Newyddion a Digwyddiadau

15
Tach
Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Roedd dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn rhan o ddigwyddiad graddio arbennig yn Neuadd Brangwyn.

Roedd y myfyrwyr wedi gwisgo eu capiau a’u gynau i ddathlu eu llwyddiant mewn cyrsiau addysg uwch megis cyfrifeg, busnes, gwyddoniaeth, peirianneg, gofal plant, holisteg, tai a rheolaeth.

30
Hyd
Coleg yn gwella ffocws datblygu cyflogwyr trwy benodi cyn Brif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Dreigiau, Stuart Davies

Coleg yn gwella ffocws datblygu cyflogwyr trwy benodi cyn Brif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Dreigiau, Stuart Davies

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi Stuart Davies fel ei Ymgynghorydd Datblygu Busnes newydd.

25
Hyd
Rhaglen gyflogadwyedd yn dathlu ail ben-blwydd

Rhaglen gyflogadwyedd yn dathlu ail ben-blwydd

Mae rhaglen gyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe – Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol - yn dathlu ail flwyddyn hynod lwyddiannus o ddarpariaeth.

18
Hyd
Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ganmol am ei arferion gorau a’i harloesed mewn tri chategori gwahanol yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) 2019.

16
Hyd
Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe Undeb Myfyrwyr newydd sbon a Laimis Lisauskas, llywydd amser llawn (sabothol) newydd yr Undeb Myfyrwyr, fydd yn sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.

15
Hyd
Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Diolch i gais llwyddiannus i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), mae ystafell ddosbarth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael ei thrawsnewid yn lle dysgu gweithredol gyda chyfleusterau fideogynadledda, byrddau rhyngweithiol a chlustffonau VR.

10
Hyd
Tîm AD y Coleg yn cystadlu am wobr fawr

Tîm AD y Coleg yn cystadlu am wobr fawr

Mae adran Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe yn gobeithio ennill gwobr fawr arall.

Mae’r tîm wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Tîm Mewnol Gorau yng Ngwobrau CIPD Cymru, a gynhelir yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 15 Tachwedd.

04
Hyd
Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

20
Medi
Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe wedi dod ynghyd i helpu myfyrwyr â chyflyrau sbectrwm awtistig wrth iddynt baratoi i bontio o’r coleg i’r brifysgol.

Maen nhw’n cydweithredu ar brosiect ymchwil am flwyddyn i ymchwilio i heriau posibl sy’n wynebu’r myfyrwyr hyn wrth newid o addysg bellach i addysg uwch.

20
Medi
Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Partner Dysgu Aur NEBOSH - sêl bendith swyddogol am addysgu cyrsiau iechyd a diogelwch.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed