Newyddion a Digwyddiadau

12
Ion

Neges gan y Pennaeth – Dydd Iau 13 Ionawr

Mae wythnos wedi mynd heibio ers inni groesawu chi yn ôl i’r campws.

Hoffwn felly ddiolch i chi nid yn unig am eich am eich amynedd a’ch dealltwriaeth, ond hefyd am eich parodrwydd i gydymffurfio â’r mesurau diogelwch rydym wedi rhoi ar waith. Da iawn hefyd am barhau i fod yn ymrwymedig i’ch astudiaethau.

10
Ion

Trefniadau dechrau’r tymor i gyflogwyr a darparwyr seiliedig ar waith

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pob un o’n dysgwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd cam positif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

05
Ion

Trefniadau dechrau’r tymor – Ionawr 2022

Yfory, dydd Iau 6 Ionawr, byddwn ni’n croesawu pob un o’n myfyrwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd agwedd bositif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

16
Rhag

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill statws Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg

Mae un o brentisiaid Coleg Gŵyr Abertawe, Ryan Williams, wedi cael ei ddewis i fod yn un o 12 llysgennad sy’n ysbrydoli eraill i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn eu gweithleoedd prentisiaeth.

16
Rhag

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill statws Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg

Mae un o brentisiaid Coleg Gŵ

14
Rhag
Neges gan y Pennaeth, Mark Jones – diwrnodau HMS mis Ionawr

Neges gan y Pennaeth, Mark Jones – diwrnodau HMS mis Ionawr

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y tymor, rydyn ni am fachu’r cyfle hwn i fyfyrio a dweud da iawn i chi i gyd am eich holl waith caled eleni. 

10
Rhag

Myfyrwyr yn Dechrau Siop Gynaliadwy

Yr wythnos hon, lansiodd ein myfyrwyr Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau siop ar-lein sy’n canolbwyntio ar ffasiwn gynaliadwy.

Mae ‘Amended’, brand cyfunol gan fyfyrwyr newydd, yn defnyddio arferion cynaliadwy yn unig sydd wrth wraidd y broses ddylunio a gweithgynhyrchu er mwyn creu bagiau llaw pwrpasol.

09
Rhag

Coleg Gŵyr Abertawe a'r Drindod Dewi Sant yn cydweithio i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent peirianneg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe (GCS) yn cydweithio gyda Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) i ysbrydoli ac annog y genhedlaeth nesaf o Beirianwyr Chwaraeon Moduro.

30
Tach

Diweddariad Covid-19 – gorchuddion wyneb

Fel y byddwch chi i gyd yn gwybod siŵr o fod, mae amrywiolyn newydd o feirws Covid-19 o’r enw Omicron.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, dylai’r holl fyfywrwyr wisgo gorchuddion wyneb nawr pan fyddan nhw dan do ar draws pob campws.

Rydyn ni eisoes yn gweithredu ar y sail hon, ond nawr gofynnir i chi wisgo eich gorchudd wyneb:

18
Tach
Myfyriwr Abertawe yn ymuno â her Plant mewn Angen y BBC

Myfyriwr Abertawe yn ymuno â her Plant mewn Angen y BBC

Fel y cyhoeddwyd ar raglen y BBC The One Show ar 21 Hydref, mae grŵp o bobl ifanc wedi’u dewis i gymryd rhan mewn her newydd i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen y BBC.

Mae’r Surprise Squad yn cynnwys pum person ifanc ysbrydoledig sydd wedi cael cefnogaeth Plant Mewn Angen y BBC ac sydd am roi help llaw yn ôl fel y gall pobl eraill elwa arno.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed