school leavers

Engineering Technology student flies high on Degree Apprenticeship

Engineering Technologies alum, Fleet Morgan, has been placed on a Degree Apprenticeship with company, MBDA Missile Systems.

Fleet is earning as he learns, spending four days with the company and one day at the University of Hertfordshire. Not only is he getting experience of different areas of the company and working with cutting edge technology, but MBDA Missile Systems are paying his tuition fees as well as a starting salary of £14,500 which could potentially increase by £4,000 every year that he is on the apprenticeship.

Category

Engineering

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Five students enter the WorldSkills Talent Programme

Five students from Gower College Swansea have won places in the WorldSkills Long Squad after coming top in their fields in the National Finals in November.

Liam Hughes, Ben Lewis, Rhys Watts and Nathan Evans were four of the five winners in the Industrial Electronics category, while Paulina Skoczek won a place for Restaurant Services.

Category

Catering and Hospitality Electronic Engineering

Trefniadau ar gyfer noson agored Campws Tycoch – 20 Ionawr 2020

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnal noson agored ar Gampws Tycoch nos Lun 20 Ionawr i’r rhai a hoffai astudio cyrsiau amser llawn ac addysg uwch.

Gan fod y campws mor fawr a helaeth, isod rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr ar y noson:

Canolfan Broadway:
Os hoffech astudio cwrs gwallt, harddwch neu holisteg gallwch wneud eich ffordd yn uniongyrchol i Ganolfan Broadway os yw’n well gennych. Lleolir hon ar ben uchaf Campws Tycoch.

Arrangements for our Tycoch Campus open evening – 20 January 2020

Gower College Swansea is holding an open evening at the Tycoch Campus on Monday 20 January for people interested in studying full time and higher education courses.

As the campus is so large and spread out, below are some helpful pointers for visitors on the night:

Broadway Centre:
If you are interested in studying a hair, beauty or holistics course you can make your way directly to the Broadway Centre if you prefer, which is situated at the top end of the Tycoch Campus.

Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

Oxford college expands outreach initiative to Swansea

Students at Gower College Swansea have taken part in a brand new initiative that aims to attract more young people from state schools to the University of Oxford.

Around 80 A Level students attended the recent Step Up workshop at the Gorseinon Campus which was led by Head of Outreach at New College, Oxford - and former student of Gower College Swansea - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - school leavers