Newyddion a Digwyddiadau

09
Tach
Text reads Beacon Awards Commended

Canmoliaeth Coleg Gŵyr Abertawe yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ganmol am ei arferion gorau a’i harloesed mewn dau chategori gwahanol yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) 2022/23.

07
Tach
Portrait photos of Welsh Ambassadors

Cyflwyno Llysgenhadon Cymraeg y Coleg

Dyma gyflwyno ein llysgenhadon Cymraeg newydd ar gyfer 2022/23!

Mae Olivia Lane ac Imogen Morris yn astudio Safon Uwch Iechyd a Gofal, gan gyflwyno rhai eflennau o’r gwaith yn Gymraeg.

Mae Morgan Rees-Ruault ar gwrs Uniformed Public Services ac yn cynrychioli Campws Tycoch.

04
Tach
Hisham yn eistedd yn y llyfrgell

Dysgwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill Gwobr Dysgu Oedolion Ysbrydoli!

Mae dysgwr ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) a TGAU Coleg Gŵyr Abertawe, Hisham Saeed, wedi ennill Gwobr Gorffennol Gwahanol - Dyfodol a Rennir yng Ngwobrau Dysgu Oedolion Ysbrydoli!.

27
Hyd
Ffa-la-la visits Gower College Swansea

Cymraeg mewn Gofal Plant - Gweithdy Ffa-La-La

Mwynhaodd myfyrwyr Gofal Plant ar gampysau Tycoch a Gorseinon weithdai canu gan Carys John o gwmni Ffa-La-La.  Mae Ffalala yn gwmni sydd yn hyfforddi bobl sy’n gweithio mewn meithrinfeydd ar eu defnydd o’r Gymraeg. 

26
Hyd
Myfyrwyr yn trafod gwleidyddiaeth â’r Arglwydd Aberdâr

Myfyrwyr yn trafod gwleidyddiaeth â’r Arglwydd Aberdâr

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe gyfle i gwrdd â’r Arglwydd Aberdâr – Alastair John Lyndhurst Bruce – pan ymwelodd â Champws Gorseinon fel rhan o’r rhaglen Dysgu gyda’r Arglwyddi.

18
Hyd
A group of adult learners around a table, writing and laughing

Diweddaru’ch sgiliau, gwella’ch cyflogadwyedd neu ddarganfod hobi newydd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion gyda Choleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe amrywiaeth o gyrsiau a sesiynau blasu am ddim i oedolion sy’n ddysgwyr.

17
Hyd
Grŵp yn sefyll ar y llwyfan

Ysbrydoli myfyrwyr i anelu am y prifysgolion gorau

Cafodd cannoedd o ddysgwyr ifanc eu gwahodd yn ddiweddar i lansiad Hyb Seren Abertawe ar gyfer 2022/23, lle roedden nhw’n gallu dysgu rhagor am y sgiliau sydd eu hangen i ymgeisio i brifysgolion gorau’r DU.

14
Hyd
Cydweithwyr yn eistedd gyda’i gilydd

Rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe yn mwynhau dathliad dwbl

Mae rhaglen arloesol o gymorth cyflogadwyedd sy’n cael ei rhedeg gan Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu dwy garreg filltir arwyddocaol – mae newydd gynnig cymorth i’w 10,000fed cleient ac mae’n dathlu ei phumed blwyddyn lwyddiannus o weithredu.

13
Hyd
Myfyriwr mewn gweithdy

O’r Bont i AU!

Mae hi bob amser yn wych clywed straeon dilyniant ar draws y Coleg ac mae’r stori hon yn fendigedig!

Yn ôl yn 2017, roedd Emma Hill mewn perygl o fod yn NEET. Ymunodd hi â’n rhaglen y Bont tra roedd hi’n meddwl am lwybr gyrfa i’w ddilyn. Ar ôl cwblhau cwrs y Bont gyda phroffil DM, aeth hi ymlaen i’r cwrs L2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yna i’r cwrs L2 Technolegau Peirianneg.

13
Hyd
Novus Gŵyr yn sicrhau contract Dysgu a Sgiliau ar gyfer HMP Parc

Novus Gŵyr yn sicrhau contract Dysgu a Sgiliau ar gyfer HMP Parc

Mae partneriaeth rhwng Novus a Choleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn contract gan HMPPS Cymru i gyflwyno rhaglenni Dysgu a Sgiliau yn HMP&YOI Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed