Newyddion a Digwyddiadau

18
Ion
Diwrnod blasu nyrsio a bydwragedd

Diwrnod blasu nyrsio a bydwragedd

Yn dilyn llwyddiant y coleg wrth ennill arian prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bu myfyrwyr â diddordeb mewn astudio nyrsio, bydwreigiaeth a gwaith cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu mynychu diwrnod blasu ym Mhrifysgol Abertawe.

16
Ion
Coleg yn lansio prosiect codi sbwriel

Coleg yn lansio prosiect codi sbwriel

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn torchi eu llewys ac yn gwisgo menig a siacedi gwelededd uchel wrth iddynt ddechrau menter newydd i godi sbwriel o amgylch campws Gorseinon.

Mae’r prosiect cymunedol hwn yn cael ei lywio gan y Cyngh Kelly Roberts, cyn-fyfyriwr yn y Coleg, a’r Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol Jenny Hill.

21
Rhag
Myfyrwyr rhyngwladol yn teithio o gwmpas adeg y Nadolig

Myfyrwyr rhyngwladol yn teithio o gwmpas adeg y Nadolig

Yn y cyfnod prysur cyn y Nadolig, mae ein Myfyrwyr Rhyngwladol wedi bod yn teithio o gwmpas – a mynd i hwyl yr ŵyl.

Yn gyntaf, aethon nhw i Gaerfaddon lle roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig cyn galw heibio i farchnad Nadolig drawiadol y ddinas a’r Royal Crescent hanesyddol.

21
Rhag

Cyfweliadau Rhydgrawnt ar gyfer 30 o fyfyrwyr

Mae 30 o’r 43 o fyfyrwyr sy’n dilyn y Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi llwyddo i gael cyfweliad yn Rhydychen neu Gaergrawnt.

19
Rhag
Staff gafodd eu cydnabod yn y Gwobrau Gwasanaeth Hir

Staff gafodd eu cydnabod yn y Gwobrau Gwasanaeth Hir

Cafodd dros 100 o aelodau staff o Goleg Gŵyr Abertawe eu gwahodd i ddathliad arbennig yn Stadiwm Liberty.

Sefydlwyd y Gwobrau Gwasanaeth Hir cyntaf erioed i gydnabod a diolch i'r aelodau staff hynny sydd wedi bod yn gweithio yn y Coleg am fwy nag 20 mlynedd.

14
Rhag

Tîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol yn bencampwyr Ability Counts

Mae tîm pêl-droed Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei goroni’n Bencampwyr Ability Counts Cymru Cymdeithas y Colegau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Ar ôl mynd trwodd heb gael eu curo, roedden nhw wedi trechu Coleg Sir Gâr 3-0 yn y rownd gyn-derfynol a Choleg Caerdydd a’r Fro 1-0 yn y rownd derfynol gyffrous.

12
Rhag
Myfyrwyr mathemateg ar eu ffordd i Lundain

Myfyrwyr mathemateg ar eu ffordd i Lundain

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal rhagbrawf Gorllewin Cymru yr Her Fathemateg Uwch.

Roedd tîm y Coleg – Han Xuanyan, Fuhao Song, Jiachen Liang, Xiyu Zhang – wedi ennill y rhagbrawf sy’n golygu eu bod yn cymhwyso ar gyfer y rowndiau terfynol cenedlaethol yn Llundain ym mis Chwefror 2018. Yno, byddan nhw’n cystadlu yn erbyn mwy na 70 o dimau ledled y DU.

07
Rhag

Cyfleoedd cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr TG

Cyn bo hir bydd cyfle gan fyfyrwyr TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â hyfforddiant realistig yn y gweithle, diolch i bartneriaeth newydd â'r rhaglen gyflogadwyedd fyd-eang Galaxias Tech.

07
Rhag

Stori llwyddiant sgiliau ar gyfer diwydiant

Mae'r prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn ceisio datblygu lefel sgiliau unigolion cyflogedig, gan gynnwys cyfranogwyr hunangyflogedig sydd heb unrhyw gymwysterau ffurfiol a'r rhai sydd â chymwysterau hyd at a chan gynnwys Lefel 7.

06
Rhag
All Wrapped Up!

All Wrapped Up!

Mae myfyrwyr Lefel 3 Patisserie yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio, eisio ac addurno'r darn arddangos Nadoligaidd blynyddol.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed