Newyddion a Digwyddiadau

29
Maw
Sesiynau blasu am ddim ar gael ar gyfer Gŵyl Ddysgu Abertawe

Sesiynau blasu am ddim ar gael ar gyfer Gŵyl Ddysgu Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gymryd rhan yng Ngŵyl Ddysgu Abertawe 2019 sy’n cael ei chynnal 1-6 Ebrill.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o sesiynau blasu am ddim i gyd-fynd â’r ŵyl – mae’r rhain yn cynnwys:

28
Maw
Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru am safon uchel iechyd a lles ei staff trwy ennill gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol.

20
Maw
Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael cynigion cwrs gan rai o’r prifysgolion a’r conservatoires gorau yn y DU.

12
Maw
Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal ei seremoni wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer prentisiaid a chyflogwyr.

Roedd y digwyddiad arbennig, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, wedi cael ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol y prentisiaid a’r cyflogwyr partner ‘gorau oll’.

04
Maw
Karly yn ennill dwy wobr

Karly yn ennill dwy wobr

Mae cyn myfyriwr mynediad o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yn seremoni flynyddol Coffa Keith Fletcher.

Bydd Karly Jenkins, astudiodd Mynediad i Les Cymdeithasol yn y Coleg, cyn mynd i astudio cwrs gradd mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, yn mynychu digwyddiad cyflwyno arbennig ym Mhalas San Steffan, ar 24 Chwefror.

22
Chwef
Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mae Deb a Rebecca Harry (mam a merch) ymhlith y rhai diweddaraf i elwa o raglen gyflogadwyedd llwyddiannus y Coleg, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

21
Chwef
Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe gyfle gwirioneddol o ennill gwobr ar ôl cael ei enwi ar y rhestr fer genedlaethol ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau AAC 2019.

Cyflwynwyd dros 350 o geisiadau gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr y DU ar gyfer y gwobrau a threfnir y digwyddiad gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparu Addysg a Dysgu.

18
Chwef
Cissy yn dychwelyd i’r llwyfan ar gyfer digwyddiad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Cissy yn dychwelyd i’r llwyfan ar gyfer digwyddiad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Fe wnaeth Cissy, sef myfyriwr rhyngwladol ail flwyddyn gamu i ganol y llwyfan unwaith eto eleni yn nathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Gymdeithas Tsieineaidd Cymru ac wedi tyfu’n raddol yn ei boblogrwydd ers ei lansiad gwreiddiol.

18
Chwef
 Cyn-fyfyriwr yn ennill cap cyntaf i Gymru yng Nghystadleuaeth y Chwe GwladMae cyn myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ei chap rygbi cyntaf dros Gymru yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, yn erbyn Ffrainc.  Cafodd Alex Collender, o Gaerfyrddin, ei synnu wrth iddi ennill ei chap cyntaf yn gynnar yng ngêm agoriadol y gystadleuaeth, ar Chwefror 2, ym Montpellier.  16 oed oedd Alex (dwy flynedd yn ôl), pan ddechreuodd chwarae rygbi i dîm Llanelli Wanderers, yn dilyn anogaeth gan ffrindiau. Ar hyn o bryd mae

Cyn-fyfyriwr yn ennill cap cyntaf i Gymru yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ei chap rygbi cyntaf dros Gymru yng nghystadleuaeth y Chwe Gwlad, yn erbyn Ffrainc.

Cafodd Alex Collender, o Gaerfyrddin, ei synnu wrth iddi ennill ei chap cyntaf yn gynnar yng ngêm agoriadol y gystadleuaeth, ar Chwefror 2, ym Montpellier.

13
Chwef
Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Cynfyfyriwr yn arwyddo i Ddinas Caerdydd

Mae cynddisgybl o Ysgol Tre-gŵyr a chynfyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo i dîm Dinas Caerdydd.

Astudioodd Danny Williams gwrs Lefel 3 Hyfforddi a Pherfformio Pêl Droed (Diploma mewn chwaraeon) yn y Coleg ac roedd yn aelod dawnus o’r Academi Bêl-droed. Mae wedi arwyddo cytundeb proffesiynol am 2.5 o flynyddoedd gyda’r clwb yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed