Newyddion a Digwyddiadau

06
Rhag

Gyrfa ym maes cerbydau modur i Demi

Mae cyn-fyfyriwr y Bont, Demi Hendra, wedi symud ymlaen i gwrs galwedigaethol amser llawn mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Modur ar gampws Tycoch. Mae Rhaglen y Bont ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed sydd heb benderfynu pa lwybr gyrfa i’w ddilyn yn y dyfodol.
06
Rhag

Myfyrwyr yn lleisio eu barn yn Llundain

Roedd grŵp o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymweld â Dau Dŷ’r Senedd yn gynharach y mis hwn fel rhan o’r mudiad Senedd Ieuenctid y DU. Aeth Scott Russell, myfyriwr Lefel 3 Theatr Dechnegol o gampws Gorseinon, ar y daith gyda Sian Bolton, Jack Scott a Gwen Griffiths.
01
Rhag

Tîm Technoleg Ddigidol yn edrych ymlaen at Ffair y Glec Fawr

Roedd llwyddiant myfyrwyr Technoleg Ddigidol yn destun balchder i Goleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar yn ystod Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Worldskills yn Birmingham NEC. Roedd y myfyrwyr, ynghyd â’r darlithwyr Steve Williams a Clive Monks a’r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Teresa Jayathilaka, wedi treulio pum diwrnod dwys yn paratoi ar gyfer y sioe, ac yn cymryd rhan ynddi.
15
Tach

Tycoch Campus Updates

Below are all updates issued both about and in response to the recent fire at Tycoch campus.
20
Hyd
Hair apprentice heads to London Fashion Week

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.
20
Hyd
College celebrates Diversity Week 2016

Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2016

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda’r unfed Ffair Amrywiaeth ar ddeg a gynhelir bob blwyddyn a chyfres o weithdai i godi ymwybyddiaeth.
20
Hyd
Student Spencer publishes first novel

Myfyriwr Spencer yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn treulio misoedd yr haf yn ymlacio ac yn magu nerth newydd ond mae Spencer Davieson ychydig yn wahanol – treuliodd ei wyliau haf yn cyhoeddi ei lyfr cyntaf.
14
Hyd
Economics essay shortlist for Emily

Traethawd economeg Emily ar y rhestr fer

Mae myfyrwraig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghystadleuaeth draethawd agoriadol Cymdeithas Plwraliaeth Economaidd Caergrawnt (CSEP), sydd yn agored i fyfyrwyr Safon UG ar draws y DU.
14
Hyd

Annog pobl ifanc i fentro i faes electroneg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn annog y genhedlaeth nesaf o dalent i fentro i’r diwydiant electroneg defnyddwyr.
13
Hyd
Caergrawnt yn paratoi glaslanciau De Cymru ar gyfer llwyddiant

Caergrawnt yn paratoi glaslanciau De Cymru ar gyfer llwyddiant

Mae academydd o Brifysgol Caergrawnt, sy’n hanu o Abertawe yn wreiddiol, newydd gwblhau taith wythnos o hyd yn Ne Cymru i ysbrydoli 875 o bobl yn eu harddegau i fynd i’r prifysgolion gorau.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed