Newyddion a Digwyddiadau

16
Gorff
Hwyl fawr i ddosbarth Rhyngwladol 2019

Hwyl fawr i ddosbarth Rhyngwladol 2019

Yn ddiweddar aeth rhai o’n myfyrwyr rhyngwladol Safon Uwch i ginio graddio ym Mhlas Sgeti cyn gadael.

Roedd y cinio’n dathlu cyfnod y myfyrwyr yn y Coleg ac roedd yr holl westeion wedi mwynhau pryd o fwyd Prydeinig traddodiadol.

11
Gorff
Medalau Eisteddfod yr Urdd

Medalau Eisteddfod yr Urdd

Eleni, roedd ein myfyrwyr Celf Rhyngwladol wedi ennill nifer o wobrau Eisteddfod yr Urdd ar draws gwahanol gyfryngau.

Yn y rhagbrawf rhanbarthol, enillodd Bella, myfyriwr o Gorea, y wobr gyntaf yn y categorïau Graffeg Gyfrifiadurol a Graffeg mewn Ffotograffiaeth.

11
Gorff
Adeilad hanesyddol Plas Sgeti i elwa ar gynlluniau adnewyddu newydd sbon

Adeilad hanesyddol Plas Sgeti i elwa ar gynlluniau adnewyddu newydd sbon

Mae Plas Sgeti Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cael ei hadnewyddu o dan gynlluniau datblygu arfaethedig newydd.

Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II, sydd wedi’i leoli ar diroedd hardd ger Parc Singleton, yn cael ei ail-leoli fel Ysgol Fusnes, yn gartref i amrywiaeth eang o gyrsiau proffesiynol yn ogystal â chymwysterau lefel uwch a phrentisiaethau gradd.

09
Gorff
Diwrnod iechyd a lles 2019

Diwrnod iechyd a lles 2019

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵr Abertawe wedi cynnal ei ail Ddiwrnod Iechyd a Lles blynyddol ar Gampws Tycoch.

Roedd dros 400 o aelodau o staff wedi mwynhau’r gweithgareddau rhad ac am ddim oedd yn cynnwys ioga, swingball, pêl-fasged chwyddadwy, teithiau cerdded tywys, tai chi, garddio, gwers dawns â thema Greatest Showman, canu a sesiynau tylino corff ymlaciol.

03
Gorff
Eich Coleg, Eich Dyfodol, Ein Gwarant

Eich Coleg, Eich Dyfodol, Ein Gwarant

Mark Jones, pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe yn esbonio sut mae'r Coleg yn cynllunio i helpu myfyrwyr i greu llwybr dilyniant clir ar gyfer eu dyfodol.

28
Meh
Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu blwyddyn chwaraeon lwyddiannus arall gyda seremoni wobrwyo arbennig ar Gampws Tycoch.

26
Meh
Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Mae ein myfyrwyr rhagorol wedi cael eu hanrhydeddu unwaith eto, yn seremoni Gwobrau Blynyddol Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe 2019.

Cynhaliwyd y seremoni yn Stadiwm Liberty, gyda’r derbynwyr yn cynrychioli pob agwedd ar fywyd coleg o gyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol amser llawn i brentisiaid, dysgwyr AU a chleientiaid o raglenni cymorth cyflogadwyedd y Coleg.

19
Meh
Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Addysg Fyd-eang Ysgol Uwchradd Education First (EF).

Rhoddwyd y wobr i’r Coleg i gydnabod ei rôl wrth helpu nifer o’i fyfyrwyr i gyflawni canlyniadau Safon Uwch ardderchog a symud ymlaen i rai o brifysgolion mwyaf nodedig y byd.

19
Meh
Chwe gyrfa y gallech eu dechrau yn Abertawe nad oeddent yn bodoli 20 mlynedd yn ôl

Chwe gyrfa y gallech eu dechrau yn Abertawe nad oeddent yn bodoli 20 mlynedd yn ôl

Gyda thymor yr arholiadau ar y gweill, bydd myfyrwyr ar draws Abertawe siŵr o fod yn meddwl am yr hyn sy’n dod nesaf, a beth yw eu hopsiynau ar ôl yr arholiadau. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r sefyllfa o ran swyddi wedi newid yn sylweddol - yma i sôn am sut mae rhai o’r cyfleoedd newydd hyn yn edrych yw Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe.   

13
Meh
Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi codi swm sylweddol o arian dros y ddwy flynedd diwethaf - mae’r £11,000 a godwyd ganddynt wedi cael ei rhoi i Brosiect Addysg Gymunedol Kenya.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed