international

New Partner School in Noida, India

Gower College Swansea has signed a Memorandum of Understanding with Prometheus School in Noida, India.

Prometheus School is CAIE (Cambridge Assessment International Education) accredited and was attracted to Gower College Swansea by our experience and success in the A Level programme. This exciting partnership will collaborate on a number of areas including summer and winter schools, online tutorials, and the Oxbridge Preparation Programme.

Category

International

A demonstration of world-class skills

Gower College Swansea joins forces with WorldSkills UK to demonstrate world-class skills.

Students at Gower College Swansea demonstrated their world-class electronic engineering skills when they took part in a virtual training event with students from across China. 

The event was the first of its kind to be held in Wales, and was organised by WorldSkills UK, the education and skills charity, supporting its programme to exchange best practice in skills development with countries around the world.

Category

Electronic Engineering International

Gower College Swansea sign partnership with Chinese school

A very unique and special signing ceremony was held on Wednesday 1 July between Gower College Swansea and Huashang Foreign Language Experimental School, Guangdong Province, China.

Huashang Foreign Language Experimental School is an international school with primary, junior and high school education, on a campus which occupies circa 60,000 square metres.

Internationalisation is a priority for Gower College Swansea, and it welcomes students from China each year to study a range of programmes, including our A Levels.

Category

International

Virtual graduation ceremony for international students

Thanks to the wonders of digital technology, our international students had a very different graduation ceremony to previous years.

On the 29 June, our A Level students attended an online event, which had various messages from staff across the College, including Principal, Mark Jones.

Students enjoyed a slideshow of their social programme followed by a presentation of the certificates by Terry Summerfield, International Tutor.

Category

International

Rhaglen Ryngwladol Ar-lein yr Haf Rhydgrawnt: 6-17 Gorffennaf 2020

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r prif goleg Safon Uwch yng Nghymru (DU) sydd ag enw da am lwyddiant Rhydgrawnt.
 
Mae ein rhaglen Rhydgrawnt wedi bod yn rhedeg am fwy na dau ddegawd, gan roi’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr gael eu derbyn i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russel Group eraill. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Newydd, Rhydychen a Choleg Churchill, Caergrawnt.
 

Category

International

Oxbridge Online International Summer Programme: 6-17 July 2020

Gower College Swansea is the leading A Level College in Wales (UK) with a reputation for Oxbridge success. 
 
Our Oxbridge programme has been running for more than two decades, providing students with the best possible preparation for acceptance to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities. Gower College Swansea is partnered with New College, Oxford and Churchill College, Cambridge. 
 

Category

International

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyriwr Rhyngwladol

Mae Jarrett Zhang yn dathlu ar ôl cael ysgoloriaeth £180,000 gan gwmni mwyngloddio Rio Tinto i astudio Daeareg yng Ngholeg Imperial Llundain.

Bydd Jarrett, a gafodd dwy radd A* ac un A yn ei arholiadau Safon Uwch yn ddiweddar, yn derbyn £45,000 y flwyddyn dros gyfnod o bedair blynedd, i dalu am ffioedd dysgu a chostau byw. Cafodd ysgoloriaeth Rio Tinto ei roi i ddau fyfyriwr yn unig yn 2019 ac felly mae hyn yn gyflawniad gwych.

Roedd Jarrett hefyd wedi dathlu llwyddiant chwaraeon eleni pan enillodd bencampwriaethau tennis bwrdd Colegau Cymru 2019.

Category

International

Scholarship success for International student

Jarrett Zhang is celebrating after being awarded a £180,000 scholarship from the Rio Tinto mining company to study Geology at Imperial College London.

Jarrett, who achieved two A* grades and one A in his recent A Level exams, will receive £45,000 per year, over a four-year period, to cover tuition fees and living expenses. The Rio Tinto scholarship was awarded to just two students in 2019 so this is a fantastic achievement.

Jarrett also celebrated sporting success this year when he won the 2019 Welsh Colleges table tennis championships.

Category

International

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel!

Mae 60% o’n myfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol wedi ennill graddau A* ac A yn eu harholiadau yn ddiweddar.

Ers hynny, mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn i astudio mewn prifysgolion Russell Group nodedig, gan gynnwys Caergrawnt.

Dyma rai o’r cyrchfannau prifysgol sydd wedi’u cadarnhau a’r myfyrwyr fydd yn mynd iddynt:

Roedd Haolin Wu (o Tsieina) wedi cael pedair gradd A* a bydd bellach yn astudio Economi Tir yng Ngholeg Crist, Caergrawnt.

Category

International

International students flying high!

An amazing 60% of our International A Level students achieved A* and A grades in their recent exams.

Over 90% of these students have since been accepted to study at prestigious Russell Group universities, including Cambridge.

Some of our confirmed student destinations are as follows:

Haolin Wu (from China) achieved four A* grades and will now study Land Economy at Christ College, Cambridge.

Yuzhe Zhang (China) has received a £180k scholarship to study Geology at Imperial College, London.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international