Newyddion a Digwyddiadau

11
Maw

Cyngor ar Goronafeirws

Oherwydd yr heriau parhaus a’r ansicrwydd ynghylch COVID-19, mae’r Coleg wedi penderfynu atal dysgu ac addysgu wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau o ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae hyn hefyd yn berthnasol i grwpiau cleientiaid yn ein hyb cyflogaeth ar Ffordd y Brenin.

O ddydd Llun 23 Mawrth, byddwn yn symud yn ffurfiol i ddysgu ar-lein ac addysgu o bell yn unig.

25
Maw
Coleg yn dathlu medalwyr

Coleg yn dathlu medalwyr

Mae 23 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau fel rhan o’r set ddiweddar o ddigwyddiadau CystadleuaethSgiliauCymru.

10
Maw
Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Yn ddiweddar clywodd grŵp o ddysgwyr Hanes U2 dystiolaeth gan oroeswr yr Holocost, Eva Clarke BEM, fel rhan o ymweliad a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost (HET).

06
Maw
Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Olympiad Bioleg Prydain (OBP) yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr wedi cael canlyniadau gwych, ac roedd un - Rebecca Thompson – wedi ennill medal Arian ac roedd un arall - Edan Reid – wedi ennill medal Efydd.

02
Maw
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Rwyf yn falch iawn fy mod i wedi fy ngwahodd i lansio’r ymgynghoriad ar gyfer ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-2024.

27
Chwef

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

13
Chwef
12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

12 myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Rydgrawnt

Mae 12 myfyriwr Safon uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2020.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n ceisio darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

 

07
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu’r Arglwydd Faer

Roedd grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi cael sesiwn holi ac ateb gydag Arglwydd Faer Abertawe, Y Cynghorydd Peter Black, ddydd Mercher 5 Chwefror.

06
Chwef
Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig i brentisiaid a chyflogwyr.

Cafodd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol ‘y gorau o’r goreuon’.

05
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yn nigwyddiad Gwobrau PQ Magazine eleni.

Mae’r Gwobrau PQ, sy’n cael eu cynnal yn Llundain ar 26 Chwefror, yn dathlu llwyddiannau ym myd dysgu ac addysgu cyfrifeg.

Y pedwar categori yw:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed