Newyddion a Digwyddiadau

29
Meh
Student Awards 2022 / Gwobrau Myfyrwyr 2022

Noson o ddathlu - Gwobrau Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2022

Roedd llawer o resymau i ddathlu yn nigwyddiad Gwobrau Myfyrwyr 2022.

Am y tro cyntaf ers y pandemig byd-eang, roedd y Coleg yn gallu cynnal seremoni wobrwyo wyneb yn wyneb i ddathlu llwyddiannau a chyflawniadau ei fyfyrwyr a’i staff.

A lle gwell i gynnal y digwyddiad na lleoliad mwyaf newydd y ddinas – Arena Abertawe.

24
Meh
Laurice Keogh

Helpu i achub bywydau gyda data diolch i’r Coleg

Mae cariad at ddata yn helpu un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i chwarae rhan annatod yn y GIG, ar ôl i’w choleg ei chynorthwyo i ddilyn prentisiaeth ddelfrydol er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

17
Meh
Enillwyr gwobrau gwasanaeth hir i gyd yn dathlu

Staff yn cael eu cydnabod Yng Ngwobrau Gwasanaeth Hir y Coleg

Cafodd staff o Goleg Gŵyr Abertawe eu gwahodd yn ddiweddar (dydd Gwener 10 Mehefin) i ddigwyddiad dathliadol arbennig iawn yn stadiwm Swansea.com.

Mae’r digwyddiad blynyddol yn cael ei chynnal i gydnabod diolch aelodau o staff sydd wedi gweithio i’r Coleg ers dros 20 mlynedd.

14
Meh
Myfyrwyr Rhyngwladol yn graddio

Seremoni Graddio Ryngwladol – Dosbarth 2022

Bu’n ddiwrnod o ddathlu ar 18 Mai wrth i’n myfyrwyr rhyngwladol yr ail flwyddyn ymgasglu yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti.

Daeth myfyrwyr o bedwar ban byd, o wledyddd fel Tsieina, Yr Eidal, Cambodia a Chorea, at ei gilydd ar gyfer cinio a seremoni graddio.

23
Mai

Chris Brindley MBE yn cyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Yr wythnos hon (dydd Mercher 25 Mai) bydd Ysgol Fusnes Plas Sgeti yn croesawu Chris Brindley MBE i gyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth.

Bydd dysgwyr cyrsiau HND a BA Rheoli Busnes a’r rhai sy’n astudio cyrsiau rheoli proffesiynol yn bresennol yn nosbarth meistr cyn-reolwr gyfarwyddwr Metro Bank.

20
Mai
Ben yn ei grys WorldSkills UK, yn sefyll tu allan i Gampws Tycoch

Prentis Coleg Gŵyr Abertawe i gynrychioli’r DU yn WorldSkills Tsieina

Mae Ben Lewis, prentis electroneg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ar fin cynrychioli

17
Mai
Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Mae pum myfyriwr Safon Uwch Saesneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig profiad oes – i fod yn interniaid yng Ngŵyl y Gelli sy’n cael ei chynnal yn fuan.

06
Mai

Diweddariad covid: newidiadau i fesurau o ddydd Llun 9 Mai

Yn unol â’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru yngylch newidiadau i gyfyngiadau covid ar gyfer lleoliadau addysgol, bydd y Coleg nawr yn dechrau symud tuag at sefyllfa lle y byddwn ni’n parhau i annog y cyfyngiadau, er nad oes gofyniad ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

29
Ebr
Access student has law career in sight

Astudiaeth achos Kardo

Mae Brwa Mina, a elwir yn Kardo gan ei gydfyfyrwyr a’i ffrindiau, yn astudio Mynediad i’r Gyfraith ar hyn o bryd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Ac yntau wedi’i eni yn Irac, daeth Kardo i Gymru yn 2016 fel ceisiwr lloches.

21
Ebr

Diweddariad Covid ar gyfer dechrau’r tymor (w/d 25 Ebrill)

Wrth inni agosáu at dymor pwysicaf y flwyddyn i lawer o fyfyrwyr, gydag arholiadau ac asesiadau hanfodol ar y gorwel, byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru (cyhoeddwyd ddydd Gwener 15 Ebrill) a chanllawiau ein Tîm Rheoli Digwyddiadau lleol.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed