Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Diddordeb mewn cwrs rhan-amser?

Dewch i'n noson agored ar 5 Gorffennaf - Campws Tycoch

(5.30pm - 7.30pm)

Lawrlwythwch y prosbectws newydd

Hoffech chi gynnig llety i fyfyrwyr rhyngwladol?

Hoffem glywed gan bobl newydd a allai gynnig llety Homestay a phrydau bwyd i fyfyrwyr amser llawn 16 oed a hŷn.

Rhagor o fanylion am Homestay

 

 

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}