access

Access student has law career in sight

Brwa Mina, known as Kardo by his classmates and friends, is currently studying Access to Law at Gower College Swansea.

Kardo, who was born in Iraq, came to Wales as an asylum seeker in 2016.

“I chose this course because the law is an area that I am passionate about and really good at,” says Kardo. “Law is significant in everyday life - past, present, and future. It helps me gain the essential skills that I will need in my career and working life. The course is dynamic and competitive which suits my ambitious personality.”

Category

Access

The future is bright for Access students

Over 220 Access students at Gower College Swansea have received their Diplomas this summer.

92% of those have secured the university place of their choice on programmes that include nursing, midwifery, law and social work. 

This is fantastic news after what has been a very challenging academic year.

One student heading for university is Melenie Jane Box, who started at the College on a Level 2 Essential Skills course before progressing to the Level 3 Access to Law.

Category

Access

Karly yn ennill dwy wobr

Mae cyn myfyriwr mynediad o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yn seremoni flynyddol Coffa Keith Fletcher.

Bydd Karly Jenkins, astudiodd Mynediad i Les Cymdeithasol yn y Coleg, cyn mynd i astudio cwrs gradd mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, yn mynychu digwyddiad cyflwyno arbennig ym Mhalas San Steffan, ar 24 Chwefror.

Dyma fydd yr ail wobr i Karly dderbyn eleni, gan mai hi hefyd enillodd gwobr Dysgwr Mynediad y Flwyddyn (Agored Cymru) yng nghategori’r Ymrwymiad Eithriadol i Astudio.

Category

Access

Karly is a double award winner

A former Access student from Gower College Swansea has been officially named as a runner-up in the annual Keith Fletcher Memorial Prize ceremony.

Karly Jenkins (second left), who studied Access to Social Welfare at the College before beginning her social work degree at Swansea University, will attend a special presentation event at The Palace of Westminster on 24 April.

It will be the second award given to Karly this year, as she was also the recent recipient of an Agored Cymru Access Learner of the Year Award, in the Outstanding Commitment to Study category.

Category

Access

Myfyrwyr Mynediad yn canolbwyntio ar lesiant

Cafodd myfyrwyr Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe eu gwahodd i gynhadledd Mynediad a Diwrnod Llesiant ar gampws Gorseinon.

Gyda chymysgedd o anerchiadau, sesiynau holi ac ateb ac ymarferol, roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y meddwl, rheoli amser, bwyta'n iach a'r systemau cymorth amrywiol sydd yn eu lle yn y Coleg i helpu dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd brysur.

Category

Access

Llwyddiant ysgoloriaeth i Simon

Mae un o gyn-fyfyrwyr Mynediad Coleg Gŵyr Abertawe, Simon Hussellbee, wedi llwyddo yn erbyn cystadleuaeth gryf i sicrhau ysgoloriaeth gan y sefydliad o fri Gray’s Inn Llundain, gan gynnig modd iddo gwblhau ei Gwrs Hyfforddi Proffesiynol y Bar.

Mae Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn yn un o bedwar o Ysbytai'r Frawdlys (cymdeithasau proffesiynol i fargyfreithwyr a barnwyr) yn y brifddinas. Er mwyn cael eich galw i'r Bar a gweithio fel bargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, mae'n rhaid i chi berthyn i un o Ysbytai'r Frawdlys.

Category

Access

Scholarship success for Simon

Former Gower College Swansea Access student Simon Hussellbee has fought off stiff competition to secure a scholarship from the prestigious Gray’s Inn of London, which will enable him to complete his Bar Professional Training Course.

The Honourable Society of Gray's Inn is one of the four Inns of Court (professional associations for barristers and judges) in the capital. To be called to the Bar and practise as a barrister in England and Wales, an individual must belong to one of these Inns.

Category

Access

Access students gain career guidance

Current students on Gower College Swansea’s Access to Higher Education programme met up with former students, who are now working in their dream jobs, for career advice at the Tycoch campus.

The Access programme is aimed at students aged 18 and above who wish to return to education after a break or are looking for qualifications for a change of career, preparing them for study at university.

Category

Access
Subscribe to RSS - access