feature

Chwe gyrfa y gallech eu dechrau yn Abertawe nad oeddent yn bodoli 20 mlynedd yn ôl

Gyda thymor yr arholiadau ar y gweill, bydd myfyrwyr ar draws Abertawe siŵr o fod yn meddwl am yr hyn sy’n dod nesaf, a beth yw eu hopsiynau ar ôl yr arholiadau. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r sefyllfa o ran swyddi wedi newid yn sylweddol - yma i sôn am sut mae rhai o’r cyfleoedd newydd hyn yn edrych yw Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe.   

Six careers you could kickstart in Swansea that didn’t exist 20 years ago

With exam season well underway, students across Swansea will undoubtedly be thinking about what comes next, and what their options are post-exams. In the past 20 years, the jobs landscape has changed considerably – here to talk about what some of these new opportunities look like is Mark Jones, Principal at Gower College Swansea.   

Subscribe to RSS - feature