Newyddion a Digwyddiadau

19
Maw

Dim Ond Ni - Myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn agor arddangosfa o'u gwaith

Ym mis Ionawr 2015, dechreuodd Oriel Gelf Glynn Vivian, fel rhan o'i rhaglen ysgolion uwchradd 4Site, brosiect 10 wythnos gyda grŵp o fyfyrwyr o Adran Sgiliau Byw'n Annibynnol, Coleg Gŵyr Abertawe.

Ar gampws Tŷ Coch Coleg Gŵyr Abertawe, mae'r adran yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau wedi'u haddasu i fyfyrwyr ag anghenion dysgu arbenigol.

19
Maw

Wythnos Prentisiaid 2015

Ymunodd Coleg Gŵyr Abertawe â'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Chyflogaeth Hyfforddiant (LLETS) a 96.4FM The Wave i ddathlu Wythnos Prentisiaid 2015.

Roedd y gohebydd crwydrol Claire Scott wedi treulio amser yn ymweld â phrentisiaid a chyflogwyr ar draws y ddinas i glywed am eu profiadau.

17
Maw

Myfyrwyr yn cwrdd â phobl flaenllaw o’r diwydiant cerddoriaeth

Roedd myfyrwyr Technoleg Cerdd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn gweithdy arbennig lle cawsant gyfle i gymdeithasu â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Cynhaliwyd y digwyddiad ‘Beth sydd Nesaf yn y Diwydiant Cerddoriaeth?’ gan Grŵp NPTC (campws Castell-nedd).

17
Maw

Myfyrwyr peirianneg yn wynebu cyfweliadau ffug

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr BTEC Lefel 3 Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe i sesiynau cyfweliadau ffug gyda chyflogwyr lleol mewn digwyddiad a drefnwyd gan Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle a Gareth Price o Yrfa Cymru.

“Prif amcanion y digwyddiad hwn oedd paratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith a rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar ddatblygu eu CVs a sgiliau cyfweld,” dywedodd Lucy.

13
Maw

Melys moes mwy

Mae myfyrwraig Arlwyo Coleg Gŵyr Abertawe, Charlotte Walker, wedi ennill y wobr Arian yn rownd derfynol coginio Pâtissierie Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Mae Charlotte yn astudio ar gyfer cymhwyster VRQ Lefel 2 Coginio Proffesiynol ar gampws Tycoch ac roedd hi wedi cystadlu yn erbyn wyth myfyriwr arall ar y diwrnod.

12
Maw

Myfyrwyr menter yn ennill Gwobr Ian Bennett

Mae tîm o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Ian Bennett yn Rownd Derfynol yr Her Menter Fyd-eang yng Nghaerdydd.

Roedd myfyrwyr galwedigaethol y Cyfryngau Creadigol Kieran Palfrey, Talisha Weston ac Oliver Draper a’r myfyrwyr Safon Uwch Brad David, Rhys Cozens, Shazia Ali a Josh David-Reed wedi cynrychioli’r coleg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

12
Maw

Llwyddiant Eisteddfod Yr Urdd

Llongyfarchiadau i Katherine Ress a Emily Olsen ar ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Cylch Uwchradd Llwchwr nos Wener 6ed Fawrth yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Roedd Emily yn cystadlu yn yr unawd piano dan 19oed, a Katherine yn yr unawd i ferched dan 19.

09
Maw

Yr Academi Rygbi yn ennill Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Gŵyr Abertawe wedi cipio Tlws Cynghrair Colegau Elit Undeb Rygbi Cymru ar ôl ennill pob un ond tair gêm eleni.

“Mae ennill y tlws yn llwyddiant mawr i'r tîm ac yn un o'r targedau roedden ni wedi'u gosod i'n hunain ar ddechrau'r tymor," dywedodd y darlithydd Dan Cluroe.

09
Maw

Llwyddiant dilyniant i fyfyrwyr sy'n Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog

Mae tri myfyriwr sydd ar fin graddio o gwrs Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog Coleg Gŵyr Abertawe ar eu ffordd i borfeydd newydd ar ôl llwyddo yn eu cais i ymuno â'r Llynges Frenhinol.

Mae Hamish Fleming, Matthew Milner a John Sanderson i gyd yn cytuno fod y cwrs 18 wythnos ar gampws Tycoch wedi eu helpu i baratoi yn feddyliol ac yn gorfforol ar gyfer yr heriau sy'n eu hwynebu.

06
Maw

Myfyrwyr yn Cyrraedd Rownd Derfynol Her Menter Fyd-eang

Bydd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn mynd i Gaerdydd yr wythnos nesaf i gystadlu yn erbyn yr holl golegau eraill yng Nghymru ar gyfer Her Menter Fyd-eang 2015.

Myfyrwyr galwedigaethol y Cyfryngau Creadigol Kieran Palfrey, Talisha Weston, Oliver Draper a’r myfyrwyr Safon Uwch Brad David, Rhys Cozens, Shazia Ali a Josh David-Reed oedd y tîm buddugol o gampws Gorseinon.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed