Newyddion a Digwyddiadau

25
Ion
Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Gallwch wneud cais nawr i astudio cwrs amser llawn gyda ni ym mis Medi.

Nid oes dyddiad cau swyddogol i wneud cais ond, pan fyddwch wedi penderfynu beth yr hoffech ei astudio, cyflwynwch eich cais i sicrhau lle ar eich cwrs dewis cyntaf wrth gwrs - dilynwch y dolenni isod:

01
Awst
Saith gyrfa y gallech eu lansio ar ôl y Coleg

Saith gyrfa y gallech eu lansio ar ôl y Coleg

Mae diwrnod canlyniadau TGAU yn nodi'r bennod nesaf ym mywyd oedolyn ifanc. Wrth i chi symud yn nes at fyd go iawn addysg uwch a chyflogaeth, mae penderfynu ar gynllun ar gyfer y dyfodol yn gallu ymddangos yn dipyn o dasg.

30
Gorff
Coleg yn ennill gwobr Efydd am fentrau iechyd a lles

Coleg yn ennill gwobr Efydd am fentrau iechyd a lles

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Efydd Safon Iechyd Corfforaethol am ei ymroddiad i ddarparu mentrau iechyd a lles i'w staff.

Mae'r Safon Iechyd Corfforaethol yn rhan o raglen Cymru Iach ar Waith ac yn farc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.

11
Gorff
Arweinydd lleol a’r Coleg ar restr fer gwobrau arweinyddiaeth genedlaethol Cymru

Arweinydd lleol a’r Coleg ar restr fer gwobrau arweinyddiaeth genedlaethol Cymru

Mae Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Gŵyr Abertawe, Mark Jones, wedi’i enwi fel terfynwr yng Ngwobrau Arwain Cymru eleni.

Mae Gwobrau Arwain Cymru 2018 – mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth – wedi cyhoeddi rhestr fer eleni a chynhelir eu cyfweliadau beirniadu ddydd Iau 12 Gorffennaf.

05
Gorff
Llwyddiant i Maggie yn yr Urdd

Llwyddiant i Maggie yn yr Urdd

Enillodd un o’n myfyrwyr Rhyngwladol y drydedd wobr yn ddiweddar yn Eisteddfod yr Urdd 2018 (categori dewis rhanbarthol). 
 
Roedd Maggie, sy’n dod yn wreiddiol o Tsieina, wedi dylunio a chynhyrchu print leino yn seiliedig ar thema amgylchedd trefol. 

05
Gorff

Taro’r nodau uchel – o berfformwyr ‘brenhinol’ i arwyr y cae rygbi

Dewch i gwrdd ag allforion Abertawe sy’n concro’r byd

O Dylan Thomas a Catherine Zeta Jones i Joe’s Ice-cream a’r ‘Jacks’ – mae gan Abertawe llawer i’w gynnig.

Ymhlith cyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, ceir enwau enwog niferus. Dyma ond ychydig o’r cyn-fyfyrwyr sydd wedi gadael eu holion ym myd y celfyddydau, chwaraeon a bwyd –  i enwi ond ychydig ohonynt.

28
Meh
DIWRNOD CANLYNIADAU SAFON UG/UWCH – DYDD IAU 16 AWST 2018

Diwrnod Canlyniadau Safon UG/UWCH – Dydd Iau 16 Awst 2018

Bydd canlyniadau Safon UG a Safon Uwch TGA ar gael i’w casglu o 9am ar ddydd Iau 16 Awst (D4 yng Ngorseinon)

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr ddod â dull adnabod ffotograffig gyda nhw (bydd cerdyn myfyriwr yn ddelfrydol neu, os nad yw’ch cerdyn myfyriwr gyda chi, bydd trwydded gyrru neu basport yn dderbyniol) pan fyddan nhw’n casglu eu canlyniadau o’r Coleg. 

27
Meh
Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG Busnes wedi cael cyfle i ymweld â Diwrnod Agored i Israddedigion ym Mhrifysgol Falmouth i gael cipolwg ar y rhaglenni gradd busnes ac entrepreneuriaeth a gynigir.

Yno, roedden nhw hefyd yn gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â staff darlithio.

25
Meh
Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Mae artistiaid, ffotograffwyr a dylunwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws y ddinas.

25
Meh
Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei anrhydeddu mewn dathliad cenedlaethol o addysgu

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei anrhydeddu mewn dathliad cenedlaethol o addysgu

 

Tîm y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ennill Gwobr Addysgu Arian yng Ngwobrau Addysgu cenedlaethol Pearson

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed