statement

Coronavirus updates

Following last week’s announcement by the Minister for Education that some students will be allowed to return to College from Monday 15 June, I would like to update you on how this announcement will impact on students studying at Gower College Swansea.

Firstly, I would once again confirm that our number one priority at Gower College Swansea remains the health and safety of our students and staff, and the Minister’s announcement will not change this priority in any way at all.

Y diweddaraf am Goronafeirws

Mewn cyhoeddiad wythnos diwethaf, nododd y Gweinidog Addysg y bydd rhai myfyrwyr yn cael dychwelyd i’r Coleg ar ddydd Llun 15 Mehefin. Hoffwn eich diweddaru ar sut y bydd y cyhoeddiad hwn yn effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Yn gyntaf, hoffwn gadarnhau unwaith eto mai prif flaenoriaeth Coleg Gŵyr Abertawe yw iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a’n staff. Ni fydd cyhoeddiad y Gweinidog yn newid y flaenoriaeth hon mewn unrhyw ffordd.

Subscribe to RSS - statement