adult learners week

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gael dathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gydag ystod eang o weithdai creadigol yn cael eu cynnig yng Nghampws Llwyn y Bryn.

Bydd y gweithdai’n amrywio o arlunio a ffotograffiaeth i argraffu sgrîn a darlunio ffasiwn. Bydd y gweithdai’n addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd â phrofiad cyfyngedig o gelf a dylunio.

Mae pob gweithdy am ddim ac yn agored i’r rhai sydd yn 18+, a byddant yn cael eu cynnal yng Nghampws Llwyn y Bryn, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Category

Arts, Crafts and Photography

Adult Learners' Week 2019

Gower College Swansea is delighted to be celebrating this year’s Adult Learners’ Week with a series of creative workshops on offer at our Llwyn y Bryn Campus.

The workshops range from drawing and photography, to screen printing and fashion illustration. They are suitable for beginners or those with limited experience of art and design.

All workshops are free and open to those aged 18 and over and will be delivered at our Llwyn y Bryn Campus, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Category

Arts, Crafts and Photography

Byddwch yn greadigol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2018!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o ddathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gyda chyfres o weithdai creadigol sydd ar gael ar Gampws Llwyn y Bryn.

Mae’r gweithdai yn amrywio o luniadu a ffotograffiaeth, i sgrin-brintio a darlunio ffasiwn. Maen nhw’n addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd heb lawer o brofiad o gelf a dylunio.

Mae’r holl weithdai yn rhad ac am ddim ac ar agor i’r rhai sy’n 18 oed neu hŷn. Byddan nhw’n cael eu cynnal ar Gampws Llwyn y Bryn, 77 Heol Walter, Uplands, SA1 4QA.

 

Gweithdy 1: Bywluniadu

Category

Arts, Crafts and Photography

Get creative for Adult Learners’ Week 2018!

Gower College Swansea is delighted to be celebrating this year’s Adult Learners’ Week with a series of creative workshops on offer at our Llwyn y Bryn Campus.

The workshops range from drawing and photography, to screen printing and fashion illustration. They are suitable for beginners or those with limited experience of art and design.

All workshops are free and open to those aged 18 and over and will be delivered at our Llwyn y Bryn Campus, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Workshop 1: Life Drawing

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to RSS - adult learners week