Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

At sylw cyflogwyr!

Gallai’ch busnes elwa os ydych yn cofrestru prentis yn ystod Mawrth 2017

Telerau ac amodau yn gymwys

Diweddariadau pwysig i fyfyrwyr a staff Tycoch

Cliciwch yma i gael manylion y gwasanaeth parcio a theithio am ddim, ystafelloedd dosbarth, arlwyo ac ati

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}