Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS)

Mae amrywiaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael, wedi’u teilwra ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau dysgu, anghenion addysg arbennig a/neu ofynion ymddygiadol. Mae gennym berthynas waith agos ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe sy’n sicrhau bod y cyrsiau yn cyfateb ag anghenion addysgol y myfyrwyr. Addysgir cyrsiau amser llawn ar gampws Tycoch.

Myfyriwr y Flwyddyn Sgiliau Byw'n Annibynnol: Jonty Bodger

Mae Jonty wedi gwneud cynnydd ardderchog ar ei gwrs PACE ac o fewn dim fe symudodd ymlaen i astudio rhaglen STTEP.  Mae wedi ymuno â thîm pêl-droed Sgiliau Byw'n Annibynnol a hyd yn oed wedi cynrychioli'r coleg yng nghystadleuaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru.  Mae wedi bod ar brofiad gwaith gyda'r Adran Ystadau, gan fagu hyder a chael profiad o amryw o sgiliau, rhywbeth sydd yn ei dro wedi rhoi cyfle iddo wneud cais i astudio cwrs Plymwaith lefel 1.                                                           

Bits and Bobs

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn cael profiad gwaith rheolaidd yn Bits and Bobs, y siop gyffredinol maen nhw’n ei rhedeg ar gampws Tycoch. Mae’r myfyrwyr a’r staff yn ei chael yn ddefnyddiol galw heibio i brynu’r hanfodion hynny sydd eu hangen arnynt yn ystod y dydd ac mae’r myfyrwyr ILS yn cael amrywiaeth o brofiad wrth arddangos nwyddau, darparu gwasanaeth cwsmeriaid a thrin arian.