Newyddion a Digwyddiadau

01
Tach
Brodyr actio yn dychwelyd i roi cynghorion clyweld

Brodyr actio yn dychwelyd i roi cynghorion clyweld

Mae dau gyn-fyfyriwr y Celfyddydau Perfformio wedi dychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe i rannu geiriau doeth.

Roedd y brodyr Amukelani (Kel) ac Anthony Matsena wedi ymweld â Champws Gorseinon i gwrdd â myfyrwyr presennol a thrafod eu profiadau o glyweld a chystadlu ar gyfer lleoedd mewn colegau drama arbenigol.

31
Hyd
Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol.

Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd gyda’r cwmni ym Mhort Talbot ym mis Medi 2016 a dywed na fu’n hawdd llwyddo mewn amgylchedd mor wrywaidd.

25
Hyd
Y Coleg yn dathlu Ffair Amrywiaeth 2018

Y Coleg yn dathlu Ffair Amrywiaeth 2018

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau Ffair Amrywiaeth fywiog a llwyddiannus arall.

Ymhlith yr adloniant ar gael eleni roedd drymio Affricnanaidd, celfyddydau milwrol o Frasil, dawnsio Indiaidd Bollywood a dawnsio stryd. Cafodd cerddoriaeth fyw ei darparu hefyd gan fyfyrwyr o Gampysau Llwyn y Bryn a Gorseinon.

25
Hyd

Dydy hi ddim rhy hwyr i astudio cwrs amser llawn gyda ni!

Mae gennym lawer o opsiynau i ddewis ohonynt ar draws y Coleg.

Bydd gweithdai ychwanegol ar gael i sicrhau bod eich mynediad i'r cwrs a ddewiswyd gennych mor ddidrafferth â phosibl.

Opsiynau astudio amser llawn ar Gampws Tycoch

19
Hyd
Cyfleuster newydd sbon i fyfyrwyr wedi’i lansio ar Gampws Gorseinon

Cyfleuster newydd sbon i fyfyrwyr wedi’i lansio ar Gampws Gorseinon

O ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £2m gan Goleg Gŵyr Abertawe, yn fuan bydd myfyrwyr ar Gampws Gorseinon yn gallu cymryd hoe rhwng dosbarthiadau mewn lle cymdeithasol newydd sbon – Y Cwtsh Coffi.

Mae Cwtsh Coffi Gorseinon, a agorwyd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn estyniad i’r bloc ffreutur ar y llawr cyntaf.

17
Hyd
Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy tecstilau

Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy tecstilau

Bu myfyrwyr Tecstiliau UG a Lefel A Coleg Gŵyr Abertawe yn mwynhau gweithdy gwehyddu gyda Llio James, gwehydd Cymreig sydd â diddordeb mewn datblygu'r berthynas rhwng gwehyddu llaw a'r diwydiant gwlân traddodiadol yng Nghymru.

16
Hyd

Recriwtio aelodau newydd i fwrdd y gorfforaeth

Mae Bwrdd Corfforaeth y Coleg, corff o 20 o aelodau, yn gyfrifol am solfedd ariannol y Coleg, ei reolaeth gadarn ac ansawdd y gwasanaeth mae’n ei ddarparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am y defnydd iawn o’r cyllid cyhoeddus a ymddiriedwyd iddo.

Cyfrifoldeb y gorfforaeth yw dod â barn annibynnol i drafod materion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad.

15
Hyd

Y 10 prif reswm pam dylech garu’ch coleg

  1. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn, rhan-amser, addysg uwch a galwedigaethol gan gynnig rhywbeth i bawb.
     
04
Hyd
Coleg yn cefnogi ymgyrch genedlaethol iechyd meddwl

Coleg yn cefnogi ymgyrch genedlaethol iechyd meddwl

Mae Coleg Gŵyr Abertawe - sydd wedi ennill Gwobr Efydd, Safonau Iechyd Corfforaethol yn ddiweddar - wedi arwyddo’r Adduned Cyflogwr i fynd i'r afael â gwahaniaethu sy'n wynebu pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y gweithle.

04
Hyd
Aur a bri i Dîm y DU

Aur a bri i Dîm y DU

Mae Tîm y DU – sy’n cynnwys prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r genedl –wedi dychwelyd o Rowndiau Terfynol Euroskills ym Mwdapest yn gyforiog o fedalau a bri.

Yn eu plith mae cyn-fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed