Newyddion a Digwyddiadau

22
Medi

Gwybodaeth bwysig ynghylch Campws Tycoch 22 Medi

Yn gyffredin â llawer o adeiladau o’r un cyfnod, rydym wedi canfod CAAC (Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth) mewn un man bach ar Gampws Tycoch, Coleg Gŵyr Abertawe.
20
Medi
Joanna Page

Cadw mewn cysylltiad â Choleg Gŵyr Abertawe

Mae trysor cudd o dalentau, arloesedd, ac atgofion cyffredin yn gorwedd yng nghanol cymuned fywiog Coleg Gŵyr Abertawe.
19
Medi
Photo of Walid in Tycoch Atrium, taken by Learning and Work Institute

Gower College Swansea ESOL learner wins Inspire! Adult Learning Award

Enillodd Walid Musa Albuqai, ​​dysgwr ESOL yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, wobr Gorffennol Gwahanol: Dyfodol a Rennir eleni yng
05
Medi
Graffeg "Wythnos Addysg Oedolion - Peidiwch byth â rhoi'r gorau i ddysgu" yn cynnwys person yn gwenu ar eu ffôn, logos yr ALW a'r logos cysylltiedig (Llywodraeth Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith, Gyrfa Cymru a Cymru'n Gweithio), a hashnodau #paidstopiodysgu ac #wythnosaddysgoedolion

Sesiynau am ddim ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion!

Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu yng Nghymru, a gydlynir gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Nod yr ymgyrch yw ysbridoli mwy o bobl i ddarganfod angerdd am ddysgu, dablygu sgiliau a dangos nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu!   
22
Awst
An international student sitting at a dining table while their host serves them food

‘Cartref oddi cartref’ i fyfyrwyr rhyngwladol Coleg Gŵyr Abertawe

Gallwch chi fod yn deulu croesawu i’n myfyrwyr rhyngwladol? Sgroliwch i'r gwaelod am fwy o wybodaeth! Daw myfyrwyr rhyngwladol Coleg Gŵyr Abertawe, sydd rhwng 16 a 18 oed, o wledydd o bedwar ban byd. Eleni, mae gan y Coleg fyfyrwyr o Gambodia, Tsieina, Yr Almaen, Hong Kong, Iran, Yr Eidal, Rwmania, Rwsia, De Corea, Taiwan, Emiradau Unedig Arabaidd a Fietnam. 
17
Awst
Grŵp o fyfyrwyr / Group of students

Canlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol L3 Coleg Gŵyr Abertawe 2023

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu set gadarn o ganlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol Lefel 3 eto yn 2023.  Y gyfradd basio gyffredinol eleni ar gyfer Safon Uwch yw 98%, gyda 1391 o gofrestriadau arholiadau ar wahân. Roedd 35% o’r graddau hyn yn A*-A, 60% yn A*-B ac 82% yn A*-C. 
14
Awst

Beth i’w ddisgwyl ar y Diwrnod Canlyniadau

Mae Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, Mark Jones, yn cynnig cyngor i fyfyrwyr ar beth i’w ddisgwyl cyn, ac ar, y Diwrnod Canlyniadau.
11
Awst
Students dancing at prom 2023

Prom ym Mhafiliwn Patti: Dathliad Diwedd Tymor Bythgofiadwy

Nododd prom hirddisgweliedig Coleg Gŵyr Abertawe - a gynhaliwyd ym Mhafiliwn Patti - ddiwedd perffaith i’r tymor. Dawns ‘Fasgiau’ oedd thema’r noson ac fe wnaeth y myfyrwyr wneud y mwyaf o’r cyfle trwy wisgo dillad trwsiadus a masgiau llygaid chwaethus.
08
Awst
Bord Gron ar Fenopos yn y Gweithle

Coleg Gŵyr Abertawe’n cynnal digwyddiad bord gron ar fenopos yn y gweithle

Cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad bord gron ar Fenopos yn y Gweithle yn ysgol Fusnes Plas Sgeti yn ddiweddar, gyda hyrwyddwyr menopos y llywodraeth a chyflogwyr allweddol lleol yn bresennol.
31
Gorff
Grŵp o fyfyrwyr / Group of students

Sut i gael dy ganlyniadau arholiadau / cymwysterau Awst 2023 - Diweddariad

Os oes gennyt ti ddiwrnodau canlyniadau penodedig dylet ti gadw llygad allan am wahoddiad gennym ni w/d dydd Llun 7 Awst. Bydd hwn yn rhoi manylion y trefniadau ar gyfer casglu dy ganlyniadau. Y diwrnodau canlyniadau penodedig yw: Safon Uwch, Galwedigaethol Lefel 3 (fel BTEC,OCR,UAL,NCFE) a Bagloriaeth Cymru Dydd Iau 17 Awst 2023 (o 9.15am)

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed