ils

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Roedd grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi cael sesiwn holi ac ateb gydag Arglwydd Faer Abertawe, Y Cynghorydd Peter Black, ddydd Mercher 5 Chwefror.

Roedd yr Arglwydd Faer wedi trafod ei rôl â’r dysgwyr brwdfrydig, gan gynnwys ei dasgau o ddydd i ddydd a’i uchafbwyntiau personol megis rhoi Rhyddid y Ddinas i Alun Wyn Jones a chroesawu Dug a Duges Caergrawnt i’r Mwmbwls y diwrnod blaenorol.

Category

Independent Living

Gower College Swansea welcomes Lord Mayor

A group of Independent Living Skills (ILS) students had a Q&A session with the Lord Mayor of Swansea, Cllr Peter Black, on Wednesday 5 February.

The Lord Mayor discussed his role with the enthusiastic learners, including his day to day tasks and his personal highlights, such as awarding Alun Wyn Jones with the Freedom of the City and welcoming the Duke and Duchess of Cambridge to Mumbles the previous day.

Category

Independent Living

Rhagor o fedalau sgiliau i fyfyrwyr SBA

Mae tîm o fyfyrwyr ILS Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medal Efydd yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol (Y Cyfryngau) a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw.

Roedd Connor Maddick, Megan Bevan a Courtney Collins wedi ffilmio, cynhyrchu a golygu ffilm ddwy funud yn seiliedig ar thema ramantus Santes Dwynwen.

Nid yn unig roedd y broses o wneud y ffilm wedi rhoi eu doniau creadigol, technegol a galwedigaethol ar brawf ond roedd hefyd wedi rhoi cyfle gwych iddynt gynrychioli Coleg Gŵyr Abertawe mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Category

Independent Living

More skills medals for ILS students

A team of ILS students from Gower College Swansea have taken a Bronze medal at the Inclusive Skills (Media) competition which was recently held at Coleg y Cymoedd, Nantgarw.

Connor Maddick, Megan Bevan and Courtney Collins filmed, produced and edited a two minute film based on the romantic theme of Santes Dwynwen.

The film-making process not only put their creative, technical and vocational talents to the test but also gave them an excellent opportunity to represent Gower College Swansea in a national competition.

Category

Independent Living

Myfyrwyr ILS yn gwneud eu marc mewn cystadleuaeth sgiliau

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol yng Ngholeg y Drenewydd.

Roedd Callum East, sy’n astudio ar y cwrs Cyflwyniad i Addysg Bellach (Sgiliau Bywyd), wedi ennill y fedal Aur yn y gystadleuaeth Gwasanaethau Bwyty – Gosod Bwrdd.

Roedd Siobhan Ashour, sy’n astudio ar y cwrs Paratoi ar gyfer Gwaith, wedi sicrhau medal Efydd am ei gwaith yn y gystadleuaeth Paratoi Bwyd.

Category

Independent Living

ILS students make their mark at skills competition

Independent Living Skills students from Gower College Swansea have participated in the Inclusive Skills competition at Newtown College.

Callum East, who is studying on the Introduction to Further Education (Life Skills) course, won the Gold medal in the Restaurant Services - Table Laying competition.

Siobhan Ashour, who is studying on the Work Preparation course, secured a Bronze medal for her work in the Food Preparation competition.

Category

Independent Living

Tîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol yn bencampwyr Ability Counts

Mae tîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei goroni’n Bencampwyr Ability Counts Cymru Cymdeithas y Colegau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Ar ôl mynd trwodd heb gael eu curo, roedden nhw wedi trechu Coleg Sir Gâr 3-0 yn y rownd gyn-derfynol a Choleg Caerdydd a’r Fro 1-0 yn y rownd derfynol gyffrous.

Roedd y tîm wedi gweithio’n galed i ennill eleni ac maen nhw’n edrych ymlaen at gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Cymdeithas y Colegau ym Mhrifysgol Nottingham yn 2018.

Category

Independent Living

ILS football team crowned Ability Counts champions

Gower College Swansea’s ILS football team have been crowned the AoC Ability Counts Welsh Champions for the fourth year in a row.

Unbeaten in qualifying, they defeated Coleg Sir Gar 3-0 in the semi-final and then Cardiff and Vale College 1-0 in a nail-biting final.

It took a great effort to win this year and the team will look forward to representing Wales at the AOC National Championships in Nottingham University in 2018.

Category

Independent Living

Rhys scoops Silver for his 'tea for two'

ILS student Rhys Harvey has taken a Silver medal at the Inclusive Skills cookery competition, held in Newtown earlier this week.

For the competition, Rhys was required to make a delicious afternoon tea for two within a time frame of just 1.5 hours.

"Well done Rhys, myself and the entire ILS department are all very proud of your achievement," says Learning Area Manager Mark Clement.

Category

Independent Living

Everything is ‘coming up roses’ for ILS students

The Independent Living Skills department at Gower College Swansea is working with the City & County of Swansea to provide placements for students and help ensure our local ‘Green Flag’ parks are well maintained and cared for.

Over the past two years, students from the SSTEP (Students Transition Towards Employment Progression) and AOW (Academy of Work) courses at the Tycoch campus have gained invaluable practical experience thanks to this ongoing partnership.

Category

Independent Living

Pages

Subscribe to RSS - ils