Newyddion a Digwyddiadau

07
Meh
Menyw wrth gyfrifiadur

Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 7 Mehefin

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag prentisiaeth.

Os hoffech wneud cais am y rhain, cysylltwch â’r bobl isod.

7 Mehefin_7 June

06
Meh
Gwisgoedd yn cael i'w harddangos ar llwyfan Eisteddfod yr URDD

Llwyddiant cenedlaethol i fyfyrwyr yn yr Urdd

Bu llwyddiant arbennig i’n myfyrwyr yn Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri yn wythnos diwethaf.  Bu dros 60 o fyfyrwyr i gyd yn cystaldu mewn amrywiol gystadlaethau llwyfan a gwaith cartref. Coleg Gŵyr Abertawe oedd y coleg addysg bellach fwyaf llwydianus o’r holl golegau yng Nghymru eleni.

ROWND GENEDLAETHOL

06
Meh
Grŵp o fyfyrwyr yn Stryd Downing

Taith annisgwyl i Stryd Downing i fyfyrwyr

Yn ddiweddar, aeth ein myfyrwyr Safon UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth i Lundain lle gwelon nhw ambell i olygfa enwog iawn.

Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau. Gan gychwyn o Abertawe am 5.30am, ymwelodd y myfyrwyr â Goruchaf Lys y DU a mwynhau taith o gwmpas Whitehall.

31
Mai
Dysgwyr yn llyfrgell Campws Tycoch

Cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch: agor llwybrau i addysg a llwyddiant gyrfa

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn falch o ddarparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU), gyda’r nod o rymuso unigolion 19 oed a hŷn gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer mynediad llwyddiannus i addysg uwch.

22
Mai
Cyflogwr gorau LHDTC+

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill gwobr Efydd Stonewall am fod yn gyflogwr blaengar a chynhwysol mewn perthynas â gweithwyr LGBTQ+

  • Mae gwobr efydd Stonewall yn cydnabod cyflogwyr eithriadol sydd yn ymrwymedig i gefnogi eu staff a’u cwsmeriaid LHDTC+.
  • Canmolwyd Coleg Gŵyr Abertawe am weithio’n galed i greu gweithle lle gall weithwyr LHDTC+ fynegi eu hunain yn y gwaith.
18
Mai
Llun Galw nhw allan o'r URDD

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Eleni mae’r Coleg wedi cymryd hran yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd sydd yn ffocysu ar wrth-hiliaeth.  

Mae’r neges yn datgan nad oes lle i hiliaeth yn y byd, ac os ydym yn ei weld, rhaid Galw Nhw Allan.   

18
Mai
Two women smiling at camera / Dwy fenyw yn gwenu ar y camera

Cwrs mynediad yn agor y drws i addysg uwch

Mae meddwl am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl saib yn gallu bod yn ddychrynllyd ar y dechrau. Ond mae mwy a mwy o oedolion yn dychwelyd i’r ystafell ddosbarth i ddiweddaru eu sgiliau a rhoi hwb i’w rhagolygon gyrfa.

16
Mai
Myfyrwyr yn gwenu / Smiling students

Olympiadau Academaidd yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n arbennig o dda mewn cyfres o gystadlaethau yn ddiweddar a gynlluniwyd i brofi eu sgiliau a’u paratoi ar gyfer eu ceisiadau prifysgol.

15
Mai
Myfyriwr yn gwenu / Smiling student

Ailystyried gyrfa diolch i Gemeg!

Roedd Ruby Millinship yn bwriadu dilyn gyrfa ym maes dylunio nes iddi ddechrau astudio Safon Uwch Cemeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

12
Mai
Learners in one of the carpentry competitions of the SkillBuild

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu cymal rhanbarthol SkillBuild

Mae’r gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf a hynaf yn y DU yn dychwelyd, wrth i Goleg Gŵyr Abertawe baratoi i groesawu 80-100 myfyriwr ar gyfer cymal rhanbarthol De Cymru SkillBuild 2023.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed