • Dydd Mercher 27 Mehefin, 5.30pm-7.30pm (Noson agored Campws Tycoch, prif adeilad)
 • Dydd Llun 9 Gorffennaf, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Dydd Iau 23 Awst, 12pm-1.30pm (Broadway)
 • Dydd Mawrth 28 Awst, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Dydd Iau 30 Awst, 12pm-1.30pm (Broadway)
   

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Part time courses - Broadway Hair, Beauty & Holistic Centre

We have the following guidance sessions planned for people interested in part time courses at the Broadway Centre.

Contact us on 01792 284049 for more information.

 • Wednesday 27 June, 5.30pm-7.30pm (Tycoch Campus open evening, main building)
 • Monday 9 July, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Thursday 23 August, 12pm-1.30pm (Broadway)
 • Tuesday 28 August, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Thursday 30 August, 12pm-1.30pm (Broadway)

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics
Subscribe to RSS - part time