Newyddion a Digwyddiadau

14
Ebr

Myfyriwr peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu

Mae myfyriwr Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe, Amadou Khan, wedi ennill gwobr yn ddiweddar yn nigwyddiad mawreddog Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol EEF yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cipiodd Amadou y wobr Efydd yn y categori Llwybr at Brentisiaeth – Myfyriwr y Flwyddyn.

02
Ebr

Cynnal Cymru – Y Gymru a Garem

Yn rhan o’n Mis Cŵl Cymru daeth Cynnal Cymru a’r prosiect a noddir gan Lywodraeth Cymru ‘Y Gymru a Garem’ i Goleg Gŵyr Abertawe.

Prosiect yw e i gael pobl ifanc i leisio eu barn am y Gymru a Garem nhw, ac yna bydd y wybodaeth honno yn cael ei bwydo mewn i’r Bil Llesiant Cymunedau’r Dyfodol.

30
Maw

Gweithdai Canu - Mark Llewelyn Evans

Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi a Mis Cŵl Cymru yn y coleg gwahoddwyd y baritôn Mark Llewelyn Evans i’r coleg i gynnal gweithdai canu i’r myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Lefel 3 Celfyddydau Perfformio. Dyma fyfyrwyr sydd a’u bryd ar fynd i brifysgol i astudio canu ac actio.

27
Maw

Agoriad swyddogol y Ganolfan Ynni

Mae Hyfforddiant GCS, braich hyfforddi busnes Coleg Gŵyr Abertawe, wedi agor Canolfan Ynni newydd sbon yn Hill House, safle newydd y coleg.

27
Maw

Y Coleg yn cynnal rowndiau terfynol rhanbarthol Peirianneg Fecanyddol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe newydd gynnal rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Peirianneg Fecanyddol (CAD).

Daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru i gampws Gorseinon ar 17 Mawrth, lle y cawson nhw dasgau ymarferol i'w cwblhau o dan lygad barcut panel o feirniaid o fyd addysg a diwydiant.

26
Maw

Lleoliad pum seren yn croesawu myfyrwyr Lletygarwch

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad blasu diwydiant yng ngwesty pum seren Oldwalls, Bro Gŵyr.

26
Maw

Cantores / ysgrifennwr caneuon yn perfformio gig arbennig i’r myfyrwyr

Daeth y gantores / ysgrifennwr caneuon - a sêr rhaglen The Voice y BBC – Bronwen Lewis i ymweld â champws Tycoch Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar.

Roedd Bronwen wedi cwrdd â myfyrwyr Gwallt a Harddwch cyn perfformio rhai o ganeuon o'i halbwm newydd, Pureheart.

23
Maw

Myfyrwyr GCS yn gyntaf ac yn ail yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae myfyrwyr Peirianneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn gyntaf ac yn ail yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Electroneg Cymru Gyfan a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Enillodd Niko Leuchtenberg a Matthew Sutch, sy'n astudio tuag at ennill Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg (Technoleg Ddigidol) ar gampws Tycoch, y gwobrau Aur ac Arian yn y digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria.

23
Maw

Cricedwr coleg yn mynd i Awstralia

Mae seren criced addawol – a myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Aneurin Donald ar ei ffordd i Awstralia ar ôl cael ei ddewis ar gyfer taith Rhaglen Datblygu Lloegr (EDP).

20
Maw

Llwyddiant myfyrwyr cerdd yng nghymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae bandiau sy’n cynnwys myfyrwyr galwedigaethol Lefel 3 Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill rhai o’r prif wobrau yng nghymal rhanbarthol Cerddoriaeth Boblogaidd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed