Newyddion a Digwyddiadau

03
Rhag

Llwyddiant cenedlaethol i fyfyrwyr pêl-rwyd

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae tîm pêl-rwyd sy’n cynnwys myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu llwyddiant cenedlaethol ar ôl cymryd rhan yng nghystadlaethau Pêl-rwyd yr Urdd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

03
Rhag

Cyhoeddi myfyrwyr ysgoloriaeth chwaraeon 2015 / 2016

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill ysgoloriaethau chwaraeon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015/2016.

Y myfyrwyr yw:

26
Tach

Lansio bwrsariaeth newydd i entrepreneuriaid

Mae cronfa newydd i helpu darpar entrepreneuriaid i droi eu syniadau yn realiti wedi cael ei lansio yn Abertawe.

Mae Cronfa Hadau Abertawe (Swansea Seed Fund) wedi cael ei sefydlu i feithrin pobl ifanc 16-25 oed wrth iddynt ddatblygu eu syniadau o'r camau cynnar hyd at - o bosib - ddechrau busnes llwyddiannus.

24
Tach

Myfyrwyr GCS Training yn ennill Gwobrau CMI

Mae dau fyfyriwr o GCS Training - braich hyfforddi busnes Coleg Gŵyr Abertawe - wedi ennill y gwobrau uchaf yn y digwyddiad o fri Gwobrau Rhagoriaeth y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) yng Nghaerdydd.

Doedd y beirniaid ddim yn gallu gwahanu llwyddiannau Luke Godrich a Robert Ellis felly cafodd y teitl Myfyriwr Rheolaeth Rhagorol 2015 ei ddyfarnu i'r ddau ohonyn nhw.

23
Tach

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio Aur ac Arian!

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yn y Sioe Sgiliau Find a Future a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr NEC yn Birmingham.

20
Tach

Y coleg yn dathlu llwyddiant ar y maes chwaraeon

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau llwyddiant mawr yn ystod Pencampwriaethau Colegau Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar.

19
Tach

Wythnos Menter Fyd-eang 2015 – Gwnewch Iddo Ddigwydd!

Mae staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Menter Fyd-eang gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Dechreuodd yr wythnos gyda sesiwn ‘Cymryd Rhan’, lle gosodwyd nifer o heriau i’r myfyrwyr gan gynnwys ‘Dychmygu’ch Dyfodol’ a ‘Dyfalu’r Cynnyrch’ yng nghwmni dau entrepreneur lleol – y gantores Ayesha Jeffries a Ben Clifford o Surfability.

16
Tach

Cydnabyddiaeth Frenhinol i ddisgyblion Glan-y-Môr

Cafodd disgyblion Ysgol Glan-y-Môr Charlie Hall, Lewis Ellar a Bradley Webb eu trin fel un o'r teulu brenhinol yr wythnos ddiwethaf pan gawson nhw wahoddiad i dderbyniad ym Mhalas Buckingham yng nghwmni Ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog.

16
Tach

Sue Poole wedi'i henwi'n Addysgwr Menter y flwyddyn IOEE

Mae Sue Poole o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei henwi'n Addysgwr Menter y Flwyddyn IOEE yn dilyn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Nhŷ'r Arglwyddi.

09
Tach

Ail fyfyriwr yn camu i’r llwyfan ar gyfer Frantic Assembly

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyriwr y Celfyddydau Perfformio o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ddewis i gymryd rhan mewn perfformiad arddangos gyda’r cwmni theatr arobryn Frantic Assembly.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed