Gower College Swansea guarantee

Eich Coleg, Eich Dyfodol, Ein Gwarant

Mark Jones, pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe yn esbonio sut mae'r Coleg yn cynllunio i helpu myfyrwyr i greu llwybr dilyniant clir ar gyfer eu dyfodol.

Un o’r problemau y mae pob sefydliad addysgol yn ei hwynebu yw bod nifer o rieni a darpar fyfyrwyr yn aml yn barnu eu perfformiad yn ôl yr hyn sy’n gallu bod yn farn gul am raddau a chyfraddau pasio, ond mae eu gwir rôl yn mynd ymhell y tu hwnt i hyn.

Your College, Your Future, Our Guarantee

Mark Jones, Principal of Gower College Swansea, explains how the College is planning to help students create a clear progression pathway for their future.

One of the conflicts that all educational institutions face is that, whilst many parents and prospective students can often judge their performance on what can be a narrow view of pass rates and grades, their actual role goes far beyond this.

Subscribe to RSS - Gower College Swansea guarantee