Newyddion a Digwyddiadau

27
Tach
Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy ffeltio

Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy ffeltio

Bu myfyrwyr Celf Gain Coleg Gŵyr Abertawe yn mwynhau gweithdy ffeltio gydag Vivian Rhule, sy’n artist ffelt a phrint o gyffiniau Abertawe, a chaiff ei hysbrydoli gan dirluniau a byd natur leol yn bennaf.

Bu’r gweithdy diwrnod yn gyfle i fyfyrwyr greu darnau o waith celf ffelt i’w cynnwys yn eu portffolio.

27
Tach
Llwyddiant Gala Nofio Gorllewin Morgannwg

Llwyddiant Gala Nofio Gorllewin Morgannwg

Ym ddiweddar, bu pum myfyriwr sy’n astudio ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd rhan yn Gala Nofio Ranbarthol yr Urdd, ym Mhwll Nofio Dyfed Road, Castell Nedd.

Dyma’r canlyniadau fesul ras:

26
Tach
Merched yn gwneud yn dda

Merched yn gwneud yn dda

Mae myfyrwyr Rhyngwladol yr ail flwyddyn wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol cardiau cyfarch i godi arian tuag at Blant Mewn Angen.

Roedd Maggie ac Iris, sy’n astudio celfyddyd gain a thecstiliau a Trista, myfyriwr ffotograffiaeth, wedi darparu’r lluniau gwych.

Codwyd £100 trwy werthu’r cardiau.

26
Tach
Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel

Mae saith myfyriwr Safon Uwch Rhyngwladol wedi gwneud cais i astudio yn naill ai Caergrawnt neu Rydychen ym mis Medi 2019.

Roedd pob un o’r rhain wedi cael o leiaf dair gradd A yn eu harholiadau Safon UG ac maen nhw eisoes wedi cael cynigion gan brifysgolion sy’n enwog ar draws y byd megis Coleg Imperial Llundain, UCL ac Ysgol Economeg Llundain.

22
Tach
Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n eithriadol o dda yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol UK LIVE WorldSkills yn NEC Birmingham yn ddiweddar.

Enillodd y myfyriwr Peirianneg Electronig Jamie Skyrme Fedal Aur yn y categori Electroneg Ddiwydiannol ar ôl ymgymryd â set heriol o dasgau cystadlu gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

16
Tach
Coleg wedi arwyddo cytundeb partneriaeth addysgol

Coleg wedi arwyddo cytundeb partneriaeth addysgol

Mae’r Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh wedi arwyddo cytundeb mewn partneriaeth â Britlink, un ois-gwmniau Dimensions Education Group, a’i leolir yn Singapore er mwyn darparu cymhwysterau galwedigaethol ledled Malaysia, Myanmar a Vietnam.

16
Tach
Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy serameg

Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy serameg

Bu myfyrwyr Celf Gain Coleg Gŵyr Abertawe yn mwynhau gweithdy clai gydag Eluned Glyn, sy’n ddylunydd a gwneuthurwr cerameg o Gymru, a chaiff ei hysbrydoli gan ffurfiau serameg clasurol yr 20fed a’r 21ain Ganrif.

Bu’r gweithdy diwrnod yn gyfle i fyfyrwyr greu cerflunio drwy ddulliau coil, slabio clai a chreu siapiau clai gan ddefnyddio dull mowldio a slip.

15
Tach
Y Coleg yn croesawu 'Mary Poppins'

Y Coleg yn croesawu 'Mary Poppins'

Croesawyd un o sêr y West End, Caroline Sheen i Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Gŵyr Abertawe er mwyn rhoi gwers Theatr Gerdd ysbrydoledig. Roedd y wers yn un amserol gan ystyried y byddwn yn dangos cynhyrchiad cerddorol o Mary Poppins Jr y Nadolig yma.

14
Tach
Dilyniant o AB i AU – mae’r myfyriwr PhD o’r Drindod Dewi Sant, Ashley Pullen, ar lwybr i lwyddiant

Dilyniant o AB i AU – mae’r myfyriwr PhD o’r Drindod Dewi Sant, Ashley Pullen, ar lwybr i lwyddiant

Chymwysterau mewn maes arbenigol – Profi Anninistriol (NDT). Mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer addysgu, ymchwil a datblygu academaidd ym maes Profi Anninistriol (NDT).
09
Tach
Cwm gwyrdd yn plesio

Cwm gwyrdd yn plesio

Roedd y Myfyrwyr Rhyngwladol wedi dod at ei gilydd i edmygu golygfeydd godidog Cwm Garw yn ystod eu hymweliad hanner tymor â Pharc Gwledig Bryngarw.

Roedden nhw wedi mwynhau troedio llwybrau’r coetir a chael hwyl yn yr ardal chwarae – yn enwedig mynd i lawr y llithren enfawr.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed