Newyddion a Digwyddiadau

05
Rhag
Myfyrwyr yn eistedd mewn efelychydd rasio

Gwdihŵs CGA: Gosod y safon yn e-Chwaraeon y DU

Yn dathlu llwyddiant rhyfeddol ym myd gemau cystadleuol, mae tîm e-Chwaraeon clodfawr Coleg Gŵyr Abertawe – Gwdihŵs CGA - wedi cadarnhau eu hetifeddiaeth yn 2023 trwy orffen y flwyddyn ar frig Rhaniad y Gaeaf ym Mhencampwriaethau Myfyrwyr e-Chwaraeon Prydain.
04
Rhag

Grymuso Dysgu Gydol Oes: Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe yn Datgelu Gwefan Newydd

Mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (ALPS) yn falch o gyhoeddi lansiad ei gwefan newydd wedi’i chynllunio i fod yn hyb canolog i addysg oedolion yn yr ardal leol.
30
Tach

Coleg Gŵyr Abertawe yn Arwain y Ffordd gyda Phrentisiaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr unigryw

Daw Coleg Gŵyr Abertawe i’r amlwg unwaith eto fel sefydliad addysgol blaengar, wrth iddo lansio llwybr prentisiaeth newydd sbon mewn Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr (DCD), gan sefydlu ei hun fel y darparwr cyntaf a’r unig ddarparwr yng Nghymru sy’n cynnig y rhaglen arloesol hon.
24
Tach
Tarran, College Technician Rhys, and Faroz, smiling at the camera with their medals.

Myfyrwyr Peirianneg Electronig Coleg Gŵyr Abertawe yn disgleirio yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK

Mewn arddangosiad rhyfeddol o sgiliau ac ymroddiad, mae dau fyfyriwr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi sicrhau medalau yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK (WSUK) eleni. 
24
Tach

Rowndiau terfynol Gwobrau Beacon CyC 2023/24

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol ar gyfer un o Wobrau Beacon clodfawr Cymdeithas y Colegau ar gyfer Ehangu Cyfranogiad. Mae Gwobrau Beacon yn dathlu arferion gorau a mwyaf arloesol colegau addysg bellach y DU. Rheolir y digwyddiad gan CyC ac fe’i cynigir drwy Ymddiriedolaeth CyC - Elusen gofrestredig.
22
Tach
Adeilad coleg / College building

Gwybodaeth am noson agored Campws Tycoch, 23 Tachwedd

Dyma wybodaeth bwysig i unrhyw un sy’n meddwl am ddod i’n noson agored ar Gampws Tycoch 23 Tachwedd. Mae’r noson agored yn dechrau am 5.30pm a bydd yn gorffen am 7.30pm. Ewch i'r brif dderbynfa pan fyddwch chi'n cyrraedd.
17
Tach
Graddedigion yn gwenu yn eu capiau a’u gynau

Seremoni Graddio AU Coleg Gŵyr Abertawe 2023

Fe wnaeth tua 120 o fyfyrwyr addysg uwch o Goleg Gŵyr Abertawe ddathlu llwyddiant yn ddiweddar mewn digwyddiad graddio arbennig yn Arena Abertawe. Roeddent yno i ddathlu eu cyflawniadau mewn amrywiaeth eang o gyrsiau lefel uwch gan gynnwys busnes, cyfiawnder troseddol, cyfrifiadura, peirianneg, a gofal plant.
17
Tach
Dyn a dwy fenyw yn sefyll o flaen cefnlen ar lwyfan

Ymweliad y Clintons â Phrifysgol Abertawe yn rhoi pwyslais ar arweinyddiaeth cenedlaethau’r dyfodol

Nid bob dydd rydych yn cael cwrdd â chyn Arlywydd yr Unol Daleithiau Bill Clinton a’r Ysgrifennydd Hillary Rodham Clinton. Ond dyna yn union a ddigwyddodd i’n myfyriwr Anna Petrusenko pan aeth hi i ddigwyddiad Arweinyddiaeth ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe Am brofiad gwych i Anna!
10
Tach
Adeilad campws

Gwybodaeth bwysig am ein noson agored ar Gampws Gorseinon, 16 Tachwedd 2023

Dyma wybodaeth bwysig i unrhyw un sy’n ystyried dod i’n noson agored ar Gampws Gorseinon nos Iau 16 Tachwedd (5.30pm – 7.30pm). Oherwydd ein gwaith ailwampio gwerth £17m ar y Campws – a fydd yn arwain at well cyfleusterau gan gynnwys lle cymdeithasol, atriwm newydd ac ystafelloedd dosbarth – mae’n bosibl y bydd pethau ychwanegol i’w hystyried cyn i chi ymweld â ni.
08
Tach
Tair person yn sefyll o flaen wal llawn printiau

Coleg Gŵyr Abertawe yn disgleirio mewn Arddangosfa Printiau

Cafodd staff a myfyrwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe eu dewis yn ddiweddar i arddangos eu gwaith celf yn Oriel Mission, fel rhan o brosiect arloesol sydd wedi uno artistiaid a phobl greadigol yn yr ardal leol. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed