Newyddion a Digwyddiadau

07
Rhag

Cyfleoedd cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr TG

Cyn bo hir bydd cyfle gan fyfyrwyr TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â hyfforddiant realistig yn y gweithle, diolch i bartneriaeth newydd â'r rhaglen gyflogadwyedd fyd-eang Galaxias Tech.

07
Rhag

Stori llwyddiant sgiliau ar gyfer diwydiant

Mae'r prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn ceisio datblygu lefel sgiliau unigolion cyflogedig, gan gynnwys cyfranogwyr hunangyflogedig sydd heb unrhyw gymwysterau ffurfiol a'r rhai sydd â chymwysterau hyd at a chan gynnwys Lefel 7.

06
Rhag
All Wrapped Up!

All Wrapped Up!

Mae myfyrwyr Lefel 3 Patisserie yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio, eisio ac addurno'r darn arddangos Nadoligaidd blynyddol.

05
Rhag
Myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn llwyddo mewn cystadleuaeth

Myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn llwyddo mewn cystadleuaeth

Mae dau fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi sicrhau lle yn nhîm Carfan y DU WorldSkills, a allai olygu y byddan nhw’n cynrychioli eu gwlad yn Rownd Derfynol WorldSkills y Byd yn Rwsia yn 2019.

05
Rhag

Llwyddiant nofio

Ar ddiwedd mis Tachwedd, bu tri myfyriwr sy’n astudio ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd rhan yn Gala Nofio Ranbarthol yr Urdd. 

01
Rhag

Myfyrwyr Ysgoloriaeth 17/18

Mae pedwar o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ysgoloriaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Bydd derbyn ysgoloriaeth yn sicrhau bod y myfyrwyr hyn yn cael cymorth ariannol a chyfannol gan y Coleg wrth iddynt gydbwyso astudio gydag ymrwymiadau chwaraeon.

30
Tach
Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

Mae rhaglen newydd sy'n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i'r tîm.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy'n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu cymorth ar gyfer busnesau lleol.

28
Tach
Richard Mylan to direct GCS Acting Company production

Richard Mylan i gyfarwyddo cynhyrchiad Cwmni Actio Coleg Gŵyr Abertawe

Bydd myfyrwyr ar gwrs actio Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n gwrs blwyddyn arbenigol, yn camu i'r llwyfan cyn bo hir o dan gyfarwyddyd yr actor/cynhyrchydd Richard Mylan.

28
Tach

Prentis Coleg Gŵyr Abertawe ar ei ffordd i Rwsia

Prentis o Goleg Gŵyr Abertawe yw'r myfyriwr cyntaf o Gymru i gael ei gynnwys yn nhîm Worldskills y DU yn y sector Electroneg Ddiwydiannol.

Bydd James Williams, sy'n gweithio yn Haven Automation yn Fforestfach, yn cael dwy flynedd o hyfforddiant arbenigol dwys a allai ei gymryd yr holl ffordd i Rownd Derfynol y Byd Worldskills yn Kazan, Rwsia, yn 2019.

27
Tach
Coleg yn cadw statws Platinwm

Coleg yn cadw statws Platinwm

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw ei statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm ACCA ar ôl pum mlynedd o ddarpariaeth ymroddedig.

Ar hyn o bryd, ni yw’r unig goleg addysg bellach yn y DU i gael y statws hwn, y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, o ganlyniad i’r hyfforddiant a’r cymorth o safon a ddarperir i’n myfyrwyr cyfrifeg.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed