independent living skills

Lluniau buddugol yn arwain at wobrau

Mae dau fyfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth a drefnwyd gan Anabledd Dysgu Cymru.

Mae Sophie Maddick a Jon-Luc Howells yn dilyn y cwrs Paratoi at Astudio 2 ar Gampws Tycoch. Mae ffotograffiaeth ddigidol yn un o’r pynciau maen nhw’n ei astudio a chafodd y lluniau buddugol eu tynnu yn ystod ymweliad dosbarth â Bae Langland gyda’r darlithydd Leah Millinship.

Category

Independent Living

Winning photographs lead to prizes

Two ILS students from Gower College Swansea have scooped prizes in a photography competition organised by Learning Disability Wales

Sophie Maddick and Jon-Luc Howells are on the Study Preparation 2 course at the Tycoch Campus. Digital photography is among the subjects they study and the winning photographs were taken during a class visit to Langland Bay with lecturer Leah Millinship.

The competition – which had a theme of ‘All our Futures; doing things differently for a better future' – attracted entries from all over Wales.

Category

Independent Living

Students get involved with community agricultural project

ILS students at Gower College Swansea have enjoyed an exclusive opportunity to get involved at a new community based project in Ilston on the Gower.

Cae Tan is a community supported agriculture (CSA) initiative which aims to reinvigorate local sustainable food networks by rebuilding the relationships between consumer, farmer and land.

Students on the STTEP programme are taking part in green woodwork sessions and experiencing skills such as splitting oak, small animal care, fire lighting and beekeeping.

Category

Independent Living

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed ILS!

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) Coleg Gŵyr Abertawe am ennill pencampwriaethau cenedlaethol 'Ability Counts' yn St George's Park, Burton on Trent.

Ar ôl ennill yn y gystadleuaeth ranbarthol, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn erbyn 16 o golegau buddugol eraill ar draws Lloegr. Nid yn unig roedd y myfyrwyr yn cynrychioli Coleg Gŵyr Abertawe ond Cymru hefyd!

Chwaraeoedd y tîm bum gêm, gan ennill pedair a dod yn gyfartal mewn un, cyn curo Coleg Henley 4-2 yn y rownd derfynol.

Category

Independent Living

Congratulations to the ILS football team!

Huge congratulations are in order to the Gower College Swansea Independent Living Skills football team who have won the 'Ability Counts' national championships at St George's Park, Burton on Trent.

After qualification from the regional competition, Gower College Swansea competed against 16 other colleges who had qualified from across England. Not only were students representing Gower College Swansea but also Wales!

The team played five matches, winning four and drawing one on their way to beating Henley College 4-2 in the final.

Category

Independent Living

Dim Ond Ni - Myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn agor arddangosfa o'u gwaith

Ym mis Ionawr 2015, dechreuodd Oriel Gelf Glynn Vivian, fel rhan o'i rhaglen ysgolion uwchradd 4Site, brosiect 10 wythnos gyda grŵp o fyfyrwyr o Adran Sgiliau Byw'n Annibynnol, Coleg Gŵyr Abertawe.

Ar gampws Tŷ Coch Coleg Gŵyr Abertawe, mae'r adran yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau wedi'u haddasu i fyfyrwyr ag anghenion dysgu arbenigol.

Category

Independent Living

Just Us - Independent Living Skills students open exhibition of work

In January 2015, Glynn Vivian Art Gallery, as part of its 4Site Secondary School programme, began a ten-week project with a group of students from the Independent Living Skills (ILS) department at Gower College Swansea.

Based at Gower College Swansea’s Tycoch campus, the ILS department offers a range of courses that are tailored to students with specialist learning needs.

Category

Independent Living

Students enjoy behind the scenes tour of superstore

Part time Independent Living Skills students were recently invited on a tour of the Tesco superstore at Fforestfach as part of their Work Awareness course.

During their visit, the students enjoyed a 'behind the scenes' look at how the supermarket runs and were able to try their hands at using the tills.

"In keeping with the recent Fairtrade Fortnight the students selected and scanned Fairtrade items and experienced what it was like to be a cashier in a busy supermarket," says lecturer Leah Millinship.

Category

Independent Living

I ffwrdd â ni i LA!

Pan fydd tymor yr haf yn dod i ben ym mis Gorffennaf, bydd y myfyriwr Matthew Allen o Goleg Gŵyr Abertawe yn hel ei bac i fynd i Los Angeles.

Mae Matthew, myfyriwr Sgiliau Byw’n Annibynnol, ar fin cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd. Mae wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm Prydain Fawr mewn nofio.

Matthew, sydd hefyd yn dioddef o awtistiaeth, yw’r unig nofiwr o Gymru i gael ei ddewis ar gyfer y digwyddiad hwn. Eisoes, mae ganddo hanes llwyddiannus yn y Gemau Olympaidd Arbennig a dwy fedal Aur, un fedal Arian a dwy fedal Efydd i’w enw.

Category

Independent Living

LA here we come!

When the summer term comes to an end in July, Gower College Swansea student Matthew Allen will be packing his bags and heading to Los Angeles.

Matthew, an Independent Living Skills student at the Tycoch campus, is set to take part in the Special Olympics World Games, where he has been selected to represent Team GB in swimming.

The only male Welsh swimmer to be selected for this event, Matthew, who has autism, already has a strong track record in the Special Olympics with two Gold medals, one Silver medal and two Bronze medals under his belt.

Category

Independent Living

Pages

Subscribe to RSS - independent living skills