Newyddion a Digwyddiadau

25
Ion
Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Ceisiadau – cyrsiau amser llawn 2018

Gallwch wneud cais nawr i astudio cwrs amser llawn gyda ni ym mis Medi.

Nid oes dyddiad cau swyddogol i wneud cais ond, pan fyddwch wedi penderfynu beth yr hoffech ei astudio, cyflwynwch eich cais i sicrhau lle ar eich cwrs dewis cyntaf wrth gwrs - dilynwch y dolenni isod:

19
Ebr
Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

18
Ebr

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn Ennill Gwobrau Prifysgol Aberystwyth

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Aberystwyth. 

Eleni, mae’r Brifysgol wedi dyfarnu 68 o Ysgoloriaethau a nifer o Wobrau Teilyngdod i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio yn Aberystwyth ym mis Medi 2018. 

18
Ebr
Pobl Abertawe’n sicrhau cyflogaeth well diolch i gynllun cyflogadwyedd y Coleg

Pobl Abertawe’n sicrhau cyflogaeth well diolch i gynllun cyflogadwyedd y Coleg

Mae rhaglen a ddyluniwyd i gryfhau gweithlu Abertawe wedi cefnogi bron 400 o bobl ac 80 o fusnesau ar draws y ddinas yn ystod ei chwe mis cyntaf o wasanaeth.

06
Ebr
Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Mae dwy fyfyrwarig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobrau yn un o gystadlaethau nodedig Salon Cymru.

Daeth Amanda Rees yn gyntaf yn y digwyddiad yng Nghaerdydd, wedi’i dilyn yn agos gan Katie Jennings a ddaeth yn drydydd. Ar hyn o bryd, mae’r ddwy fyfyrwraig yn dilyn cwrs Lefel 2 Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway y Coleg.

03
Ebr
Tîm rhyngwladol yn ehangu eu gorwelion

Tîm rhyngwladol yn ehangu eu gorwelion

Mae Rheolwr Rhyngwladol y Coleg, Kieran Keogh, wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith lwyddiannus i Hong Kong a thir mawr Tsiena.

Yn Hong Kong, aeth Kieran i ddigwyddiad recriwtio gydag Amber Education, un o asiantaethau recriwtio mwyaf yr ardal. Ar dir mawr Tsiena, llofnododd gytundebau gyda chwe ysgol bartner newydd yn Zhuzhou, Lanzhou, Shenyang a Beijing.

29
Maw
Diwrnod Gwybodaeth Gradd Sylfaen – 30 Ebrill

Diwrnod Gwybodaeth Gradd Sylfaen – 30 Ebrill

Diwrnod Gwybodaeth – Gradd Sylfaen – 30 Ebrill (2pm-4pm) yn Nhycoch

Dewch i weld ein Canolfan AU newydd sbon a siarad â ni am Raddau Sylfaen mewn:

29
Maw
Academi Radio 1 y BBC yn ysbrydoli myfyrwyr lleol

Academi Radio 1 y BBC yn ysbrydoli myfyrwyr lleol

Mae myfyrwyr ar Gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael cyfle cynnar i gymryd rhan yn Academi Radio 1 y BBC 2018.

Mae’r Academi’n dod i Theatr y Grand Abertawe ym mis Mai i roi dulliau, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i bobl ifanc er mwyn llwyddo mewn gyrfa greadigol.

29
Maw
Sgôr 5 seren arall i fwyty’r Coleg

Sgôr 5 seren arall i fwyty’r Coleg

Yn dilyn ymweliad annisgwyl gan Iechyd yr Amgylchedd yn gynnar ym mis Mawrth, mae Coleg Gŵyr Abertawe wrth ei fodd i gadarnhau bod bwyty The Vanilla Pod a’r ceginau hyfforddi yn Nhycoch wedi cadw ei sgôr hylendid bwyd o 5.

29
Maw
Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Er mwyn cyd-fynd ag ymgyrch genedlaethol ‘2018: Blwyddyn Peirianneg’, cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol yn ddiweddar gan Goleg Gŵyr Abertawe i fyfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y sector arloesol hwn, gan ganolbwyntio ar y cyfleoedd cyffrous a fydd ar garreg drws yn y dyfodol agos!

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed