Skip to main content
Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Roedd grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi cael sesiwn holi ac ateb gydag Arglwydd Faer Abertawe, Y Cynghorydd Peter Black, ddydd Mercher 5 Chwefror.

Roedd yr Arglwydd Faer wedi trafod ei rôl â’r dysgwyr brwdfrydig, gan gynnwys ei dasgau o ddydd i ddydd a’i uchafbwyntiau personol megis rhoi Rhyddid y Ddinas i Alun Wyn Jones a chroesawu Dug a Duges Caergrawnt i’r Mwmbwls y diwrnod blaenorol.