awards

Enwebiad gwobr am broses arbed papur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Di-bapur y Sector Cyhoeddus 2020.

Mae’r Coleg wedi cyrraedd rhestr fer y categori Prosesau am ei waith yn lleihau’r gwaith papur sy’n gysylltiedig â’i ddatgeliadau iechyd myfyrwyr a’i weithdrefnau cynlluniau gofal.

Yn hanesyddol, ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, gofynnwyd i bob myfyriwr lenwi ffurflen feddygol ar bapur lle maen nhw’n hysbysu’r Coleg o unrhyw gyflyrau meddygol neu iechyd a allai effeithio arnynt wrth astudio.

Award nomination for paper-saving process

Gower College Swansea has been shortlisted in the Public Sector Paperless Awards 2020.

The College has been shortlisted in the Processes category for its work in reducing the paperwork involved in its student health disclosures and care plans procedures.

Historically, at the start of every academic year, all students were asked to complete a paper based medical form on which they inform the College of any medical or health conditions that may affect them whilst studying.

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

Category

Catering and Hospitality

Former student named VQ Intermediate Learner of the Year 2019

Former Gower College Swansea student Collette Gorvett has been named Intermediate Learner of the Year at the VQ Awards 2019.

Collette, who now works at The Ritz in London, joined Gower College Swansea in 2015 to study the Level 1 Diploma in Professional Cookery before progressing through to Level 3 Diploma in Advanced Professional Cookery, Kitchen and Larder.

Category

Catering and Hospitality

Coleg yn cael ei ystyried am wobr Ddi-bapur

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Di-bapur y Sector Cyhoeddus 2019…

Mae’r tîm Technoleg Gwybodaeth a Dysgu, sy’n cefnogi’r defnydd o dechnolegau ac arloesi digidol ar draws y Coleg, wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Cymhwysiad / Prosiect Digidol Gorau ar Raddfa Fach am ddatblygu e-lofnodion ar gyfer cytundebau tocynnau bws a chyllid myfyrwyr.

“Diben y prosiect oedd creu ateb pwrpasol mewnol ar gyfer integreiddio llofnodion electronig ym mhrosesau a gweithdrefnau’r Coleg,” dywedodd yr Arweinydd Tîm TGD Kate Pearce.

College in the running for Paperless award

Gower College Swansea has been shortlisted in the 2019 Public Sector Paperless Awards.

The Information Learning Technology team, which supports the use of digital technologies and innovations throughout the College, has been named as a finalist in the Best Small Scale Digital Application / Project category for their development of e-signatures for student funding and bus pass agreements.

Pages

Subscribe to RSS - awards