Newyddion a Digwyddiadau

23
Ion

Noson agored a sesiynau gwybodaeth prentisiaethau ar gyfer Wythnos Prentisiaethau

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (NAW) 2023 yw’r 16eg dathliad blynyddol o brentisiaethau yn y DU. Mae’n dod â busnesau a phrentisiaid ynghyd i daflu goleuni ar yr effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau yn eu cael ar unigolion, busnesau a’r economi ehangach.

02
Chwef
Students in studio / Myfyrwyr yn y stiwdio

Tynnu sylw at sgiliau creadigol i fyfyrwyr

Cafodd myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau celfyddydau creadigol a gweledol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr a darlithwyr prifysgol yn ystod arddangosfa gyntaf erioed Design 48, a gynhaliwyd ar gampysau Gorseinon a Llwyn y Bryn.

Datblygwyd y syniad y tu ôl i Design 48 gan y Coleg ar y cyd â Rachael Wheatley o Waters Creative.

02
Chwef

Ymweld â Chyprus ar gyfer Astudiaeth Ryngwladol

Mae Hyrwyddwr Menter Coleg Gŵyr Abertawe, Claire Reid, yn mynd i Gyprus fis nesaf fel rhan o astudiaeth ryngwladol, yn edrych ar sgiliau entrepreneuraidd pobl ifanc. 

31
Ion
Santes Dwynwen 2023

Coleg yn dathlu Santes Dwynwen

Wythnos diwethaf (dydd Llun 23 Ionawr) dathlodd y Coleg Ddydd Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru, ychydig yn wahanol. Penderfynom roi gwobrau am straeon newyddion da, cyfeillgar a chadarnhaol drwy ofyn i staff a dysgwyr enwebu rhywun sydd wedi bod yn gyfeillgar, yn gariadus ac wedi dangos ysbryd cymunedol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.   

30
Ion
Dynion yn gwisgo festiau / Men wearing vests

Fest hyfforddiant menopos yn codi ymwybyddiaeth o symptomau

Anogwyd staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i boethi ychydig o dan y coler pan gawsant gyfle i wisgo’r Menovest TM

Offeryn hyfforddiant menopos yw’r MenovestTM, a ddatblygwyd gan Over The Bloody Moon, ac a ddyluniwyd yn arbennig gan Thread Design i gynhyrchu’r teimladau y mae rhywun yn eu cael wrth ddioddef ‘pyliau poeth’ oherwydd y menopos.

26
Ion
Llun grŵp, noddwyr y gwobrau

Coleg yn noddi gwobr Plentyn Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn hynod falch o noddi’r categori Elusen Eithriadol unwaith eto yng Ngwobrau Plentyn Cymru 2023.

25
Ion
Students listening to talk / Myfyrwyr yn gwrando ar anerchiad

Yr Arglwydd Brif Ustus yn cynnig cyfle i ddysgwyr glywed gan farnwyr

Daeth y barnwr uchaf yng Nghymru a Lloegr i Goleg Gŵyr Abertawe heddiw. Roedd yno i roi cyfle i’r myfyrwyr glywed am waith barnwyr, y system gyfiawnder a rheolaeth y gyfraith.

Ymwelodd yr Arglwydd Burnett o Maldon, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr â’r Coleg fel rhan o raglen ymgysylltu ysgolion y mae barnwyr yn ymwneud â hi ledled y wlad.

23
Ion

Ffair Sborion Beiciau - Dydd Sul 5 Chwefror

Dewch yn llu i’n ffair sborion beiciau yn ystod ein Penwythnos Iechyd a Lles.

Prynwch neu gwerthwch unrhyw beth sy’n ymwneud â seiclo… o feiciau heol, BMX, MTB, i feiciau cymudo neu hamdden.

Ydych chi am werthu neu brynu:

23
Ion

Y Fari Lwyd yn dod yn fyw yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Cynhaliwyd y dathliad diwylliannol Cymreig o’r 17eg ganrif ar ein campysau yn Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon, wrth i fflach-berfformiad o geffyl y Fari Lwyd wneud ei ffordd drwy’r safleoedd. 

19
Ion
Adeilad coleg / College building

Gwybodaeth am noson agored Campws Tycoch, 23 Ionawr

Dyma wybodaeth bwysig i unrhyw un sy’n meddwl am ddod i’n noson agored ar Gampws Tycoch ddydd Llun 23 Ionawr.

Mae’r noson agored yn dechrau am 5.30pm a bydd yn gorffen am 7.30pm. Ewch i'r brif dderbynfa pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed