broadway centre

Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Rydym wedi trefnu’r sesiynau arweiniad canlynol i’r bobl sydd â diddordeb mewn cyrsiau rhan-amser yng Nghanolfan Broadway.

Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael rhagor o wybodaeth.

 • Dydd Mercher 27 Mehefin, 5.30pm-7.30pm (Noson agored Campws Tycoch, prif adeilad)
 • Dydd Llun 9 Gorffennaf, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Dydd Iau 23 Awst, 12pm-1.30pm (Broadway)
 • Dydd Mawrth 28 Awst, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Dydd Iau 30 Awst, 12pm-1.30pm (Broadway)
   

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Part time courses - Broadway Hair, Beauty & Holistic Centre

We have the following guidance sessions planned for people interested in part time courses at the Broadway Centre.

Contact us on 01792 284049 for more information.

 • Wednesday 27 June, 5.30pm-7.30pm (Tycoch Campus open evening, main building)
 • Monday 9 July, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Thursday 23 August, 12pm-1.30pm (Broadway)
 • Tuesday 28 August, 3.30pm-4.30pm (Broadway)
 • Thursday 30 August, 12pm-1.30pm (Broadway)

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

Gallwch hefyd edrych o gwmpas ein cyfleusterau dysgu/addysgu gwych sy’n cynnwys ardaloedd trin gwallt proffesiynol, ystafelloedd triniaeth hamddenol a sba moethus.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Broadway Centre open day - 6 June

Broadway Centre open day
Wednesday 6 June
10am – 4pm

Considering a career in hairdressing, beauty or holistic therapies?

If so, come along to our open day on 6 June where you can find out more about our full and part time courses starting in September.

You can also have a look around our fantastic teaching/learning facilities which include professional hair salons, relaxing treatment rooms and a spa.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

Roedd staff, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol lleol o’r byd diwydiant yn bresennol yn y dosbarth meistr trin gwallt a choluro ym Mhlas Sgeti. Roedden nhw wrth eu boddau gyda’r arddangosiadau ymarferol gan gyfarwyddwr y salon (a chyn-fyfyriwr) Casey Coleman a Chris Howells, artist coluro rhyngwladol i Laura Mercier.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Industry professionals inspired by hair and beauty showcase

Gower College Swansea recently hosted an evening to celebrate and inspire Welsh talent across the hair and beauty sector.

The hair and make-up masterclass at Sketty Hall was attended by staff, students and local industry professionals who enjoyed practical demonstrations from salon director (and former student) Casey Coleman and Chris Howells, international make-up artist for Laura Mercier.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics
Subscribe to RSS - broadway centre