Newyddion a Digwyddiadau

23
Chwef

Neges i ddisgyblion blwyddyn 11 gan y Pennaeth, Mark Jones

Rwy’n mawr obeithio eich bod chi a’ch teulu yn ymdopi cystal ag sy’n bosibl yn ystod y cyfnod hynod rhyfedd ac anodd hwn.

Beth bynnag yw’ch amgylchiadau, mae angen i ni i gyd gynnig cymorth ac anogaeth i’n gilydd i ddod drwyddo. Rwy’n gwybod bod eich ysgol yn gwneud gwaith gwych o ran rhoi cymorth i chi, a’i bod yn ymrwymedig i ddyheadau pob un o’i disgyblion ar gyfer y dyfodol.

23
Chwef
Recognition for College’s flagship employability programme

Cydnabod rhaglen cyflogadwyedd flaengar y Coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei enwi yn enghraifft o arfer dda mewn adroddiad blaenllaw ar ddyfodol colegau yng Nghymru.

18
Chwef
Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 18 Chwefror

Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 18 Chwefror

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu rhai o’n myfyrwyr yn ôl yn fuan!

Bydd y fideo hwn yn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n dychwelyd i’r Coleg.

Pwyntiau allweddol i’w cofio:

12
Chwef

Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 12 Chwefror

O ddydd Llun 22 Chwefror, bydd ein campysau ar agor i nifer fach o fyfyrwyr galwedigaethol yn unig.

Yn ystod y cam cyntaf hwn, mae’n debygol mai’r myfyrwyr hyn fydd y rhai sy'n astudio cyrsiau peirianneg, adeiladu, arlwyo a chyfrifeg (AAT) sydd â chymwysterau ac iddynt elfen angen trwydded i ymarfer.

11
Chwef

Coleg Gŵyr Abertawe - partner addysgol cyntaf Cymdeithas Ffasiwn a Thecstilau’r DU yng Nghymru

Roedd y prentisiaid ffasiwn a thecstilau cyntaf yng Nghymru wedi llwyddo i ennill eu cymhwyster y llynedd yng Ngholeg Gower Abertawe, gyda mwy ohonynt i ddilyn eleni.

11
Chwef
Gwobrau Rhithwir yn dathlu prentisiaid a chyflogwyr

Gwobrau Rhithwir yn dathlu prentisiaid a chyflogwyr

I ddathlu Wythnos Prentisiaethau Cymru 2021, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi trefnu rhaglen wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhithwir o ystafelloedd sgwrsio byw a sesiynau gwybodaeth i weminarau a thiwtorialau YouTube rhad ac am ddim.

10
Chwef
Dull cyfunol o ddysgu cyfrifeg

Dull cyfunol o ddysgu cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymuno â Mindful Education i gynnig amrywiaeth o gyrsiau cyfrifeg hyblyg a addysgir trwy gyfuniad o wersi ar-lein a dosbarthiadau ar y campws – perffaith ar gyfer y cyfnod anarferol hwn.

10
Chwef
O'r chwith i'r dde: Enillydd - Seren-Haf Davies, yn ail - Llinos Dando a canmoliaeth uchel - Kaitlin Law a Maegen Kenvin gyda'u gwobrau celf

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Rob Brydon

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Cymunedol Creadigol 9to90.

09
Chwef
Pennaeth, Mark Jones

Diweddariad pellach gan y Pennaeth Mark Jones – 9 Chwefror 2021

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai nifer fach o fyfyrwyr galwedigaethol yn gallu dychwelyd i’r Coleg o ddydd Llun 22 Chwefror ac, fel y gwyddoch gobeithio o’m diweddariad blaenorol, rydym wedi bod yn cynllunio at hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

04
Chwef

Gwobrau Santes Dwynwen

Ar ddydd Llun 25 Ionawr, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Dydd Santes Dwynwen ychydig yn wahanol.

Penderfynon ni roi gwobrau am straeon cadarnhaol drwy ofyn i staff a dysgwyr enwebu unigolyn sydd wedi bod yn gyfeillgar, yn gariadus ac wedi dangos ysbryd cymunedol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed