apprenticeships

Gower College Swansea becomes first educational partner of The UK Fashion & Textile Association in Wales

The first fashion and textile apprentices in Wales successfully qualified at Gower College Swansea last year, with more set to follow this year. The College is the only pan-Wales, Welsh Government approved provider for Fashion and Textiles Apprenticeships levels 2-4, and has recently become the first educational partner of the UK Fashion & Textile Association (UKFT) in Wales.

Category

Arts, Crafts and Photography

Apprentices and employers celebrated at Virtual Awards

To celebrate Apprenticeship Week Wales 2021, Gower College Swansea has organised a week-long programme of virtual events and activities from live chat rooms and information sessions to free webinars and YouTube tutorials.

One very important element of the College’s celebrations is the Virtual Apprenticeship Awards, held across Twitter and LinkedIn this week, and designed to highlight the very best of the best apprentices, employers and assessors.

Category

Other

Apprenticeship Week Wales 2021 - Information Sessions

Apprenticeship Week Wales aims to shine a light on the amazing work being done by employers and apprentices across the country.

This year, Apprenticeship Week Wales will take place between Monday 8 February and Sunday 14 February.

The annual celebration showcases how apprenticeships have helped both businesses and individuals from an employment and skills development perspective.

________

Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig i brentisiaid a chyflogwyr.

Cafodd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol ‘y gorau o’r goreuon’.

Ymhlith enillwyr y gwobrau roedd dysgwyr sydd wedi cwblhau prentisiaethau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau o Lefel 2 hyd at Lefel 5. Yn wir, un o enillwyr y noson – Cory Allen – yw’r dysgwr cyntaf i ddechrau prentisiaeth gradd yn y Coleg.

College celebrates second Apprenticeship Awards

Gower College Swansea has held a special awards ceremony for apprentices and employers.

The event, hosted by BBC Wales Scrum V Live’s Ross Harries, was held to honour the outstanding commitment and dedication of the ‘best of the best’.

Among the award winners were learners who have completed apprenticeships in a range of disciplines from Level 2 right through to Level 5. Indeed, one of the evening’s winners – Cory Allen – is the first learner to begin a degree apprenticeship at the College.

Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth AAC

Enillodd Coleg Gŵyr Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC yn ddiweddar yn Birmingham.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, oherwydd cafwyd cyfanswm o fwy na 350 o gofrestriadau o golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr yn y DU ar gyfer y digwyddiad nodedig hwn, a drefnwyd gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparwyr Addysg a Dysgu.

Roedd Coleg Gŵyr Abertawe - yr unig un o Gymru yn y rownd derfynol - wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori - ac enillodd y Coleg y ddau deitl.

College scoops two AAC Apprenticeship Awards

Gower College Swansea scooped two awards at the recent AAC Apprenticeship Awards in Birmingham.

This is an incredible achievement, as more than 350 entries were submitted in total from UK colleges, training providers and employers for this prestigious event, which was organised by FE Week and the Association of Education and Learning Providers.

Gower College Swansea - the only Welsh finalist – was shortlisted in two categories, and took home both titles.

Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal ei seremoni wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer prentisiaid a chyflogwyr.

Roedd y digwyddiad arbennig, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, wedi cael ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol y prentisiaid a’r cyflogwyr partner ‘gorau oll’.

“Dyw gwneud prentisiaeth ddim yn ddewis hawdd - mae’n gyflawniad i fod yn hynod falch ohono,” dywedodd Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes y Coleg, Paul Kift.

College celebrates very first Apprenticeship Awards

Gower College Swansea has held its first ever awards ceremony for apprentices and employers.

The special event, hosted by BBC Wales Scrum V Live’s Ross Harries, was held to honour the outstanding commitment and dedication of the ‘best of the best’ apprentices and partner employers.

“Undertaking an apprenticeship is not an easy option - it is an achievement to be extremely proud of,” says the College’s Director of Skills and Business Development, Paul Kift.

Pages

Subscribe to RSS - apprenticeships