Newyddion a Digwyddiadau

06
Rhag
All Wrapped Up!

All Wrapped Up!

Mae myfyrwyr Lefel 3 Patisserie yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio, eisio ac addurno'r darn arddangos Nadoligaidd blynyddol.

21
Chwef
Digwyddiad i gyflogwyr yn canolbwyntio ar y Fargen Ddinesig a phrentisiaethau

Digwyddiad i gyflogwyr yn canolbwyntio ar y Fargen Ddinesig a phrentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn barod i gynnal digwyddiad brecwast busnes arbennig lle y gall cyflogwyr gael gwybod mwy am effaith Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Caiff y digwyddiad, sy'n cyd-fynd ag Wythnos Prentisiaethau Cymru 2018, ei gynnal yn Stadiwm Liberty ar 8 Mawrth.

20
Chwef
Perfformiad anhygoel gan Cissy

Perfformiad anhygoel gan Cissy

Cafodd gwrandawyr eu diddanu gan Cissy, un o'n myfyrwyr Rhyngwladol, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i arddangos diwylliant Tsieina a dathlu Blwyddyn Newydd Tsieina.

Roedd y digwyddiad, a gafodd ei drefnu gan y Gymdeithas Tsieineaid yng Nghymru, wedi denu urddasolion ac ymwelwyr o'r ardal.

19
Chwef
Coleg yn penodi Paul Kift fel Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes

Coleg yn penodi Paul Kift fel Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes

I ddechrau bydd Paul yn canolbwyntio ar ddatblygiad strategol Hyfforddiant GCS – braich hyfforddi busnes Coleg Gŵyr Abertawe, a darpariaeth prentisiaethau ar draws y Coleg. Bydd Paul hefyd yn arwain adrannau Cyllid Allanol a Rhyngwladol y Coleg.

14
Chwef
Coleg yn cynnal Dydd Miwsig Cymru

Coleg yn cynnal Dydd Miwsig Cymru

Mi oedd campws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe dan ei sang yr wythnos diwethaf wrth i ni ddathlu Dydd Miwsig Cymru – diwrnod cenedlaethol wedi’i sefydlu er mwyn dathlu cerddoriaeth gyfoes cyfrwng Cymraeg.  

13
Chwef
Generation O yn barod i gamu i’r llwyfan

Generation O yn barod i gamu i’r llwyfan

Mae myfyrwyr ar gwrs actio Coleg Gŵyr Abertawe, sy'n gwrs blwyddyn arbenigol, yn barod i gamu i'r llwyfan yr wythnos hon o dan gyfarwyddyd yr actor Richard Mylan.

13
Chwef
Prentisiaid o'r Coleg yn cyrraedd y Rowndiau Terfynol

Prentisiaid o'r Coleg yn cyrraedd y Rowndiau Terfynol

Bydd dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan cenedlaethol yn y cystadlaethau trydanol a phlymwaith sydd ar fin cael eu cynnal.

Cafodd Jay Popham ei enwi'n enillydd rhagbrawf rhanbarthol diweddar Cystadleuaeth Prentis Trydanol y Flwyddyn y DU SPARKS a gafodd ei gynnal ar gampws Llys Jiwbilî'r Coleg.

06
Chwef
Anerchiad prifysgolion blaenllaw yn denu 200 o fyfyrwyr i'r Coleg

Anerchiad prifysgolion blaenllaw yn denu 200 o fyfyrwyr i'r Coleg

Yn ddiweddar, roedd bron 200 o fyfyrwyr Safon Uwch wedi ymgynnull ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe i gael cyngor arbenigol ar ymgeisio i’r prifysgolion gorau.

06
Chwef
Myfyriwr yn ennill medal Arian am ddylunio gwefan

Myfyriwr yn ennill medal Arian am ddylunio gwefan

Mae myfyriwr TG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yng Nghystadleuaeth Sgiliau y DU yn y categori Dylunio Gwefan Uwch a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg Sir Gâr.

Roedd Jordan James, sy’n astudio Diploma Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth ar gampws Gorseinon, wedi cael y dasg o gynhyrchu gwefan i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid.  

01
Chwef
Gwobr arian i fyfyrwyr Cyfrifeg

Gwobr arian i fyfyrwyr Cyfrifeg

Mae tri myfyriwr AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr Arian yn nigwyddiad Cyfrifeg Canolradd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngholeg Sir Gâr.

Gwnaeth Demi-Lee Clement, Stela Kovacheva a Jasmeet Gaba amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o asesu eu gallu technegol a’u gallu i weithio mewn tîm mewn adran gyfrifeg ‘ffug’.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed