Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae angen prentisiaid arnom!

Mae llawer o’n salonau hefyd yn bwriadu cyflogi hyfforddeion trin gwallt – ffoniwch ni heddiw ar 01792 284155 os oes diddordeb gennych. 

Cofrestrwch nawr...

Cyrsiau Rhan-amser 2016/17

Gallwch lawrlwytho'r prosbectws newydd yma

Gwybod rhagor am gofrestru rhan-amser 

Digital Skills Training

At sylw cyflogwyr!

Cofrestrwch i gymryd prentis a gallech chi gael hyfforddiant AM DDIM

Telerau ac amodau yn gymwys

Coleg Gŵyr Abertawe – Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Rydym wedi ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig..

Darllen rhagor...

Ein Campysau

 

Y Gronfa Ddoniau

Mae'r Gronfa Ddoniau yn gyfleuster addysg arloesol i ddysgwyr 16 oed sy'n arbenigo mewn technolegau meddygaeth, iechyd a gwyddoniaeth.

Gwybod rhagor...

Hoffech chi roi cartref i fyfyrwyr Rhyngwladol?

Eisiau ennill arian ychwanegol?

Mae angen pobl / teuluoedd lleol arnom i gynnig llety a phrydau bwyd i fyfyrwyr Rhyngwladol 16 oed a hŷn

Darllen rhagor..

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}