Newyddion a Digwyddiadau

17
Mai
Staff a myfyrwyr y Coleg yn cefnogi Pride Abertawe

Staff a myfyrwyr y Coleg yn cefnogi Pride Abertawe

Roedd staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wrth eu bodd yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau Pride Abertawe 2019.

17
Mai
Tîm athletau’r Coleg yn torri recordiau

Tîm athletau’r Coleg yn torri recordiau

Yn ddiweddar, roedd aelodau o dîm athletau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan ym mhencampwriaethau Athletau Afan Nedd Tawe ym Mhrifysgol Abertawe, lle roeddent yn cystadlu yn erbyn cymheiriaid o Goleg Castell-nedd Port Talbot a chweched dosbarthiadau yn ardal Abertawe/Castell-nedd.

17
Mai
Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

16
Mai
Disgyblion yn mwynhau gŵyl chwaraeon heulog

Disgyblion yn mwynhau gŵyl chwaraeon heulog

Mae dros 500 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ar draws Abertawe wedi cymryd rhan yn nigwyddiad blynyddol Gŵyl Amlsgiliau a Champau’r Ddraig Coleg Gŵyr Abertawe yng Nghyfadeilad Chwaraeon Elba.

Mewn heulwen braf, rhoddwyd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel hoci, rownderi, pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a golff.

16
Mai
Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

15
Mai
Tri myfyriwr yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobrau VQ 2019

Tri myfyriwr yn cael eu hystyried ar gyfer Gwobrau VQ 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn hynod falch o gael nid un, nid dau ond tri myfyriwr sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau VQ 2019.

Yn gyntaf mae Reagan Locke, sy’n cael ei ystyried ar gyfer teitl Dysgwr Uwch VQ y Flwyddyn.

14
Mai

Coleg ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Cyfrifol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Busnes Cyfrifol gan Fusnes yn y Gymuned Cymru (BITC).

Mae’r Coleg yn cael ei ystyried ar gyfer Gwobr Lles yn y Gwaith Dŵr Cymru Welsh Water i gydnabod ei seminar ‘menopos yn y gweithle’ a gynhaliwyd ar Gampws Tycoch ym mis Tachwedd 2018.

07
Mai

Myfyrwyr celf yn anelu’n uwch am leoedd Prifysgol

Mae myfyrwyr ar Gampws Llwyn y Bryn y Coleg yn anelu’n uwch am leoedd prifysgol, gyda rhai hyd yn oed yn dilyn yn ôl-traed Stella McCartney.

Ar hyn o bryd maen nhw i gyd yn astudio Diploma Sylfaen Celf a Dylunio, tra bod cyfleoedd yn dod i mewn o golegau celf arbenigol a’r prifysgolion gorau ar draws y DU.

03
Mai

Datganiad: digwyddiad yn y Coleg ar Ddydd Iau 2 Mai

Hwyr brynhawn ddoe (Dydd Iau 2 Mai) bu Coleg Gŵyr Abertawe dderbyn gwybodaeth anhysbys.

Oblegid natur y wybodaeth hon a’n blaenoriaeth ni i sicrhau ein bod yn gwneud pob beth o fewn ein gallu i ddiogeli iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, cysylltwyd yn syth â Heddlu De Cymru i gael cyngor.

02
Mai

NODYN BWYSIG AM NOSWAITH DYDD IAU 2 MAI

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, rydym wedi cau ein Campws Tycoch y noswaith yma.

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu postio mor gynted ag sy’n bosib

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed