Newyddion a Digwyddiadau

16
Rhag

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill statws Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg

Mae un o brentisiaid Coleg Gŵyr Abertawe, Ryan Williams, wedi cael ei ddewis i fod yn un o 12 llysgennad sy’n ysbrydoli eraill i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn eu gweithleoedd prentisiaeth.

16
Rhag

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill statws Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg

Mae un o brentisiaid Coleg Gŵ

14
Rhag
Neges gan y Pennaeth, Mark Jones – diwrnodau HMS mis Ionawr

Neges gan y Pennaeth, Mark Jones – diwrnodau HMS mis Ionawr

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y tymor, rydyn ni am fachu’r cyfle hwn i fyfyrio a dweud da iawn i chi i gyd am eich holl waith caled eleni. 

10
Rhag

Myfyrwyr yn Dechrau Siop Gynaliadwy

Yr wythnos hon, lansiodd ein myfyrwyr Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau siop ar-lein sy’n canolbwyntio ar ffasiwn gynaliadwy.

Mae ‘Amended’, brand cyfunol gan fyfyrwyr newydd, yn defnyddio arferion cynaliadwy yn unig sydd wrth wraidd y broses ddylunio a gweithgynhyrchu er mwyn creu bagiau llaw pwrpasol.

09
Rhag

Coleg Gŵyr Abertawe a'r Drindod Dewi Sant yn cydweithio i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent peirianneg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe (GCS) yn cydweithio gyda Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) i ysbrydoli ac annog y genhedlaeth nesaf o Beirianwyr Chwaraeon Moduro.

30
Tach

Diweddariad Covid-19 – gorchuddion wyneb

Fel y byddwch chi i gyd yn gwybod siŵr o fod, mae amrywiolyn newydd o feirws Covid-19 o’r enw Omicron.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, dylai’r holl fyfywrwyr wisgo gorchuddion wyneb nawr pan fyddan nhw dan do ar draws pob campws.

Rydyn ni eisoes yn gweithredu ar y sail hon, ond nawr gofynnir i chi wisgo eich gorchudd wyneb:

18
Tach
Myfyriwr Abertawe yn ymuno â her Plant mewn Angen y BBC

Myfyriwr Abertawe yn ymuno â her Plant mewn Angen y BBC

Fel y cyhoeddwyd ar raglen y BBC The One Show ar 21 Hydref, mae grŵp o bobl ifanc wedi’u dewis i gymryd rhan mewn her newydd i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen y BBC.

Mae’r Surprise Squad yn cynnwys pum person ifanc ysbrydoledig sydd wedi cael cefnogaeth Plant Mewn Angen y BBC ac sydd am roi help llaw yn ôl fel y gall pobl eraill elwa arno.

15
Tach
College’s HR team scoop top award

Tîm Adnoddau Dynol y Coleg yn cipio gwobr fawr

Mae tîm Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei enwi’n Dîm y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni fawreddog Gwobrau AD Cymru 2021. 

12
Tach
Shaping the future of professional and executive education

Llunio dyfodol addysg broffesiynol a gweithredol

Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Mae campws mwyaf newydd Coleg Gŵyr Abertawe – Ysgol Fusnes Plas Sgeti – wedi cael ei agor yn swyddogol gan y Gweinidog dros Addysg a’r Iaith Gymraeg, Jeremy Miles. 

10
Tach

Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr addysg uwch

Bob blwyddyn, rydym yn dathlu llwyddiant ein myfyrwyr addysg uwch gweithgar wrth iddynt gwblhau eu rhaglenni lefel uwch.

O reoli digwyddiadau i beirianneg ac o iechyd a gofal i dechnoleg gyfrifiadurol, dylai myfyrwyr addysg uwch ar draws pob cwrs fod yn falch iawn o’u gwaith caled a’u hymroddiad sydd wedi eu helpu i gyflawni eu cymwysterau yn llwyddiannus.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed