Newyddion a Digwyddiadau

17
Ion

Symud Ymlaen i Addysg Bellach a thu hwnt

Mae’r cyn-fyfyriwr Technoleg Peirianneg Joe Snelling wedi symud ymlaen yn llwyddiannus i brentisiaeth gydag OEM Peirianneg yn Llansamlet.

Dechreuodd Joe yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar Raglen y Bont lle roedd wedi sefyll allan oherwydd ei ddoniau, ei etheg gwaith gadarn a’i agwedd aeddfed tuag at y Coleg a’i yrfa yn y dyfodol.

14
Ion
Trefniadau ar gyfer noson agored Campws Tycoch – 20 Ionawr 2020

Trefniadau ar gyfer noson agored Campws Tycoch – 20 Ionawr 2020

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnal noson agored ar Gampws Tycoch nos Lun 20 Ionawr i’r rhai a hoffai astudio cyrsiau amser llawn ac addysg uwch.

Gan fod y campws mor fawr a helaeth, isod rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr ar y noson:

13
Ion
Coleg ar restr fer ar gyfer pedair gwobr AB TES

Coleg ar restr fer ar gyfer pedair gwobr AB TES

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau clodfawr AB TES 2020.

Mae’r gwobrau yn gyfle i ddathlu ymroddiad ac arbenigedd pobl a thimau sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i wella sgiliau pobl ifanc ac oedolion sy’n ddysgwyr.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categorïau canlynol:

20
Rhag
Coleg yn lansio Academi Addysgu

Coleg yn lansio Academi Addysgu

Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai bod yn rhan o dîm arobryn, yn dysgu mewn Coleg addysg bellach sy’n flaenllaw yn y sector?

19
Rhag
 Dyddiadau cau Nadolig 2019

Dyddiadau cau Nadolig 2019

Bydd y Coleg ar gau o 1pm, Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 ac yn ailagor ar 8.30am, Dydd Llun 6 Ionawr 2020.

Bydd ein Canolfan Chwaraeon Tycoch ar gau o Ddydd Nadolig, Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019 ac yn ailagor Dydd Iau 2 Ionawr 2020.

17
Rhag
Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn Her Mathemateg Uwch UKMT, cystadleuaeth dewis lluosog 90 munud ar gyfer dysgwyr o bob rhan o’r DU.

Mae’r Her yn annog rhesymu mathemategol, manylder meddwl a rhuglder wrth ddefnyddio technegau mathemategol sylfaenol i ddatrys problemau diddorol.

13
Rhag
Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio a’r Celfyddydau Cynhyrchu yn y Theatr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi gorffen blwyddyn lwyddiannus arall gyda pherfformiad Nadoligaidd o Beauty and the Beast Disney.

10
Rhag
Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Mae digwyddiad Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, a drefnir gan y tîm Marchnata mewnol, wedi cael ei gymeradwyo’n uchel yng Ngwobrau mawreddog Rhwydwaith Marchnata Colegau / FE First am Ragoriaeth Marchnata.

26
Tach
Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Mae prentisiaid ifanc a myfyrwyr galwedigaethol gorau’r DU wedi cael eu henwi yn Rhif 1 y genedl mewn seremoni ddisglair yn Birmingham.

WorldSkills UK LIVE, a ddenodd fwy nag 80,000 o bobl ifanc i’r NEC, oedd cyd-destun Rownd Derfynol Genedlaethol Cystadlaethau WorldSkills UK a welodd fwy na 500 o bobl ifanc yn cystadlu mewn dros 70 o ddisgyblaethau gwahanol. 

26
Tach
Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Mae preswylwyr cartref gofal yn Abertawe wedi mwynhau cyfres o weithdai canu dwyieithog o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Ffa-la-la a Choleg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed