Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Nosweithiau agored i ddod

Gorseinon: 6 Mawrth 2017 (5.30pm - 7.30pm)

Llwyn y Bryn stiwdios agored: 7 Mawrth 2017 (5pm - 7pm)

Tycoch: 13 Mawrth 2017  (5.30pm - 7.30pm)

Diweddariadau pwysig i fyfyrwyr a staff Tycoch

Cliciwch yma i gael manylion y gwasanaeth parcio a theithio am ddim, ystafelloedd dosbarth, arlwyo ac ati

At sylw cyflogwyr!

Gallai’ch busnes elwa os ydych yn cofrestru prentis yn ystod Mawrth 2017

Telerau ac amodau yn gymwys

Llongyfarchiadau i Raglen y Bont

Mae wedi cael ei henwebu am wobr Addysg Bellach TES am yr ail flwyddyn yn olynol

(categori ‘Menter Dysgu ac Addysgu Orau’)

Darllen rhagor

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}