Newyddion a Digwyddiadau

28
Ebr
Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Mae myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn defnyddio technoleg i gadw i fyny â’u hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo.

21
Ebr
Virtual rowing raises money for Kenya

Rhwyfo rhithwir yn codi arian ar gyfer Cenia

Mae darlithydd Coleg Gŵyr Abertawe, Cat Wilkes, yn treulio rhywfaint o’i hamser yn ystod y cyfyngiadau symud yn codi arian ar gyfer Prosiect Addysg Gymunedol Cenia (PAGC).

Nod PAGC, a sefydlwyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn 2003, yw cefnogi cymuned Madungu trwy wella mynediad i addysg, sgiliau, incwm a chyflogadwyedd.

14
Ebr
Pennaeth, Mark Jones

Negeseuon wedi'u diweddaru i'n myfyrwyr a rhieni/gwarcheidwaid

Neges i fyfyrwyr

Mae’n bythefnos ers i mi ysgrifennu atoch chi ddiwethaf ac roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhoi’r diweddaraf i chi nid yn unig ar sut mae’r Coleg yn parhau i weithredu, ond hefyd i roi fy nghyngor gorau i chi yn ystod y cyfnod heriol hwn. Ond cyn i mi wneud hynny, hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi.

14
Ebr
Ymtaeb i COVID: Coleg Gŵyr Abertawe yn atgyfnerthu cymorth ar draws ei gymuned

Ymtaeb i COVID: Coleg Gŵyr Abertawe yn atgyfnerthu cymorth ar draws ei gymuned

Gan fod addysgu wyneb yn wyneb wedi’i atal oherwydd coronafeirws, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio ei amrywiaeth eang o dechnegau ac arbenigedd dysgu o bell ac ar-lein i barhau i gyflawni ei genhadaeth - sef helpu myfyrwyr i gyrraedd eu cam addysgol neu gyflogaeth nesaf.

09
Ebr
Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Ym mis Mawrth, aeth grŵp o 25 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar daith lwyddiannus i America.

Roedd y myfyrwyr, o gyrsiau Safon UG a Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Hanes, wedi ymweld â thirnodau addysgol a diwylliannol yn Ninas Efrog Newydd a Washington DC.

08
Ebr

Myfyrwyr Cwmni Actio yn derbyn cynigion gan ysgolion drama uchel eu bria school offers for Acting Company students

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs y Cwmni Actio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cynigion i rai o ysgolion drama arbenigol gorau’r DU.

Yn eu plith mae Annalise Williamson ac Ethan Thomas. Mae’n ymddangos eu bod yn barod ar gyfer y dasg ddymunol o ddewis pa ysgol nodedig i symud ymlaen iddi.

06
Ebr
Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle mewn prifysgol fawreddog yn America.

Mae Bethany Wisdom, sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch Hanes, Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg ac yn dilyn rhaglen HE+ y Coleg, wedi cael cynnig lle i astudio’r celfyddydau breiniol yng Ngholeg Bryn Mawr ym Mhensylfania.

25
Maw
Coleg yn dathlu medalwyr

Coleg yn dathlu medalwyr

Mae 23 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau fel rhan o’r set ddiweddar o ddigwyddiadau CystadleuaethSgiliauCymru.

10
Maw
Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Yn ddiweddar clywodd grŵp o ddysgwyr Hanes U2 dystiolaeth gan oroeswr yr Holocost, Eva Clarke BEM, fel rhan o ymweliad a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost (HET).

06
Maw
Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Olympiad Bioleg Prydain (OBP) yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr wedi cael canlyniadau gwych, ac roedd un - Rebecca Thompson – wedi ennill medal Arian ac roedd un arall - Edan Reid – wedi ennill medal Efydd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed