Newyddion a Digwyddiadau

29
Meh
Myfyrwyr â’u tlysau / Students with trophies

Noson i’w chofio: Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Coleg Gŵyr Abertawe 2023

Mae myfyrwyr a staff o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu blwyddyn arall eto o ragoriaeth academaidd a galwedigaethol. Dychwelodd yr hen ffefryn Kev Johns MBE i’r llwyfan yn Stadiwm Swansea.com i gyflwyno’r noson, lle casglwyd gwobrau gan fyfyrwyr o amrywiaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser, prentisiaethau, llwybrau addysg uwch, cyrsiau mynediad a rhaglenni cymorth cyflogadwyedd.
28
Meh
Tîm Krazy Races

Tîm Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill Dyluniad Gorau yn Krazy Races

Roedd canol dinas Abertawe yn byrlymu o gyffro ar Sul y Tadau wrth i Krazy Races gymryd drosodd y strydoedd.
19
Meh
Grŵp o fyfyrwyr

Gweithdy Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Ar 12 Mehefin, gaeth myfyrwyr cyfryngau cyfle arbennig i gyd weithio gyda chwmni proffesiynol o'r enw Carlam sydd yn rhan o gymuned Yr Egin, Caerfyrddin i greu rhaglen byw ac yna ei ffrydio yn fyw. 
09
Meh

Art, Design and Photography Summer Shows - June 2023!

Ymunwch â ni am arddangosfa anhygoel o dalent a chreadigedd yn Arddangosfa Gelf yr Haf, yn cynnwys gwaith eithriadol dysgwyr Safon Uwch a Galwedigaethol Lefel 3 o Goleg Gŵyr Abertawe! Mae’r gyfres hon o arddangosfeydd yn rhoi llwyfan i’r genhedlaeth nesaf o artistiaid a dylunwyr fynegi eu safbwyntiau ar themâu a materion amrywiol.
09
Meh
Graffeg glas gyda dwy lun o bobl yn astudio/adolygu. Logo gwyn Coleg Gwyr Abertawe a'r testun "10 tip ar gyfer cyfnod arholiadau di-straen - Mark Jones, Pennaeth" ar sgwâr crwn pinc.

Pennaeth y Coleg yn rhannu 10 tip adolygu ar gyfer cyfnod arholiadau di-straen

Mae cyfnod arholiadau wedi cychwyn ac mae pobl ifanc hyd a lled Abertawe yn ymgymryd ag arholiadau ac asesiadau terfynol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch a galwedigaethol.
06
Meh
Gwisgoedd yn cael i'w harddangos ar llwyfan Eisteddfod yr URDD

Llwyddiant cenedlaethol i fyfyrwyr yn yr Urdd

Bu llwyddiant arbennig i’n myfyrwyr yn Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri yn wythnos diwethaf.  Bu dros 60 o fyfyrwyr i gyd yn cystaldu mewn amrywiol gystadlaethau llwyfan a gwaith cartref. Coleg Gŵyr Abertawe oedd y coleg addysg bellach fwyaf llwydianus o’r holl golegau yng Nghymru eleni. ROWND GENEDLAETHOL
06
Meh
Grŵp o fyfyrwyr yn Stryd Downing

Taith annisgwyl i Stryd Downing i fyfyrwyr

Yn ddiweddar, aeth ein myfyrwyr Safon UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth i Lundain lle gwelon nhw ambell i olygfa enwog iawn. Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau. Gan gychwyn o Abertawe am 5.30am, ymwelodd y myfyrwyr â Goruchaf Lys y DU a mwynhau taith o gwmpas Whitehall.
31
Mai
Dysgwyr yn llyfrgell Campws Tycoch

Cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch: agor llwybrau i addysg a llwyddiant gyrfa

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn falch o ddarparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU), gyda’r nod o rymuso unigolion 19 oed a hŷn gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer mynediad llwyddiannus i addysg uwch.
22
Mai
Cyflogwr gorau LHDTC+

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill gwobr Efydd Stonewall am fod yn gyflogwr blaengar a chynhwysol mewn perthynas â gweithwyr LGBTQ+

Mae gwobr efydd Stonewall yn cydnabod cyflogwyr eithriadol sydd yn ymrwymedig i gefnogi eu staff a’u cwsmeriaid LHDTC+. Canmolwyd Coleg Gŵyr Abertawe am weithio’n galed i greu gweithle lle gall weithwyr LHDTC+ fynegi eu hunain yn y gwaith.
18
Mai
Llun Galw nhw allan o'r URDD

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Eleni mae’r Coleg wedi cymryd hran yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd sydd yn ffocysu ar wrth-hiliaeth.   Mae’r neges yn datgan nad oes lle i hiliaeth yn y byd, ac os ydym yn ei weld, rhaid Galw Nhw Allan.   

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed