Newyddion a Digwyddiadau

08
Hyd

Coleg yn ennill statws 'Aelod Cyswllt' gan y Gymdeithas Frenhinol

Yn ddiweddar mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Mae Cynllun Ysgolion a Cholegau Cyswllt y Gymdeithas Frenhinol yn rhwydwaith o athrawon brwdfrydig sy'n rhannu eu profiad er mwyn helpu i hyrwyddo rhagoriaeth ym maes addysgu gwyddoniaeth a mathemateg.

01
Hyd

Achrediad i’r tîm Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i gael ei staff Gwasanaethau Cyfrifiadurol wedi’u hachredu gan Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS), y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.

Daw hyn ar ôl asesiad diweddar o’r holl dechnegwyr a staff technegol o fewn yr adran.

01
Hyd

Syr Terry yn cefnogi partneriaeth unigryw sy'n mynd i'r afael a'r diffyg sgiliau digidol yn yr ardal

Mae Syr Terry Matthews wedi lleisio ei gefnogaeth i bartneriaeth newydd a sefydlwyd i fynd i'r afael â'r diffyg sgiliau digidol yn Ninas-Rhanbarth Bae Abertawe.

29
Medi

Gwybodaeth bwysig am gasglu tystysgrifau (BTEC, City & Guilds ac ati)

TYSTYSGRIFAU: BTEC / CITY & GUILDS / EAL / VTCT / CACHE / NCFE / IFS

Bydd tystysgrifau nifer o gyrff dyfarnu ar gael cyn bo hir i’w casglu o’r coleg (gweler diwedd yr hysbysiad hwn i gael manylion penodol). Bydd cerdyn yn cael ei bostio atoch sy’n rhoi manylion yr amserau casglu ac yn eich hysbysu o’r prosesau casglu. Bydd y cardiau yn darllen fel a ganlyn:

**

24
Medi

Rheolwr Menter ar restr fer i ennill gwobr fawreddog

Mae Rheolwr Addysg Fenter Coleg Gŵyr Abertawe, Sue Poole, wedi cael ei chynnwys ar restr fer i ennill gwobr fawreddog sy'n cydnabod ei harbenigedd a'i hymagwedd frwdfrydig at yr agenda menter cenedlaethol.

15
Medi

Cydweithredu i gryfhau gwasanaethau cleientiaid

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi prynu cyfranddaliadau yn un o’r prif gwmnïau hyfforddi a datblygu yng Nghymru, sy’n darparu hyfforddiant gwella busnes a rhaglenni ‘Six Sigma’ ledled gwledydd Prydain.

14
Medi

Y coleg yn croesawu partneriaeth arloesol â diwydiant

Mae myfyrwyr sy'n dilyn rhaglen Technoleg Ddigidol Coleg Gŵyr ar fin elwa ar nawdd a chyfleoedd cyflogaeth posibl ar ôl i'r adran greu cysylltiadau â chwmni byd-eang arloesol.

08
Medi

Dyfodol disglair i ddosbarth Technoleg Peirianneg 2015

Mae adran Technoleg Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe (Tycoch) wedi dathlu ei gohort BTEC Lefel 3 mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn.

18
Awst

Canlyniadau Safon Uwch / UG Coleg Gŵyr Abertawe 2015

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd pasio gyffredinol o 98% yn arholiadau Safon Uwch – sy’n uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru – gyda 1548 o gofrestriadau arholiadau ar wahân.

Roedd 81% ohonynt yn raddau uwch A*-C ac roedd 57% ohonynt yn raddau A*-B, y ddwy ganran yn gynnydd ar ganlyniadau 2014.

30
Gorff

'Collider' - arddangosfa 7 - 29 Awst

Mae ‘Collider’ yn arddangosfa sy’n dilyn rhaglen lwyddiannus Artistiaid Preswyl 2015 Coleg Gŵyr Abertawe.

Bydd yr arddangosfa’n dangos gwaith yr artistiaid dethol a gymerodd ran yn rhaglen Artistiaid Preswyl eleni – Jason a Becky a Gareth Southwell.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed