Newyddion a Digwyddiadau

17
Tach
Llyfrgell newydd i Gampws Tycoch

Llyfrgell newydd i Gampws Tycoch

Mae myfyrwyr a staff yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi dathlu ailagoriad swyddogol llyfrgell campws Tycoch.

Mae’r lle dysgu arloesol, a agorwyd gan yr awdur plant a chyflwynydd BBC Cymru, Lucy Owen, yn cynnwys lle cydweithredu, stiwdio technoleg gwybodaeth dysgu, bwth acwstig a lleoedd astudio unigol / mewn grwpiau.

15
Tach
Y Coleg yn dathlu graddedigion AU

Y Coleg yn dathlu graddedigion AU

Bu dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe mewn digwyddiad graddio arbennig yn ddiweddar a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

14
Tach
Taith lwyddiannus arall ar gyfer yr Adran Ryngwladol

Taith lwyddiannus arall ar gyfer yr Adran Ryngwladol

Mae Kieran Keogh, Rheolwr Rhyngwladol Coleg Gŵyr Abertawe, wedi dychwelyd o daith busnes bythefnos lwyddiannus i Tsieina lle roedd wedi ymweld â chyfanswm o naw dinas wahanol, gan ddechrau yn Hong Kong a gorffen yn Beijing.

09
Tach

Myfyrwyr yn darganfod cyfleoedd perfformio Cymraeg

Bu criw o fyfyrwyr Cymraeg sy'n dilyn cyrsiau Perfformio yn yng Ngholeg Gwyr Abertawae yn ymweld â thîm talentog sy’n rhedeg cwrs BA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru yn y Gate yng Nghaerdydd - cwrs sy’n cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

09
Tach
Myfyrwyr Mynediad yn canolbwyntio ar lesiant

Myfyrwyr Mynediad yn canolbwyntio ar lesiant

Cafodd myfyrwyr Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe eu gwahodd i gynhadledd Mynediad a Diwrnod Llesiant ar gampws Gorseinon.

Gyda chymysgedd o anerchiadau, sesiynau holi ac ateb ac ymarferol, roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y meddwl, rheoli amser, bwyta'n iach a'r systemau cymorth amrywiol sydd yn eu lle yn y Coleg i helpu dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd brysur.

09
Tach

Y Nadolig yn dod i Lwyn y Bryn!

Mae Myfyrwyr Celf a Dylunio L2 yn Llwyn y Bryn wedi bod yn brysur yn dylunio a phaentio pengwiniaid Nadoligaidd ar gyfer Gwledd y Gaeaf ar y Glannau 2017.

Cafodd y myfyrwyr eu comisiynu gan Ddinas a Sir Abertawe a bydd eu gwaith yn cael eu harddangos ar rinc sglefrio iâ Abertawe o 17 Tachwedd.

06
Tach
Y Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2017

Y Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2017

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda'r deuddegfed Ffair Amrywiaeth flynyddol a chyfres o weithdai codi ymwybyddiaeth.

06
Tach
Llongyfarchiadau i'r Academi Rygbi

Llongyfarchiadau i'r Academi Rygbi

Llongyfarchiadau i Academi Rygbi'r Coleg sydd wedi ennill cwpan y Gweill dan 18 i gyd-fynd â'i buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Colegau Cymru.

Mae llwybr y tîm i'r rownd derfynol fel a ganlyn:

Grŵp 2
CGA yn erbyn Coleg Cymunedol y Dderwen (36 - 0)
CGA yn erbyn Ystalyfera/Maesteg Select (32 - 5)

06
Tach
Bron 4,500 o fyfyrwyr yn dechrau'r flwyddyn academaidd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Bron 4,500 o fyfyrwyr yn dechrau'r flwyddyn academaidd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae bron 4,500 o fyfyrwyr amser llawn wedi dechrau’r flwyddyn academaidd newydd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe - ar gyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol mewn amrywiaeth o feysydd pwnc gan gynnwys cyfrifeg, peirianneg, trin gwallt a phlymwaith.

Maen nhw'n ymuno â'r Coleg ar adeg gyffrous, gyda'r gwaith adnewyddu ar fin gael ei gwblhau a fydd yn gwella cyfleusterau'r myfyrwyr.

11
Hyd
Gweithdy barddoniaeth yn ysbrydoli'r myfyrwyr

Gweithdy barddoniaeth yn ysbrydoli'r myfyrwyr

Mae'r bardd a'r newyddiadurwr arobryn Rae Howells wedi ymweld â champws Gorseinon i gynnal gweithdy creadigol gyda myfyrwyr Saesneg Safon Uwch.

Siaradodd Rae, sy'n gyn fyfyriwr y coleg, am ei gyrfa hyd yma cyn darllen barddoniaeth a gosod her ysgrifennu i'r myfyrwyr yn seiliedig ar stori newyddion a chyfres o ffotograffau.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed