Newyddion a Digwyddiadau

19
Hyd
Cyfleuster newydd sbon i fyfyrwyr wedi’i lansio ar Gampws Gorseinon

Cyfleuster newydd sbon i fyfyrwyr wedi’i lansio ar Gampws Gorseinon

O ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £2m gan Goleg Gŵyr Abertawe, yn fuan bydd myfyrwyr ar Gampws Gorseinon yn gallu cymryd hoe rhwng dosbarthiadau mewn lle cymdeithasol newydd sbon – Y Cwtsh Coffi.

Mae Cwtsh Coffi Gorseinon, a agorwyd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS, yn estyniad i’r bloc ffreutur ar y llawr cyntaf.

17
Hyd
Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy tecstilau

Myfyrwyr yn mwynhau gweithdy tecstilau

Bu myfyrwyr Tecstiliau UG a Lefel A Coleg Gŵyr Abertawe yn mwynhau gweithdy gwehyddu gyda Llio James, gwehydd Cymreig sydd â diddordeb mewn datblygu'r berthynas rhwng gwehyddu llaw a'r diwydiant gwlân traddodiadol yng Nghymru.

16
Hyd

Recriwtio aelodau newydd i fwrdd y gorfforaeth

Mae Bwrdd Corfforaeth y Coleg, corff o 20 o aelodau, yn gyfrifol am solfedd ariannol y Coleg, ei reolaeth gadarn ac ansawdd y gwasanaeth mae’n ei ddarparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am y defnydd iawn o’r cyllid cyhoeddus a ymddiriedwyd iddo.

Cyfrifoldeb y gorfforaeth yw dod â barn annibynnol i drafod materion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad.

15
Hyd

Y 10 prif reswm pam dylech garu’ch coleg

  1. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn, rhan-amser, addysg uwch a galwedigaethol gan gynnig rhywbeth i bawb.
     
04
Hyd
Coleg yn cefnogi ymgyrch genedlaethol iechyd meddwl

Coleg yn cefnogi ymgyrch genedlaethol iechyd meddwl

Mae Coleg Gŵyr Abertawe - sydd wedi ennill Gwobr Efydd, Safonau Iechyd Corfforaethol yn ddiweddar - wedi arwyddo’r Adduned Cyflogwr i fynd i'r afael â gwahaniaethu sy'n wynebu pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn y gweithle.

04
Hyd
Aur a bri i Dîm y DU

Aur a bri i Dîm y DU

Mae Tîm y DU – sy’n cynnwys prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r genedl –wedi dychwelyd o Rowndiau Terfynol Euroskills ym Mwdapest yn gyforiog o fedalau a bri.

Yn eu plith mae cyn-fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe.

03
Hyd
Coleg Gŵyr Abertawe yn Noddi  Digwyddiad Pro Cymru

Coleg Gŵyr Abertawe yn Noddi Digwyddiad Pro Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gael ei enwi fel noddwr allweddol digwyddiad Pro Cymru, Taith Syrffio Pro UKPSA.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Gyfres Nerf Clash of the Groms 2018, sy'n ceisio annog datblygiad syrffwyr iau Cymru.

Cynhelir Pro Cymru ddydd Sadwrn 13 a dydd Sul 14 Hydref yn Rest Bay, Porthcawl, ac mae’n bwriadu denu’r syrffwyr gorau o bob cwr o’r DU.

02
Hyd
Yr haul yn gwenu ar fyfyrwyr Rhyngwladol!

Yr haul yn gwenu ar fyfyrwyr Rhyngwladol!

Roedd rhai o fyfyrwyr Rhyngwladol newydd Coleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau golygfeydd ysblennydd Bae Rhosili dros y Sul.

Gyda’r haul yn disgleirio’n braf, roedd y myfyrwyr wedi cerdded i’r wylfa ger Pen Pyrod cyn mynd i lawr i’r traeth lle roedden nhw wedi chwarae pêl-droed, Frisbee a chis.

02
Hyd
Myfyrwyr yn ennill gwobrau Radio Bae Abertawe

Myfyrwyr yn ennill gwobrau Radio Bae Abertawe

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael llwyddiant yng Ngwobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Bae Abertawe 2018.

Enillodd Patrick Langdon-Dark deitl Seren Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn, a noddwyd gan Glwb Golff Celtic Minor.

01
Hyd
Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – blwyddyn yn ddiweddarach

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – blwyddyn yn ddiweddarach

Mae rhaglen gyflogaeth sy’n cael ei rhedeg gan Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn darparu cyflogaeth a chymorth gyrfaol wedi’u teilwra i unigolion di-waith sy'n chwilio am waith ac i bobl sydd eisoes mewn gwaith sy'n chwilio am well cyflogaeth. Gall y rhaglen hefyd gynorthwyo busnesau sy'n bwriadu ehangu eu gweithlu.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed