Newyddion a Digwyddiadau

27
Gorff

System Adnoddau Dynol arloesol yn ennill gwobr genedlaethol

Mae system adnoddau dynol arloesol sydd wedi arbed amser ac arian i Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig gan HR Magazine.

21
Gorff

Ysgoloriaeth i'r myfyriwr Mynediad Felix

Mae'r myfyriwr Mynediad i'r Gyfraith Felix Green yn dathlu ar ôl iddo gael cynnig amodol i astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe ac Ysgoloriaeth Cymhelliant o £1,500 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn gyn ddisgybl Ysgol Gyfun Gŵyr, cafodd Felix yr ysgoloriaeth gan ei fod yn bwriadu astudio gradd yn y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg.

10
Gorff

Cystadleuaeth peirianneg yn arwain at swydd i Stefano

Mae ennill cystadleuaeth peirianneg wedi talu ar ei ganfed i’r myfyriwr Stefano Amoruso o Goleg Gŵyr Abertawe ar ôl i un o’r beirniaid gynnig prentisiaeth iddo.

25
Meh

Myfyrwyr yn perfformio trasiedi Roegaidd - yn Gymraeg

Fel rhan o'u hwythnosau olaf o ddosbarthiadau cyn gwyliau'r haf, cafodd myfyrwyr Drama Lefel UG o Goleg Gŵyr Abertawe gyfle i baratoi cynhyrchiad dwyieithog o ddrama Sophocles, Electra.

25
Meh

Prentis yn ennill gwobr o fri

Mae prentis Electroneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobr o fri gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).

Mae Thomas Eynon, prentis gyda Zeta Alarms Systems, wedi ennill Gwobr Rhwydwaith Lleol IET, sy'n ceisio 'gwobrwyo rhagoriaeth' myfyrwyr.

19
Meh

Gwobrau 2015 yn cydnabod llwyddiant rhagorol ein myfyrwyr

Mae myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu yn seremoni Gwobrau Blynyddol 2015 Coleg Gŵyr Abertawe.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno yn Stadiwm Liberty, gyda'r myfyrwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd coleg, o gelf, chwaraeon a pheirianneg i fenter, ieithoedd a lletygarwch.

18
Meh

Laura yn newid ei bywyd trwy ddysgu

Mae merch 21 oed o Abertawe sy'n dweud bod dysgu 'wedi achub ei bywyd' wedi ennill gwobr o fri.
Cyflwynwyd Gwobr Addysg Oedolion i Ddysgwyr Ifanc i un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, Laura John o Townhill, yn y seremoni Gwobrau Ysbrydoli! yn ddiweddar fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion 2015.

08
Meh

Tîm Prosiect Enduro yn wynebu prawf dycnwch

Mae'r tîm y tu ôl i Brosiect Enduro – dylunwyr a chynhyrchwyr y prototeip o'r beiciau mynydd lawr llethr pedair olwyn arbenigol - yn wynebu un o'u heriau mwyaf.

Yn dechrau am 12pm ar 17 Mehefin yn Antur Stiniog, Eryri, byddant yn gwneud ymgais i gael record byd newydd am feicio i lawr y nifer fwyaf o fetrau fertigol mewn 24 awr.

05
Meh

Myfyrwyr gwyddoniaeth yn ennill Gwobr Aur CREST

Mae dau grŵp o fyfyrwyr Gwyddoniaeth Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill y wobr lefel uchaf - Gwobr Aur CREST - gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain am eu gwaith gyda chwmnïau lleol.

02
Meh

Myfyrwyr chwaraeon yn dathlu blwyddyn fuddugol

Mae myfyrwyr chwaraeon o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu blwyddyn eithriadol arall yn eu seremoni wobrwyo flynyddol.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed