Newyddion a Digwyddiadau

14
Meh
Level 2 Make-up Student Kaitlyn for Salon Cymru

Llongyfarchiadau i Kaitlyn am lwyddiant Salon Cymru

Mae’r fyfyrwraig harddwch Kaitlyn Hole, sy’n astudio’r cwrs rhan-amser Tystysgrif mewn Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru (categori Lefel 2 Colur).

21
Ebr

Merched Cymru yn Gwneud Hanes yng Nghampau Chwaraeon Colegau’r DU

Cyrhaeddodd myfyrwyr colegau addysg bellach Cymru uchelfannau newydd gan dorri recordiau chwaraeon tîm merched ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Chwaraeon yr AoC dros y penwythnos diwethaf yn Newcastle.

07
Ebr

Coleg Gŵyr Abertawe am benodi aelod Bwrdd newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol amser llawn a rhan-amser ar ddau brif safle a dau safle llai yn Abertawe a Gorseinon. Mae myfyrwyr yn cael lefelau uchel o lwyddiant academaidd, gyda dros 900 o fyfyrwyr yn symud ymlaen i'r brifysgol bob blwyddyn, gan gynnwys, yn 2014, naw i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

12
Ion

Cewri diwydiant i gynorthwyo myfyrwyr gyda phrosiect peirianneg

Mae myfyrwyr Technoleg Ddigidol ar fin elwa ar y cysylltiadau parhaus y mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi’u creu â’r cewri gweithgynhyrchu Tongfang Global (THTF).

05
Ion

Coleg yn cael ei enwebu am wobr tennis

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr gan Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA) Cymru.

04
Ion

Myfyrwyr yn cael blas ar fyd tecstilau

Bu criw o fyfyrwyr Celf a Dylunio, Llwyn y Bryn yn ddigon ffodus i gael ymweld â melin wlân Melin Tregwynt mewn rhan anghysbell o arfordir Sir Benfro. Trefnwyd y daith gan Anna Davies, Hyrwyddwr Dwyieithrwydd a Lucy Turtle, Swyddog Mentergarwch Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r felin wedi bod yn nheulu Amanda ac Eifion Griffiths ers 1912 ac mae’n cyflogi dros 30 o bobl.

04
Ion

Sesiynau blasu Cymraeg yn y brifysgol

Yn dilyn cais llwyddiannus Coleg Gŵyr Abertawe am arian prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, trefnwyd diwrnod blasu i'r myfyrwyr hynny a hoffai ddilyn gyrfa ym maes nyrsio neu fydwreigiaeth.

11
Rhag

Rory yn cyrraedd y rhestr fer

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yw’r cyntaf o sefydliad addysgol yng Nghymru i gael ei roi ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth Economegydd Ifanc y Flwyddyn Cymdeithas Frenhinol Economeg.

Cafodd Rory Daniels, myfyriwr-lywodraethwr sy’n astudio Safon Uwch ar gampws Gorseinon, ei roi ar y rhestr fer derfynol o 20 a gafodd eu dewis allan o 2000 o gystadleuwyr.

10
Rhag

Cynllun cysgodi yn arwain at brofiad gwaith i fyfyriwr

Diolch i gynllun Llywodraeth Cymru o’r enw Cysgodi Entrepreneuraidd, mae’r myfyriwr Kieren Palfrey o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd ei gamau cyntaf i yrfa mewn marchnata.

Mae Cysgodi Entrepreneuraidd yn rhoi cyfle i bobl ifanc weithio ochr yn ochr ag entrepreneur go iawn a chael profiad uniongyrchol o’r hyn sydd ynghlwm â rhedeg busnes.

07
Rhag

Myfyrwyr y coleg yn rhagori yn y Penwythnos Dechrau Busnes

Roedd myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio'n eithriadol o dda yn y digwyddiad diweddar 'Penwythnos Dechrau Busnes' a gynhaliwyd yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed