holistics

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

Gallwch hefyd edrych o gwmpas ein cyfleusterau dysgu/addysgu gwych sy’n cynnwys ardaloedd trin gwallt proffesiynol, ystafelloedd triniaeth hamddenol a sba moethus.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Broadway Centre open day - 6 June

Broadway Centre open day
Wednesday 6 June
10am – 4pm

Considering a career in hairdressing, beauty or holistic therapies?

If so, come along to our open day on 6 June where you can find out more about our full and part time courses starting in September.

You can also have a look around our fantastic teaching/learning facilities which include professional hair salons, relaxing treatment rooms and a spa.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Special Valentine event @ Broadway in collaboration with Boots - 3rd February

Special Valentine event @ Broadway in collaboration with Boots - 3rd February

Stuck for romantic gift ideas or looking to treat yourself?

From 10.30am to 1.30pm on Tuesday 3 February, the Broadway Centre will be holding a special Valentine's themed event in collaboration with Boots Fforestfach.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics
Subscribe to RSS - holistics