Newyddion a Digwyddiadau

15
Ebr
Digital learning platform launched

Lansio platfform dysgu digidol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o lansio OpenClass, platfform dysgu pwrpasol ar gyfer disgyblion ysgol Blwyddyn 11 y ddinas.

Mewn ymateb i’r sefyllfa barhaus sy’n datblygu o hyd gyda Covid-19, mae’r Coleg wedi bod yn awyddus i ddatblygu platfform pwrpasol i helpu i gadw ymgeiswyr ar y trywydd iawn o ran eu dysgu.

15
Ebr

Datganiad wedi’i ddiweddaru ar bresenoldeb yr heddlu ar Gampws Tycoch (14 Ebrill)

Ar noson 13 Ebrill, rhoddwyd gwybod i’r Coleg am nifer o fygythiadau a wnaed ar y cyfryngau cymdeithasol a gyfeiriwyd tuag at Gampws Tycoch.

Roedd y Coleg wedi cysylltu â Heddlu De Cymru ar unwaith ac rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’u swyddogion ers hynny i barhau i sicrhau iechyd a diogelwch pawb ar y campws.

25
Maw

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (25 Mawrth)

Rydym yn falch iawn o adrodd, o ddydd Llun 12 Ebrill, y bydd pob myfyriwr yn cael ei wahodd i ddychwelyd i’r Coleg ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb yn yr un ffordd ag yr oeddem yn gallu gweithredu yn y tymor cyntaf (o fis Medi i ddechrau mis Rhagfyr).

23
Maw

Dydd Gŵyl Dewi

Eleni, gan fod mwyafrif ein cymuned o ddysgwyr a staff yn gweithio o adref, penderfynom ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ychydig yn wahanol. 

Lansiwyd y diwrnod gyda chystadleuaeth Beth yw Cymru/Cymreictod i mi?, gan wahodd amrywiaeth o ddatganiadau, lluniau, fideos a darnau o waith oedd yn cynrychioli Cymru i raio’n staff a’n dysgwyr.

16
Maw

Arddangosfeydd Celfydyddau Gweledol - Yma, Nawr

Croeso i'n arddangosfeydd Yma, Nawr

16
Maw
Students celebrate offers to top universities

Myfyrwyr yn dathlu cynigion i’r prifysgolion gorau

Ch-Dde: Libby O'Sullivan, Ellen Jones, Edan Reid

Mae chwe myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2021.

10
Maw

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (10 Mawrth)

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf gan y Gweinidog Addysg yn rhoi cyfle i ni adeiladu ar waith da’r wythnosau diwethaf ac i ddod â mwy o fyfyrwyr yn ôl ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb o ddydd Llun 15 Mawrth.

23
Chwef

Neges i ddisgyblion blwyddyn 11 gan y Pennaeth, Mark Jones

Rwy’n mawr obeithio eich bod chi a’ch teulu yn ymdopi cystal ag sy’n bosibl yn ystod y cyfnod hynod rhyfedd ac anodd hwn.

Beth bynnag yw’ch amgylchiadau, mae angen i ni i gyd gynnig cymorth ac anogaeth i’n gilydd i ddod drwyddo. Rwy’n gwybod bod eich ysgol yn gwneud gwaith gwych o ran rhoi cymorth i chi, a’i bod yn ymrwymedig i ddyheadau pob un o’i disgyblion ar gyfer y dyfodol.

23
Chwef
Recognition for College’s flagship employability programme

Cydnabod rhaglen cyflogadwyedd flaengar y Coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei enwi yn enghraifft o arfer dda mewn adroddiad blaenllaw ar ddyfodol colegau yng Nghymru.

18
Chwef
Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 18 Chwefror

Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 18 Chwefror

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu rhai o’n myfyrwyr yn ôl yn fuan!

Bydd y fideo hwn yn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n dychwelyd i’r Coleg.

Pwyntiau allweddol i’w cofio:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed