international

Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Addysg Fyd-eang Ysgol Uwchradd Education First (EF).

Rhoddwyd y wobr i’r Coleg i gydnabod ei rôl wrth helpu nifer o’i fyfyrwyr i gyflawni canlyniadau Safon Uwch ardderchog a symud ymlaen i rai o brifysgolion mwyaf nodedig y byd.

“Mae EF yn frand byd-eang adnabyddus ym myd addysg ac felly mae’n fraint go iawn i’r tîm rhyngwladol a staff addysgu Safon Uwch gael eu cydnabod am yr holl waith caled, ymroddiad ac ymrwymiad y maent yn eu darparu i gefnogi ein myfyrwyr,” dywedodd y Pennaeth Rhyngwladol, Kieran Keogh.

Category

International

Ymweliad â Chaergrawnt

Roedd ein myfyrwyr Rhyngwladol yn rhan o grŵp o dros 80 o ddysgwyr a fynychodd ymweliad consortiwm HE+ Abertawe â Chaergrawnt eleni.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau arbenigol ar gyfer pynciau penodol, ymweliadau â’r coleg a sesiwn rhwyfo ymlaciedig ar Afon Gaergrawnt.

Yn y llun gweler Jasmine a Molly, sy’n dod o Tsieina. Mae’r ddwy yn astudio mathemateg a’r gwyddorau yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

 

Category

International

Cambridge visit

Our International students were among a group of over 80 learners who attended this year’s Swansea HE+ Consortium visit to Cambridge.

The event included subject specific masterclasses, college visits and a relaxing punting session on the River Cam.

Pictured here are Jasmine and Molly, both from China, who are studying maths and sciences at Gower College Swansea.

 

Category

International

Cytuno ar bartneriaeth Chwaer-ysgol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo cytundeb bartneriaeth ‘Chwaer Ysgol’ gydag Ysgol Uwchradd No.49 Wuhan, Tsieina. Mae’r ddau bartner wedi cytuno i gymryd rhan mewn cyfnewidiau staff a myfyrwyr ac wedi cytuno i rannu arferion da.

Mae Wuhan yn chwaer-ddinas swyddogol i Abertawe. Mae cysylltiadau’r ddwy ddinas yn dyddio yn ôl i’r 1800au pan oedd Griffith John, cenhadwr arloesol o Abertawe, yn byw yn yr ardal. Sefydlodd John un o ysbytai mwyaf Tsieina yn ystod y cyfnod hwn, sef Ysbyty Undeb Wuhan.

Category

International

Sister School partnership agreed

Gower College Swansea has signed a ‘Sister School’ partnership with Wuhan No. 49 High School, China, with both parties agreeing to participate in student and staff exchanges and share best practice.

Wuhan is an official sister city of Swansea. Their ties date back to the 1800s when Griffith John, a pioneering missionary from Swansea, lived in the area and founded one of the largest hospitals in China, The Wuhan Union Hospital.

It is hoped that a group of Wuhan students and teachers will visit the College this year for a study tour.

Category

International

Cissy yn dychwelyd i’r llwyfan ar gyfer digwyddiad Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Fe wnaeth Cissy, sef myfyriwr rhyngwladol ail flwyddyn gamu i ganol y llwyfan unwaith eto eleni yn nathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Gymdeithas Tsieineaidd Cymru ac wedi tyfu’n raddol yn ei boblogrwydd ers ei lansiad gwreiddiol.

Swynodd Cissy y gynulleidfa wrth chwarae’r erhu, sef offeryn traddodiadol Tsieineaidd.

Category

International

Cissy returns to the stage for Chinese New Year event

Cissy, a second year International student, took centre stage again this year at the Chinese New Year celebrations held at the National Waterfront Museum.

The event is organised by the Chinese in Wales Association and has grown steadily in popularity since its launch.

Cissy charmed visitors by playing the erhu, a traditional Chinese instrument.

Category

International

Myfyrwyr rhyngwladol yn dathlu’r cynigion prifysgol gorau

Mae ein myfyrwyr rhyngwladol ar hyn o bryd yn dal cynigion gan rai o’r prifysgolion gorau yn y DU, gan gynnwys 20 o’r 24 o Brifysgolion Russell Group.

“Mae hyn yn dystiolaeth bellach o’r safon dysgu ac addysgu rhagorol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe,” dywedodd y Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh.

“Dros y tair blynedd diwethaf, mae mwy na 90% o’n myfyrwyr Rhyngwladol wedi symud ymlaen i Brifysgolion Russell Group gan gynnwys Rhydgrawnt, ac – yn seiliedig ar y cynigion prifysgol eleni – mae’n ymddangos bod y tuedd hwnnw yn mynd i barhau.”

Category

International

International students celebrating top university offers

Our International students are currently holding offers from some of the UK’s top universities, including 20 of the 24 Russell Group Universities.

“This is further evidence of the outstanding standard of teaching and learning at Gower College Swansea,” says International Manager Kieran Keogh.

“Over the last three years, more than 90% of our International students have progressed to Russell Group Universities including Oxbridge, and - going on this year’s university offers - that trend looks set to continue.”

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international