Newyddion a Digwyddiadau

19
Awst
Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 19 Awst

Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 19 Awst

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag prentisiaeth.

Os hoffech wneud cais am y rhain, cysylltwch â’r bobl isod.

18
Awst
Myfyrwyr yn dathlu llwyddiant canlyniadau

Myfyrwyr yn dathlu llwyddiant canlyniadau

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu set wych o ganlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol Lefel 3. 

16
Awst
Dathlu ar y cyd i fyfyrwyr AU y Coleg

Dathlu ar y cyd i fyfyrwyr AU y Coleg

Mae gan Lauren Pritchard ac Atlanta Coates, myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, ddau reswm gwych i ddathlu’r Haf hwn.

12
Awst
Certificate at Cambridge

Sylw anrhydeddus gan Gaergrawnt!

Mae Legolas, un o’n myfyrwyr rhyngwladol blwyddyn 1af, wedi derbyn sylw anrhydeddus gan Adran Gymdeithaseg Gaergrawnt am ei gyfraniad i’r gystadleuaeth ffotograffiaeth. Thema’r gystadleuaeth oedd Seicoleg Gwytnwch.

09
Awst
Group of students working together

Gwybodaeth am ganlyniadau haf 2022

Dyddiadau canlyniadau cyhoeddedig ar gyfer 2022:

Dydd Iau 18 Awst: Safon Uwch/UG a rhaglenni Lefel 3 CBAC, BTEC, UAL

Dydd Iau 25 Awst: TGAU a rhaglenni Lefel 1/2 CBAC, BTEC, UAL

25
Gorff

Cymorth wedi’i deilwra wrth galon cwricwlwm Coleg Gŵyr Abertawe

Wrth fynd i’r afael â chamsyniadau hen ffasiwn, fe wnaeth Mark Jones, pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, nodi sut a pham mae colegau wedi rhoi pwyslais ar wneud yn siŵr bod cymorth wedi’i deilwra ar gael i bob myfyriwr. 

14
Gorff
Staff play football darts

Diwrnod Lles 2022

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ei Ddiwrnod Lles blynyddol, lle cafodd staff y cyfle i fwynhau ystod eang o sesiynau gwahanol megis gweithdai, sesiynau ffitrwydd a dosbarthiadau ymlacio.

13
Gorff
Ethiopian Child

Dathlu artistiaid dawnus y Coleg

Mae rhai o ddysgwyr mwyaf talentog Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yng Ngwobr Celf y Pennaeth, menter newydd sydd ar agor i’r rhai sy’n astudio pynciau creadigol ar Gampws Gorseinon a Champws Llwyn y Bryn.

Enillodd y myfyriwr Sylfaen Celf a Dylunio, Karen Woods, wobr aur am ei darn pensil pastel meddylgar o’r enw Plentyn o Ethiopia.

13
Gorff
Graffeg "Da iawn i'n Cystadleuwyr Rownd Derfynol Cenedlaethol WorldSkills UK"

Saith o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol Worldskills UK

Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK a fydd yn cael ei cynnal fis Tachwedd, ac mae saith o'r rhain o Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda chriw o bobl ifanc dalentog.

12
Gorff
Enillwyr AD ar y llwyfan

Tîm Adnoddau Dynol y Coleg yn cipio tair gwobr fawr

Mae tîm Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill tair gwobr yn nigwyddiad nodedig Gwobrau AD Cymru 2022.

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar 8 Gorffennaf, enillodd y tîm y tlysau canlynol:

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed