progression

Archwilio cyfleoedd dysgu o bell newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru a fydd yn gweld amrywiaeth ehangach o gyfleoedd dysgu o bell a hyblyg yn cael eu cynnig i ddysgwyr lefel uwch ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

Bydd y bartneriaeth yn ymdrin â phedair prif elfen - datblygu prentisiaethau gradd newydd a rhaglenni lefel prifysgol, treialu llwybr dilyniant AU ar gyfer myfyrwyr mynediad a gradd sylfaen, ac uwchsgilio gweithwyr.

New remote learning opportunities to be explored

Gower College Swansea has signed a partnership agreement with the Open University in Wales (OU) that will see a wider range of flexible and distance learning opportunities being offered to higher level learners across the Swansea Bay region.

The partnership will cover four main elements – developing new degree apprenticeships and university level programmes, the piloting of a HE progression pathway for access and foundation degree students, and employee upskilling.

Myfyrwyr Cwmni Actio yn derbyn cynigion gan ysgolion drama uchel eu bria school offers for Acting Company students

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs y Cwmni Actio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cynigion i rai o ysgolion drama arbenigol gorau’r DU.

Yn eu plith mae Annalise Williamson ac Ethan Thomas. Mae’n ymddangos eu bod yn barod ar gyfer y dasg ddymunol o ddewis pa ysgol nodedig i symud ymlaen iddi.

Mae Annalise wedi cael ei galw’n ôl i bob ysgol ddrama y mae hi wedi gwneud cais iddi, gan gynnwys Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Academi Cerdd a Chelf Ddramatig Llundain (LAMDA), Ysgol Ganolog Frenhinol Lleferydd a Drama, ac Ysgol Theatr Bristol Old Vic.

Category

Music, Media and Performance

Top drama school offers for Acting Company students

Students on Gower College Swansea’s Acting Company course are celebrating offers to some of the UK’s top specialist drama schools.

Among them are Annalise Williamson and Ethan Thomas, who look set to have the enviable task of choosing which prestigious school to progress to. 

Annalise has been recalled to every drama school she has applied for, including the Royal Welsh College of Music and Drama, the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), the Royal Central School of Speech and Drama, and the Bristol Old Vic Theatre school.

Category

Music, Media and Performance

Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

Oxford college expands outreach initiative to Swansea

Students at Gower College Swansea have taken part in a brand new initiative that aims to attract more young people from state schools to the University of Oxford.

Around 80 A Level students attended the recent Step Up workshop at the Gorseinon Campus which was led by Head of Outreach at New College, Oxford - and former student of Gower College Swansea - Daniel Powell.

Category

A Level and GCSE

A Level student heads to American University

Among the 1000-plus students about to progress to higher education from Gower College Swansea is Elli Rees, who has won a place at a prestigious American university.

Elli, who attended Ysgol Gyfun y Strade before studying A Levels in Maths, English Literature, Government and Politics, and Religious Studies at the Gorseinon Campus, will now read for a Liberal Arts degree at St John’s College in Annapolis, Maryland.

Category

A Level and GCSE

Myfyrwyr celf yn anelu’n uwch am leoedd Prifysgol

Mae myfyrwyr ar Gampws Llwyn y Bryn y Coleg yn anelu’n uwch am leoedd prifysgol, gyda rhai hyd yn oed yn dilyn yn ôl-traed Stella McCartney.

Ar hyn o bryd maen nhw i gyd yn astudio Diploma Sylfaen Celf a Dylunio, tra bod cyfleoedd yn dod i mewn o golegau celf arbenigol a’r prifysgolion gorau ar draws y DU.

Mae pedwar dysgwr o’r grŵp o 32 wedi sicrhau lleoedd amodol yn UAL (Prifysgol y Celfyddydau Llundain) ac yn Central St Martins, sydd yn un o’r colegau o dan ambarél UAL.

Category

Arts, Crafts and Photography

Pages

Subscribe to RSS - progression