Newyddion a Digwyddiadau

23
Mai

Chris Brindley MBE yn cyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Yr wythnos hon (dydd Mercher 25 Mai) bydd Ysgol Fusnes Plas Sgeti yn croesawu Chris Brindley MBE i gyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth.

Bydd dysgwyr cyrsiau HND a BA Rheoli Busnes a’r rhai sy’n astudio cyrsiau rheoli proffesiynol yn bresennol yn nosbarth meistr cyn-reolwr gyfarwyddwr Metro Bank.

23
Mai
Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 23 Mai

Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 23 Mai

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag prentisiaeth.

Os hoffech wneud cais am y rhain, cysylltwch â’r bobl isod.

20
Mai
Ben yn ei grys WorldSkills UK, yn sefyll tu allan i Gampws Tycoch

Prentis Coleg Gŵyr Abertawe i gynrychioli’r DU yn WorldSkills Tsieina

Mae Ben Lewis, prentis electroneg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ar fin cynrychioli

17
Mai
Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Mae pum myfyriwr Safon Uwch Saesneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig profiad oes – i fod yn interniaid yng Ngŵyl y Gelli sy’n cael ei chynnal yn fuan.

06
Mai

Diweddariad covid: newidiadau i fesurau o ddydd Llun 9 Mai

Yn unol â’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru yngylch newidiadau i gyfyngiadau covid ar gyfer lleoliadau addysgol, bydd y Coleg nawr yn dechrau symud tuag at sefyllfa lle y byddwn ni’n parhau i annog y cyfyngiadau, er nad oes gofyniad ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

29
Ebr
Access student has law career in sight

Astudiaeth achos Kardo

Mae Brwa Mina, a elwir yn Kardo gan ei gydfyfyrwyr a’i ffrindiau, yn astudio Mynediad i’r Gyfraith ar hyn o bryd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Ac yntau wedi’i eni yn Irac, daeth Kardo i Gymru yn 2016 fel ceisiwr lloches.

21
Ebr

Diweddariad Covid ar gyfer dechrau’r tymor (w/d 25 Ebrill)

Wrth inni agosáu at dymor pwysicaf y flwyddyn i lawer o fyfyrwyr, gydag arholiadau ac asesiadau hanfodol ar y gorwel, byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru (cyhoeddwyd ddydd Gwener 15 Ebrill) a chanllawiau ein Tîm Rheoli Digwyddiadau lleol.

20
Ebr
Llun o Ysgol Fusnes Plas Sgeti o'r tu allan

Cyflwyno Bwrdd Cynghori Ysgol Fusnes Plas Sgeti – Llunio’r Dyfodol

Mae Ysgol Fusnes Plas Sgeti wedi cyhoeddi ei bod yn ffurfio Bwrdd Cynghori – ffigurau allweddol o fyd diwydiant a fydd yn helpu i lunio dyfodol addysg a hyfforddiant ar draws De Cymru a thu hwnt.

Yn ddiweddar, gyda chymorth Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi trawsnewid yr adeilad Sioraidd annwyl yn Ysgol Fusnes gyfoes.

14
Ebr

Diweddariad ar fesurau covid ar ôl y Pasg

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r Tîm Rheoli Digwyddiad lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gennym fesurau yn eu lle i gadw ein myfyrwyr i ddysgu a chymuned y Coleg yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys:

08
Ebr
Health-and-Social-Care-Team-GCS

Coleg Gŵyr Abertawe ar y brig yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC ledled y DU

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod am ei ddarpariaeth ragorol ym maes prentisiaethau yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC y DU 2022. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed