Newyddion a Digwyddiadau

21
Chwef

Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno ag Wythnos Cymru Llundain 2024

Mae Coleg Gŵyr Abertawe’n falch o gyhoeddi y byddwn yn cymryd rhan yn Wythnos Cymru Llundain, sef sioe flynyddol sy’n arddangos gweithgareddau a digwyddiadau sy’n dathlu a hyrwyddo Cymru yn ei holl ysblander.
21
Chwef
Ystafell ddosbarth dywyll gyda sgriniau cyfrifiadur

Gwdihŵs CGA yn barod i ledu eu hadenydd yn Epic Lan 41

Mewn cyhoeddiad hirddisgwyliedig, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi datgelu y bydd tîm o fyfyrwyr o’u tîm e-Chwaraeon Gwdihŵs CGA yn ymddangos am y tro cyntaf yn Epic Lan 41, gan gystadlu yn nhwrnamaint Valorant.
13
Chwef

Yn cyflwyno Sgiliau ar gyfer Abertawe: Ailhyfforddi ac uwchsgilio trwy gyrsiau am ddim!

Ydych chi’n barod i ddarganfod cyfleoedd newydd i wella eich sgiliau? Dyna yw nod Sgiliau ar gyfer Abertawe, menter arloesol newydd gan Goleg Gŵyr Abertawe.
13
Chwef

Yn cyflwyno Sgiliau ar gyfer Abertawe: Ailhyfforddi ac uwchsgilio trwy gyrsiau am ddim!

Ydych chi’n barod i ddarganfod cyfleoedd newydd i wella eich sgiliau? Dyna yw nod Sgiliau ar gyfer Abertawe, menter arloesol newydd gan Goleg Gŵyr Abertawe.
09
Chwef
Logo'r coleg

Amcanion Cydraddoldeb Strategol Drafft

Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn flaenoriaeth allweddol i Goleg Gŵyr Abertawe. Rydym wedi bod wrthi yn ymgynghori ac yn datblygu ein Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma.
07
Chwef
Enillwyr gwobrau ar y llwyfan

Noson arbennig i brentisiaid, cyflogwyr a thiwtoriaid disglair

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig yn Stadiwm Swansea.com fel rhan o Wythnos Prentisiaethau Cymru 2024. Roedd y digwyddiad yn anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol prentisiaid y Coleg, staff a phartneriaid cyflogwyr o bob cwr o Gymru a Lloegr, ac wrth y llyw roedd y cyflwynydd/darlledwr Ross Harries, sydd wedi bod yn wyneb rygbi Cymru am fwy na degawd.
02
Chwef
Person ifanc yn canu o flaen cynulleidfa

Cantorion ifanc yn mynd i’r rownd derfynol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cefnogi talentau ifanc trwy noddi cystadleuaeth Canwr Ifanc Dyfnant 2024. Ymhlith cyn-enillwyr y gystadleuaeth wych hon mae’r actores a’r gantores Connie Fisher, perfformwariag y West End Hayley Gallivan, a’r actor Ben Joyce, sydd ar hyn o bryd yn serennu fel Marty McFly yn Back to the Future yn Theatr Adelphi, Llundain.
02
Chwef
Myfyrwyr gydag artist (yn sefyll) wrth fwrdd gyda lluniadau

Arddangos sgiliau creadigol ar gyfer digwyddiad Design 48

Cafodd myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau celfyddydau creadigol a gweledol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr ac artistiaid yn ystod ail arddangosfa flynyddol Design 48, a gafodd ei chynnal ar gampysau Gorseinon a Llwyn y Bryn. Datblygwyd y syniad y tu ôl i Design 48 gan y Coleg mewn partneriaeth â Rachael Wheatley o Waters Creative.
22
Ion

Noson agored a sesiynau gwybodaeth Wythnos Prentisiaethau Cymru

Mae Wythnos Prentisiaethau Cymru yn ddathliad sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn dangos pam mae prentisiaethau yn benderfyniad athrylithgar i unigolion, cyflogwyr a gweithlu’r dyfodol. Eleni, mae WP Cymru yn rhedeg o ddydd Llun 5 i ddydd Sul 11 Chwefror, ac mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i egluro a dathlu prentisiaethau:
19
Ion
Adeilad campws

Gwybodaeth am noson agored Campws Tycoch, Nos Lun 22 Ionawr

Dyma wybodaeth bwysig i unrhyw un sy’n meddwl am ddod i’n noson agored ar Gampws Tycoch ar 22 Ionawr. Mae’r noson agored yn dechrau am 5.30pm a bydd yn gorffen am 7.30pm. Ewch i'r brif dderbynfa pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed