Newyddion a Digwyddiadau

13
Ion
Coleg ar restr fer ar gyfer pedair gwobr AB TES

Coleg ar restr fer ar gyfer pedair gwobr AB TES

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrau clodfawr AB TES 2020.

Mae’r gwobrau yn gyfle i ddathlu ymroddiad ac arbenigedd pobl a thimau sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i wella sgiliau pobl ifanc ac oedolion sy’n ddysgwyr.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categorïau canlynol:

20
Rhag
Coleg yn lansio Academi Addysgu

Coleg yn lansio Academi Addysgu

Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai bod yn rhan o dîm arobryn, yn dysgu mewn Coleg addysg bellach sy’n flaenllaw yn y sector?

19
Rhag
 Dyddiadau cau Nadolig 2019

Dyddiadau cau Nadolig 2019

Bydd y Coleg ar gau o 1pm, Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 ac yn ailagor ar 8.30am, Dydd Llun 6 Ionawr 2020.

Bydd ein Canolfan Chwaraeon Tycoch ar gau o Ddydd Nadolig, Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019 ac yn ailagor Dydd Iau 2 Ionawr 2020.

17
Rhag
Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn Her Mathemateg Uwch UKMT, cystadleuaeth dewis lluosog 90 munud ar gyfer dysgwyr o bob rhan o’r DU.

Mae’r Her yn annog rhesymu mathemategol, manylder meddwl a rhuglder wrth ddefnyddio technegau mathemategol sylfaenol i ddatrys problemau diddorol.

13
Rhag
Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Perfformiad Nadoligaidd yn cloi blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio a’r Celfyddydau Cynhyrchu yn y Theatr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi gorffen blwyddyn lwyddiannus arall gyda pherfformiad Nadoligaidd o Beauty and the Beast Disney.

10
Rhag
Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Digwyddiad Coleg ‘wedi’i gymeradwyo’n uchel’ mewn seremoni gwobrau cenedlaethol

Mae digwyddiad Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, a drefnir gan y tîm Marchnata mewnol, wedi cael ei gymeradwyo’n uchel yng Ngwobrau mawreddog Rhwydwaith Marchnata Colegau / FE First am Ragoriaeth Marchnata.

26
Tach
Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Mae prentisiaid ifanc a myfyrwyr galwedigaethol gorau’r DU wedi cael eu henwi yn Rhif 1 y genedl mewn seremoni ddisglair yn Birmingham.

WorldSkills UK LIVE, a ddenodd fwy nag 80,000 o bobl ifanc i’r NEC, oedd cyd-destun Rownd Derfynol Genedlaethol Cystadlaethau WorldSkills UK a welodd fwy na 500 o bobl ifanc yn cystadlu mewn dros 70 o ddisgyblaethau gwahanol. 

26
Tach
Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Mae preswylwyr cartref gofal yn Abertawe wedi mwynhau cyfres o weithdai canu dwyieithog o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Ffa-la-la a Choleg Gŵyr Abertawe.

15
Tach
Wythnos Enfys y Coleg yn dathlu cynwysoldeb unigolion LGBTQ+

Wythnos Enfys y Coleg yn dathlu cynwysoldeb unigolion LGBTQ+

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi lansio eu Hwythnos Enfys gyntaf erioed gyda’r dyfarnwr rhyngwladol rygbi’r undeb o Gymru Nigel Owens, MBE.

Bwriad Wythnos Enfys CGA yw codi ymwybyddiaeth o faterion LGBTQ+ a dathlu cynwysoldeb ac amgylchedd diogel a chefnogol y Coleg.

15
Tach
Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed