Newyddion a Digwyddiadau

25
Ion
Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Gallwch wneud cais nawr i astudio cwrs amser llawn gyda ni ym mis Medi.

Nid oes dyddiad cau swyddogol i wneud cais ond, pan fyddwch wedi penderfynu beth yr hoffech ei astudio, cyflwynwch eich cais i sicrhau lle ar eich cwrs dewis cyntaf wrth gwrs - dilynwch y dolenni isod:

19
Meh
Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Mae ein myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu yn seremoni Gwobrau Blynyddol Coleg Gŵyr Abertawe 2018.

Cynhaliwyd y seremoni yn Stadiwm Liberty, gyda’r enillwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd y coleg o letygarwch, busnes a chelf i ieithoedd a gofal.

08
Meh
Ymweliad â Tsieina yn llwyddiant

Ymweliad â Tsieina yn llwyddiant

Cafodd y Pennaeth Mark Jones wahoddiad gan Brifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (PATB) – y brifysgol ieithoedd tramor orau yn Tsieina – i draddodi araith arbennig yn ei phumed Prif Uwchgynhadledd Bord Gron ar ‘heriau ac atebion ym maes addysg Ryngwladol’.

Roedd Mark hefyd wedi cael yr anrhydedd o gael ei benodi i Fwrdd Cynghori Rhyngwladol PATB.

08
Meh
Cinio dathlu ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol

Cinio dathlu ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol

Roedd ein myfyrwyr Rhyngwladol yr ail flwyddyn wedi cael ambell i foment falch yn ystod cinio graddio yn ddiweddar ym Mhlas Sgeti lle roedd cyfoedion, tiwtoriaid cwrs, staff Rhyngwladol a gwesteiwyr Homestay wedi cydnabod eu llwyddiant.

Mae’r grŵp cyfan wedi cael cynigion gwych gan y prifysgolion gorau ac rydym yn llongyfarch pob un ohonynt.

08
Meh
Y camau nesaf: Cyngor Pennaeth Coleg i fyfyrwyr Abertawe ar y llwybr addysgol i’w gymryd ar ôl TGAU

Y camau nesaf: Cyngor Pennaeth Coleg i fyfyrwyr Abertawe ar y llwybr addysgol i’w gymryd ar ôl TGAU

Gyda myfyrwyr ar draws Abertawe ar fin cwblhau her fwyaf eu taith addysgol hyd yn hyn – arholiadau TGAU – nis oes amser gwell na nawr i feddwl am y dyfodol. I’r rhai ohonoch fydd wedi cwblhau eich arholiadau ym mis Mai a mis Mehefin, peidiwch â thynnu’ch troed oddi ar y sbardun!

29
Mai
Canolfan ffasiwn a thecstilau newydd i’r Coleg

Canolfan ffasiwn a thecstilau newydd i’r Coleg

Bydd Canolfan Ffasiwn a Thecstilau newydd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn rhoi cyfle i fyfyrwyr hogi eu sgiliau ar offer o safon diwydiant a fydd yn eu paratoi yn dda wrth wneud cais am swyddi yn y proffesiwn.

24
Mai
Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Cyhoeddwyd y bydd y prentisiaid medrus ifanc gorau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu dewis i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth sgiliau fwyaf pwysig a nodedig yn Ewrop.

Yn eu plith mae Collette Gorvett, myfyriwr Lletygarwch Coleg Gŵyr Abertawe.

24
Mai

Arolwg ESTYN cadarnhaol i Goleg Gŵyr Abertawe

Derbyniodd Coleg Gŵyr Abertawe arolwg cadarnhaol iawn gan Estyn yn ddiweddar sy’n canmol y Coleg am y gefnogaeth a roddir ganddo i’w dysgwyr, ei bartneriaethau cryf â diwydiant ac ysgolion, ei ganlyniadau arholiad ardderchog a dilyniant llwyddiannus myfyrwyr i’r prifysgolion gorau.

22
Mai
Dathlu llwyddiannau yng Ngwobrau Chwaraeon 2018

Dathlu llwyddiannau yng Ngwobrau Chwaraeon 2018

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu blwyddyn lwyddiannus arall o chwaraeon gyda seremoni wobrwyo arbennig yn Stadiwm Liberty.

21
Mai

Llwyddiant cenedlaethol I fyfyrwyr yn yr Urdd

Bu llwyddiant arbennig i’n myfyrwyr yng nghategorïau Celf, Dylunio a Thechnoleg, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed