Newyddion a Digwyddiadau

26
Tach

Diweddariad i gyngor ar orchuddion wyneb yn y Coleg

Yn dilyn newid diweddar i ganllawiau Llywodraeth Cymru, o hyn ymlaen bydd yn orfodol i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb y tu allan yn ogystal â’r tu mewn pan fyddant ar diroedd y campysau. 

Os ydych yn gwisgo amddiffynnydd wyneb, cofiwch fod rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb hefyd. 

24
Tach
Quality Standard Carer Support logo for the Carers Federation Limited

Coleg yn ennill achrediad cymorth o’r radd flaenaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o fod wedi ennill achrediad Cymorth Gofalwyr Safon Ansawdd (QSCS) gan y Ffederasiwn Gofalwyr am y lefel uchel o gymorth mae’n ei chynnig i oedolion ifanc sy’n gofalu. Bydd y QSCS yn helpu i godi ymwybyddiaeth, cael gwared ar rai o’r rhwystrau i ofalwyr, datblygu polisïau a gweithdrefnau priodol a gwella mynediad at gymorth.

20
Tach
Liam Hughes a Ben Lewis, a wnaeth ennill Arian ar y cyd, yn gosod cydrannau ar fyrddau cylched a sodro fel rhan o'r gystadleuaeth

Arddangos sgiliau o’r radd flaenaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â WorldSkills UK i arddangos sgiliau o’r radd flaenaf.

Roedd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi dangos eu sgiliau peirianneg electronig o’r radd flaenaf mewn digwyddiad hyfforddiant rhithwir gyda myfyrwyr o bob rhan o Tsieina. 

10
Tach

Coleg yn canmol dosbarth 2020  

Bob blwyddyn mae graddio yn nodi adeg arbennig yn y calendr academaidd i longyfarch gwaith caled a llwyddiant ein graddedigion.  

Mae’r digwyddiad yn tynnu sylw at gyflawniadau lle rydym yn dathlu llwyddiant myfyrwyr o amrywiaeth eang o gyrsiau lefel uwch gan gynnwys cyfrifeg, addysgu, peirianneg, chwaraeon, gofal plant, chwaraeon, tai a rheoli.

06
Tach
Pennaeth, Mark Jones

Neges bwysig gan y Pennaeth, Mark Jones

Wrth i’r cyfnod clo byr ddod i ben, dyma wybodaeth bwysig ar gyfer yr amser pan fyddwch yn dychwelyd i’r Coleg yr wythnos nesaf.

O ddydd Llun 9 Tachwedd

Byddwn ni nawr yn ail-ddechrau ein dull addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer ein holl fyfyrwyr amser llawn.

20
Hyd
Cyfnod clo atal y coronafeirws, beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

Cyfnod clo atal y coronafeirws, beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe am gyfnod atal y coronafeirws ledled y wlad, bydd y Coleg yn cau ar gyfer hanner tymor i bawb ar wahân i staff hanfodol am 6pm ar ddydd Gwener 23 Hydref.

O ddydd Llun 2 Tachwedd i ddydd Gwener 6 Tachwedd, bydd pob campws yn aros ar gau ond bydd yr holl addysgu’n cael ei gyflwyno ar-lein.

14
Hyd

Join us at our virtual open evenings in November

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

06
Hyd

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn cael lle yng ngharfan y DU ar gyfer Cystadleuaeth Worldskills Ewrop

Mae 14 o brentisiaid a gweithwyr proffesiynol ifanc gorau’r DU wedi cael eu dewis i gystadlu yn erbyn crème de la crème eu cyfoedion Ewropeaidd ym mhrawf pwysau sgiliau mawr cyntaf y cyfnod ôl-Brexit - EuroSkills.

Rhys Watts, Prentis Technegydd Peirianneg Electronig yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, yw’r ieuengaf o’r tîm, sy’n cynrychioli’r DU yn y categori Prototeipio Electroneg.

30
Medi
Myfyrwyr theatr ar eu ffordd i ysgol ddrama flaenllaw

Myfyrwyr theatr ar eu ffordd i ysgol ddrama flaenllaw

Mae pedwar myfyriwr y Celfyddydau Cynhyrchu Theatr sydd wedi graddio’n ddiweddar o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd Bryste i gymryd eu lleoedd yn Ysgol Theatr nodedig yr Old Vic.

Bydd Abbi Davies, Susannah Pearce, Matthew Newcombe a Lewis Bamford yn dechrau eu cyrsiau’r Celfyddydau Cynhyrchu (Llwyfan a Sgrin) a Gwisgoedd ar gyfer Theatr, Teledu a Ffilm y mis hwn.

25
Medi
Cyfyngiadau lleol wedi’u cyhoeddi ar gyfer Abertawe, beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

Cyfyngiadau lleol wedi’u cyhoeddi ar gyfer Abertawe, beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw (25 Medi), bydd cyfyngiadau lleol yn dod i rym ar gyfer Abertawe o 6pm, 27 Medi.

Mae staff a myfyrwyr yn gallu parhau i deithio yn ac allan o’r ardaloedd cyfyngedig er mwyn mynychu’r Coleg, ar yr amod:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed