Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Diweddariadau pwysig i fyfyrwyr a staff Tycoch

Cliciwch yma i gael manylion y gwasanaeth parcio a theithio am ddim, ystafelloedd dosbarth, arlwyo ac ati

Nosweithiau agored i ddod

Gorseinon: 16 Ionawr 2017 (5.30pm - 7.30pm)

Tycoch: 23 Ionawr 2017  (5.30pm - 7.30pm)

Llwyn y Bryn stiwdios agored: 7 Mawrth 2017 (1.30pm - 7.30pm)

Mae angen prentisiaid arnom!

Mae llawer o’n salonau hefyd yn bwriadu cyflogi hyfforddeion trin gwallt – ffoniwch ni heddiw ar 01792 284155 os oes diddordeb gennych. 

Coleg Gŵyr Abertawe – Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Rydym wedi ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig..

Darllen rhagor...

Y Gronfa Ddoniau

Mae'r Gronfa Ddoniau yn gyfleuster addysg arloesol i ddysgwyr 16 oed sy'n arbenigo mewn technolegau meddygaeth, iechyd a gwyddoniaeth.

Gwybod rhagor...

Hoffech chi roi cartref i fyfyrwyr Rhyngwladol?

Eisiau ennill arian ychwanegol?

Mae angen pobl / teuluoedd lleol arnom i gynnig llety a phrydau bwyd i fyfyrwyr Rhyngwladol 16 oed a hŷn

Darllen rhagor...

Diploma Sylfaen Celf a Dylunio

Dim ffioedd!

Cyfleoedd dilyniant ardderchog

Amser llawn neu ran-amser

Cyfraddau pasio rhagorol!

50% o'n myfyrwyr yn cael graddau Rhagoriaeth

...Mwy na dwbl y cyfartaledd cenedlaethol!

Darllen rhagor...

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}