Chwiliwch am Gwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Cynigiwn dros 40 o Safonau Uwch a 30 o bynciau galwedigaethol... mae lleoedd ar gael o hyd ar rai cyrsiau ar gyfer mis Medi 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch ni ar 01792 284000

Mae angen prentisiaid arnom!

Mae llawer o’n salonau hefyd yn bwriadu cyflogi hyfforddeion trin gwallt – ffoniwch ni heddiw ar 01792 284155 os oes diddordeb gennych. 

Dyn ni byth yn gorffen dysgu...

Gallwch lawrlwytho'r prosbectws newydd yma

Gwybod rhagor am gofrestru rhan-amser 

Coleg Gŵyr Abertawe – Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Rydym wedi ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig..

Darllen rhagor...

Y Gronfa Ddoniau

Mae'r Gronfa Ddoniau yn gyfleuster addysg arloesol i ddysgwyr 16 oed sy'n arbenigo mewn technolegau meddygaeth, iechyd a gwyddoniaeth.

Gwybod rhagor...

Hoffech chi roi cartref i fyfyrwyr Rhyngwladol?

Eisiau ennill arian ychwanegol?

Mae angen pobl / teuluoedd lleol arnom i gynnig llety a phrydau bwyd i fyfyrwyr Rhyngwladol 16 oed a hŷn

Darllen rhagor...

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Negeseuon Trydar Diweddaraf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cyfleusterau sydd ar agor i’r cyhoedd

{mwy na choleg}