HE

Archwilio cyfleoedd dysgu o bell newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru a fydd yn gweld amrywiaeth ehangach o gyfleoedd dysgu o bell a hyblyg yn cael eu cynnig i ddysgwyr lefel uwch ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

Bydd y bartneriaeth yn ymdrin â phedair prif elfen - datblygu prentisiaethau gradd newydd a rhaglenni lefel prifysgol, treialu llwybr dilyniant AU ar gyfer myfyrwyr mynediad a gradd sylfaen, ac uwchsgilio gweithwyr.

New remote learning opportunities to be explored

Gower College Swansea has signed a partnership agreement with the Open University in Wales (OU) that will see a wider range of flexible and distance learning opportunities being offered to higher level learners across the Swansea Bay region.

The partnership will cover four main elements – developing new degree apprenticeships and university level programmes, the piloting of a HE progression pathway for access and foundation degree students, and employee upskilling.

Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Roedd dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn rhan o ddigwyddiad graddio arbennig yn Neuadd Brangwyn.

Roedd y myfyrwyr wedi gwisgo eu capiau a’u gynau i ddathlu eu llwyddiant mewn cyrsiau addysg uwch megis cyfrifeg, busnes, gwyddoniaeth, peirianneg, gofal plant, holisteg, tai a rheolaeth.

Category

Higher Education

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr AU 2016

Yn ddiweddar aeth dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad graddio arbennig yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Roedd y myfyrwyr yn dathlu llwyddiant mewn pynciau mor amrywiol â chyfrifeg, peirianneg, arweinyddiaeth a rheolaeth, therapïau tylino chwaraeon, rheolaeth gwallt a harddwch, gofal plant, a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Pages

Subscribe to RSS - HE