staff

Staff yn cael eu cydnabod Yng Ngwobrau Gwasanaeth Hir y Coleg

Cafodd staff o Goleg Gŵyr Abertawe eu gwahodd yn ddiweddar (dydd Gwener 10 Mehefin) i ddigwyddiad dathliadol arbennig iawn yn stadiwm Swansea.com.

Mae’r digwyddiad blynyddol yn cael ei chynnal i gydnabod diolch aelodau o staff sydd wedi gweithio i’r Coleg ers dros 20 mlynedd.

Derbyniodd darlithwyr, rheolwyr a staff cymorth busnes ar draws y coleg anrhegion personol, cyn mwynhau te prynhawn.

Cafwyd adloniant i groesawu staff gan Nia Jenkins, telynores leol, a chafodd myfyrwyr dawnus Celfyddydau Perfformio Lefel 3 a 4 cyfle i ganu, i agor y seremoni yn swyddogol.

Staff recognised at Long Service Awards

Staff from Gower College Swansea were recently (Friday 10 June) invited to a special celebratory event at the Swansea.com stadium. 

The Long Service Awards have been set up to recognise and thank those members of staff who have worked at the College for more than 20 years. 

Lecturers, managers and business support staff from across all areas of the organisation received personalised gifts before enjoying an afternoon tea.

Staff gafodd eu cydnabod yn y Gwobrau Gwasanaeth Hir

Cafodd dros 100 o aelodau staff o Goleg Gŵyr Abertawe eu gwahodd i ddathliad arbennig yn Stadiwm Liberty.

Sefydlwyd y Gwobrau Gwasanaeth Hir cyntaf erioed i gydnabod a diolch i'r aelodau staff hynny sydd wedi bod yn gweithio yn y Coleg am fwy nag 20 mlynedd.

Derbyniodd darlithwyr, rheolwyr a staff cymorth busnes o bob adran o'r sefydliad fagiau nwyddau wedi'u personoli cyn cael eu gwahodd i fwynhau te hufen Nadoligaidd.

Staff recognised at Long Service Awards

Over 100 members of staff from Gower College Swansea have been invited to a special celebratory event at the Liberty Stadium.

The first-ever Long Service Awards was set up to recognise and thank those members of staff who have worked at the College for more than 20 years.

Lecturers, managers and business support staff from all areas of the organisation received personalised goodie bags before being invited to enjoy a champagne afternoon tea.

Subscribe to RSS - staff