Newyddion a Digwyddiadau

03
Meh

Y diweddaraf am Goronafeirws

Mewn cyhoeddiad wythnos diwethaf, nododd y Gweinidog Addysg y bydd rhai myfyrwyr yn cael dychwelyd i’r Coleg ar ddydd Llun 15 Mehefin. Hoffwn eich diweddaru ar sut y bydd y cyhoeddiad hwn yn effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

09
Gorff

Myfyrwyr yn cynhyrchu arddangosfa ffasiwn rithwir

Roedd arddangosfa Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau eleni yn wahanol iawn i’r arfer. Roedd y cyfyngiadau ar symud yn golygu na allai myfyrwyr gynnal sioe gorfforol, ac felly fe wnaethant arddangos eu gwaith trwy dudalen Instagram bwrpasol.

09
Gorff
Prosiect arbennig y cyfnod clo ar gyfer band jazz y Coleg

Prosiect arbennig y cyfnod clo ar gyfer band jazz y Coleg

Mae aelodau a chyn-aelodau o fand Jazz Abertawe wedi cydweithio ar brosiect arbennig yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.

Mae’r prosiect ‘Locked Down Chicken’ yn berfformiad o ‘The Chicken’, cân enwog gan y cerddor Americanaidd, Jaco Pastorius.

07
Gorff
Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfedd i bawb ond mae un peth heb newid – sef disgleirdeb ein dysgwyr a’n cleientiaid.

Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn academaidd anghyffredin a heriol iawn, roedd Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gynnal ei seremoni Gwobrau Myfyrwyr Blynyddol Rhithwir gyntaf.

02
Gorff

Ymunwch â ni yn Niwrnodau Agored Rhiwthwir Cymru

Oherwydd Covid-19, mae llawer o ddigwyddiadau a oedd wedi’u cynllunio a’u hamselenni, megis diwrnodau agored, bellach wedi’u canslo.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig y mae diwrnodau agored yn gallu bod i chi o ran eich helpu i ddod i benderfyniad ynghylch eich camau nesaf, felly rydym yn gweithio gyda Llywodraeh Cymru i ddod â’n diwrnod agored i chi.

30
Meh

Neges wedi’i ddiweddaru gan y Pennaeth, Mark Jones: Gorffennaf

Mae’n dair wythnos bellach ers i mi ddiweddaru myfyrwyr, rhieni a gwarcheidwaid ynglŷn â sut y mae’r Coleg yn paratoi - ar gyfer dychwelyd ar ôl cyfyngiadau’r coronafeirws ac ar gyfer mis Medi - ac mae llawer wedi digwydd yn y cyfamser.

22
Meh
Sector addysgu bellach yn ymateb i argyfwng Covid-19 gyda hyforddiant â chymhorthdal llawn i gyflogwyr

Sector addysgu bellach yn ymateb i argyfwng Covid-19 gyda hyforddiant â chymhorthdal llawn i gyflogwyr

Mewn ymateb i effaith barhaus Covid-19 ar les economaidd Cymru, mae colegau ar draws y sector addysg bellach wedi tynnu ynghyd â WEFO (Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru) i ddatblygu pecyn cymorth er mwyn helpu a chynorthwyo bunsesau yn ystod y cyfnod hwn.

22
Meh

Arddangosfa Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe yn mynd yn rhithwir

Gan fod campysau ar gau oherwydd Covid-19, mae ein Arddangosfeydd Celfyddydau Gweledol blynyddol yn mynd yn rhithwir!

18
Meh

Coleg yn paratoi ar gyfer mis Medi ar ei newydd wedd

Gydag iechyd a diogelwch ein cymunedau wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn paratoi i groesawu myfyrwyr o fis Medi, yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

11
Meh

Myfyriwr Technoleg Peirianneg yn rhagori ar Brentisiaeth Gradd

Mae alwm Technolegau Peirianneg, Fleet Morgan, wedi ei osod ar Brentisiaeth Gradd gyda cwmni, MBDA Missile Systems.

Mae Fleet yn ennill arian wrth ddysgu gan treulio pedwar diwrnod gyda'r cwmni ac un diwrnod yn Prifysgol Swydd Hertford.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed